Työelämän muuttuessa yhä monimuotoisemmaksi ja monimutkaisemmaksi korostuu sekä ihmisten välinen yhteistyö että jokaisen yhteys itseensä. Tarve ihmiskeskeiselle, osallistavalle ja ketterälle johtamiselle on kasvanut alasta tai organisaatiosta riippumatta ja huomio on kohdistunut yhä enemmän ihmisiin ja heidän hyvinvointiin. Tämän lisäksi dynaamiset työympäristöt taloudellisten haasteiden ja teknologisen kehityksen keskellä asettavat johtajille ja työntekijöille enemmän vaatimuksia kuin koskaan. Tässä kokonaisuudessa jokaisella on oma tontti ja vastuu hoidettavanaan. Positiivinen työyhteisö on kaikkien yhteinen asia ja hyvää työelämää rakennetaan yhdessä.

Aloitus opintomatkalle

Verona Consultingilla olemme pitkään toimineet johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen kumppanina asiakkaillemme. Vuosien yhteistyön myötä asiakkaidemme kanssa halusin lähteä syventämään ymmärrystäni näistä teemoista entisestään. Positiivisesta johtamisesta ja organisaatiosta puhutaan yhä enemmän, ja monet yritykset ovat oivaltaneet, että positiivisuutta vahvistamalla rakennetaan menestystä, jota ei tulisi rakentaa hyvinvoinnin kustannuksella. Päätin vahvistaa omaa osaamistani ja tarkastella näitä teemoja positiivisen psykologian näkökulmasta. Mitä opin ja oivalsin tällä matkallani? Tämä on kolmesta blogipostauksestani ensimmäinen, jossa johdattelen sinut opintomatkani kokonaisuuteen.

Kukoistuksen Kehys™ – matkan rakenteena

Opintoni perustuivat Joyllan luomaan Kukoistuksen kehys™ -malliin, joka pohjautuu positiivisen psykologian ja hyvinvointitutkimuksen viimeisimpään tietoon ja tutkimuksiin. Tämä malli jakautuu kuuteen toisiinsa linkittyvään osa-alueeseen, jotka auttavat hahmottamaan hyvän (työ)elämän rakennuspalikoita:

Kukoistuksen Kehys™: Laajasti tutkittu ja kehitetty hyvinvointimalli, joka jakautuu kuuteen osa-alueeseen, jotka kaikki ovat tärkeitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.

Syventävä matka positiiviseen psykologiaan

Positiivisen psykologian opintomatkani aikana tietoisesti opettelin nauttimaan matkasta ilman paahtavaa suorittamisen painetta. Koska kyse oli kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin psykologiasta, pelkkä tiedon kerääminen ja panttaaminen järkiperäisesti tuntui ristiriitaiselta. Halusin välttää tunnetta, jossa kehittäisin itseä kuin hamsteri juoksupyörässä. Sen sijaan keskityin läsnäolevampaan ja rauhalliseen oppimiseen. Tämä lähestymistapa auttoi minua löytämään uusia puolia itsestäni ilman jatkuvaa parhaan version tavoittelua ja supervoimieni valjastamista. Kukoistuksen kehys™ -malli auttoi jäsentämään oppimistani ja reflektoimaan näitä osa-alueita niin yksilön kuin yhteisön näkökulmasta, niin johtajan kuin työntekijän roolissa.

Vaikka olen vuosia opiskellut ja hyödyntänyt positiivista psykologiaa työssäni, tämä kokonaiskuva oli arvokas, kuten myös se, miten tätä kokonaiskuvaa lähestyin. Hyvinvointi on kokonaisuus ja monen tekijän summa, jonka jokaisen osion on oltava tasapainossa. Tasapainoa, yhteyttä toisiin sekä itseen tuskin löytyy puurtavalla suorittamisella ja kaasua painamalla; hyvinvoinnin äärelle arjessa löytää rauhoittumalla, rajaamalla, valinnoilla ja oivaltamalla läsnäolon ja inhimillisyyden voima työelämän vauhdin keskellä. Jokainen osa-alue on tärkeä ja vaikuttaa toisiinsa. Jokaiseen osa-alueeseen sisältyy monia arkisia asioita, joita kukin voi omalta osaltaan edistää tehtävästä tai roolista riippumatta. Tämä luo toivoa. Mallin monipuolisuus korostaa myös itsensä johtamisen ja resilienssin elementtejä, jotka ovat erityisen tärkeitä haastavissa tilanteissa ja jatkuvassa muutoksessa.

Haluatko edistää sekä omaa että työyhteisösi hyvinvointia ja menestystä myönteisesti? Kun herää tarvetta kehittämiselle, oli kyseessä konsultoiva projekti, koulutushanke tai innostava puheenvuoro, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä! Istumme mielellämme alas keskustelemaan siitä, kuinka voimme olla avuksi.