Lakipalvelut

Lakipalvelumme vastaavat asiakkaidemme kysymyksiin laajalla palveluvalikoimallamme niin liikejuridiikkaan kuin yksityishenkilöidenkin oikeudellisiin ongelmiin liittyen. Lakipalvelumme toimivat tiiviissä yhteydessä niin verotukseen kuin omistusjärjestelyihinkin, ja onnistunut oikeudellinen neuvonta onkin merkittävä osa monia näihin liittyviä toimeksiantoja. Lakipalveluitamme leimaa asiakkaan kokonaisvaltainen asioiden hoitaminen niin henkilöä, hänen perhettään kuin yritystäkin koskevissa asioissa. Tämä korostuu erityisesti yrittäjäasiakkaidemme asioita hoitaessa.

Lakipalvelumme

Lakipalvelumme ovat asiakkaidemme tukena niin yritystoiminnan muutostilanteissa kuin yrityksen päivittäiseen liiketoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissäkin. Lakipalvelumme tuottavat laadukkaita ratkaisuja erilaisiin yhtiö- ja sopimusoikeudellisiin ongelmiin ja toimivat neuvonantajina erilaisten yrityskauppojen ja – järjestelyjen yhtiöoikeudellisessa toteuttamisessa.

Lakipalveluitamme leimaa asiakkaan kokonaisvaltainen asioiden hoitaminen niin henkilöä, hänen perhettään kuin yritystäkin koskevissa asioissa.

Yrityksille

Lakipalvelumme yrityksille sisältävät muun muassa

Kauppakirjat

Lainasopimukset

Rahoitus- ja vakuusjärjestelyt

Osakassopimukset

Palvelusopimukset

Johtajasopimukset, sitouttaminen ja kannustinjärjestelyt

Yritys- ja liiketoimintakaupan due diligence

Yritys- ja liiketoimintakaupan strukturointi ja toteutus

Kiinteistökauppa

Sulautuminen

Jakautuminen

Liiketoimintasiirto

Osakevaihto

Yritysmuodon muutokset ja yritystoiminnan hallittu päättäminen

Rajat ylittävät järjestelyt

Työ-, kilpailu- ja IPR-oikeudelliset asiat ratkaisemme tarvittaessa yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Yksityishenkilöille

Lakipalvelumme toimivat lisäksi asiakkaidemme neuvonantajina erilaisissa perhe- ja jäämistöoikeudellisissa kysymyksissä liittyen erityisesti varallisuuden hallintaan ja sen suunnitelmalliseen eteenpäin siirtämiseen.


Lakipalvelumme yksityishenkilöille sisältävät muun muassa

Avioehdot

Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset

Lahjakirjat

Perunkirjoitukset

Ota yhteyttä asiantuntijaan