Asiantuntijapalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen

Home » Verona Consulting » Asiantuntijapalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lakiuudistus tuli voimaan kesäkuussa 1.1.2023. Hyvinvointialueet, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuolto ja HUS-yhtymä ottivat vastuun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Toiminta on ollut nyt käynnissä puoli vuotta. Hyvinvointialueilla on viety läpi erittäin isoa muutosta, jonka koko ja vaativuus on suorastaan historiallinen Suomessa. Muutoksen läpiviennin lisäksi hyvinvointialueen luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat ratkaisemassa ainakin kolmea isoa haastetta. Miten uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen ja tuottamisen mallissa oikein tulee elää, miten rahoitus riittää ja miten osaavan henkilöstön pito ja saatavuus turvataan. Ensimmäisen puolen vuoden jakson aikana pidettiin myös eduskuntavaalit ja saatiin uusi hallitusohjelma. Ohjelman myötä muutoksen tekeminen jatkuu ja toteutuessaan malliin tulee erittäin isoja uudistuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistumisen matka on alussa ja näkemyksellisellä johtamisella on mahdollisuus saavuttaa tuloksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus on..

 • sadan vuoden aikana rakennetun julkisen sektorin sote-palvelujen ja pelastustoimen palvelujen rahoittamisen ja tuottamisen muutos, jossa kerätään ja jaetaan uudestaan yli 20 mrd. euron vuosittainen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus.
 • Suomen suurin henkilöstöä koskeva muutos, jossa laskentatavasta riippuen yli 170 000 henkilöä vaihtaa kuntatyönantajalta hyvinvointialueiden palvelukseen.
 • valtava rakenteellinen ja hallinnollinen muutos, jonka seurauksena sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta vastaa 21 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä.
 • muutos, jossa valtio päättää strategiset linjat ja rahoituksen, jonka perusteella hyvinvointialueet järjestävät ja tuottavat palvelut hyvinvointialue- ja palvelustrategian mukaan
 • nykyisen 300 kunnan kuntarakenteen uudistus, jossa rahoituksen pohjalta muodostuu kuntareformi ja kunnat hakevat uusia yhteisiä tapoja järjestää ja tuottaa kuntien vastuulle jäävät palvelut.
 • toimenpide, jolla kuntien ja kuntayhtymien sote-kiinteistöomaisuuden käyttö arvioidaan ja on jaettu alustavasti uudelleen.
 • käynnistävä voima, jolla yhtiömuotoinen palvelujen tuottaminen ja nykyinen työterveyshuollon malli muuttuu pysyvästi.
 • aloitus merkittävästi kasvavalle terveysvakuuttamisen liiketoiminnalle.
 • haaste yksityisen sektorin toimijoille kehittää omaa palvelutuotantoa, ja samalla pyrkimys tehdä selväpiirteinen lakiin perustuva määrittely yksityisen ja julkisen palvelutuotannon välillä
 • muutos, jonka osana toteutuu myös sosiaaliturvan -uudistus.
 • lähtölaukaus vallitsevan verojärjestelmän ja verotuksen muutokselle, jolla osa uudistuksesta rahoitetaan alueellisesti.

Edellisten lisäksi uusi hallitusohjelma ” Vahva ja välittävä Suomi 20.6.2023” tulee muuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen sisältöjä ja etenemistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen -uudistuksen onnistuminen edellyttää laajasti uusia tapoja toteuttaa uudistus tiiviissä aikataulussa. Verona Consulting on toteuttanut vaativia asiakkaiden uudistamisen hankkeita usean vuoden ajan. Hankkeita on toteutettu kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien, ministeriöiden ja yritysten kanssa. Tavoitteena on aina saada aikaan päätöksiä ja tuloksia.

Verona Consulting palvelee sosiaali- ja terveysalalla toimivia asiakkaita seuraavilla alueilla

Sote-strategia

Millainen tulevaisuuden suunta valitaan ja miten hyvinvointialueiden strategiat, palvelustrategiat, organisaatiot, johtamisjärjestelmät, henkilöiden siirto ja siihen liittyen palkkojen harmonisointi toteutetaan? Miten onnistumme strategian johtamisessa johtoryhmissä ja esimiesten keskuudessa ja voimme varmistua siitä, että tuloksia saadaan aikaan?…

Asiakaskokemuksen johtaminen sote-alalla

Miten asiakastyötä tulee muuttaa asiakkaiden ryhmittelyä ja uutta asiakasohjausta hyödyntämällä? Miten tehostamme toimintaa ja saamme digipalveluista täyden hyödyn irti Lean Digi -prosessien kehittämisen kautta? Autamme sote-alan asiakkaitamme parantamaan asiakaskokemuksen johtamista tehostamalla asiakaslähtöisempiä palveluprosesseja ja kehittämällä…

Muutoksen johtaminen sote-uudistuksessa

Muutoksen läpivieminen ja strateginen uudistuminen edellyttävät johtamista. Tuemme asiakkaitamme tämän muutoksen aikaansaamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja henkilöstökokemuksen kehittäminen Autamme asiakkaitamme laajojen muutosohjelmien kokonaisvaltaisessa johtamisessa sisältäen mm. tavoitellun muutoksen vaiheistetun suunnitelman ja sitä tukevan johtamisjärjestelmän sekä tarvittavien…

Rakennejärjestelyt: juridinen ja toiminnallinen rakenne

Autamme sote-alan asiakkaitamme luomaan organisaatiorakenteen, joka tukee strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista optimaalisella tavalla. Rakenteet tukemaan strategisia tavoitteita Autamme asiakkaitamme luomaan organisaatiorakenteen, joka tukee strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista optimaalisella tavalla. Asiakkaan tarpeesta riippuen, tarkastelemme…

Toimintaympäristön ja yhteistyön tavoitteellinen kehittäminen

Autamme asiakkaitamme kehittämään oman toimintansa lisäksi tavoitteellisesti myös toimintaympäristöään ja yhteistyötään toimintaympäristönsä keskeisten toimijoiden kanssa. Sote-alalla julkisen sektorin toimintamahdollisuuksien laajentaminen ja parantaminen yksityisen sektorin kanssa tuo toimijoille uusia mahdollisuuksia. Autamme asiakkaitamme kehittämään oman toimintansa lisäksi…

Talous ja rahoituksen riittävyys

Autamme asiakkaitamme sote-toimialalla tulevaisuuden talouden ja rahoituksen riittävyyden varmistamisessa, tavoitteisiin sidostussa kustannustiedon kehittämisessä, sekä taloudellisiin analyyseihin perustuvassa toiminnan fokusoimisessa. Talouden ja rahoituksen johtaminen: Autamme kuntia, kuntayhtymiä ja hyvinvointialueita varmistamaan taloutensa ja rahoituksensa riittävyyden tulevaisuudessa. Lähestymistapamme…

Lue lisää!

Tutustu Siemens Healthineersin kanssa kirjoittamiimme yhteistyöblogeihin

Blogit on julkaistu keväällä 2023 Hoiva ja Terveys -sivustolla.

”Hyvinvointialueiden aloittamisen sietämätön keveys vai raskaus: diginatiivit hyvinvointialueet lunastamassa digilupauksia?”

”Hyvinvointialueiden aloittamisen sietämätön keveys vai raskaus: mikä palvelutarve ja rahoitus?”

”Noni, nyt mentiin! Hyvinvointialueet aloittivat, mutta miten päästä tavoitteista tuloksiin?”

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Kim Kaijasilta

CEO, Verona Consulting

+358 40 564 9815

Petri Leino

Senior Partner

+358 40 827 5577