Monipuolisen asiantuntijuuden ja laajojen verkostojen ansiosta pystymme antamaan kokonaisvaltaisia neuvoja sekä rakentamaan ja toteuttamaan yksilöllisiä ratkaisuja, jotka hyödyttävät yrittäjää, yritystä ja näille tärkeitä sidosryhmiä, tarvittaessa vaikka useamman sukupolven yli.

Ymmärtämällä liiketoiminnan, omistajan ja perheen tahtotilat olemme askeleen edellä muita

Verona Tax & Legal on asiantuntijayritys, jonka erikoisalaa ovat yritysten kasvu, jatkuvuus ja vaurastuminen. Toimimme yrityksen, yrittäjän ja yritysjohdon henkilökohtaisena neuvonantajana kaikissa yrityksen ja yrittäjyyden elinkaaren vaiheissa. Erilaiset elinkaaren vaiheet ja muutostilanteet, joissa voimme olla avuksi, vaihtelevat alkaen yrityksen perustamisesta ja jatkuen kasvuun, yritysrakenteen suunnitteluun, kansainvälistymiseen, sukupolven- tai omistajanvaihdoksiin aina kertyneen varallisuuden hallintaan asti.

Keskeisiä työvälineitämme toiminnassamme ovat henkilö- ja yritysverotus, juridinen osaaminen ja erilaiset omistusjärjestelyt. Verotus liittyy lähes kaikkeen taloudelliseen suunnitteluun ja toteutukseen, ja on osaamisemme kovinta ydintä. Tämän ympärille levittäytyy laaja osaamisemme ja kokemuksemme niin lakipalveluiden tuottajana kuin erilaisten omistusjärjestelyiden toteuttajana.

Monipuolisen asiantuntijuuden ja laajojen verkostojen ansiosta pystymme antamaan kokonaisvaltaisia neuvoja sekä rakentamaan ja toteuttamaan yksilöllisiä ratkaisuja, jotka hyödyttävät yrittäjää, yritystä ja näille tärkeitä sidosryhmiä, tarvittaessa vaikka useamman sukupolven yli. Erityisalaamme ovat omistajayrittäjät ja omistajavetoiset yritykset, joiden toimintaympäristöön ja kohtaamiin haasteisiin ratkaisumme ovat parhaiten räätälöityjä.

Pyrimme olemaan asiakkaidemme uskottuja asiantuntijoita. Päästäksemme uskotun asiantuntijan asemaan tulee meidän ymmärtää kokonaisuuksia. Näkemyksemme on, että ymmärtämällä liiketoiminnan, omistajan ja perheen tahtotilat olemme askeleen edellä muita. Tiedämme liiketoimintamme menestyksen olevan kiinni korkeasta ammattitaidosta yhdistettynä luovuuteen, oikeiden kysymysten esittämiseen ja ennen kaikkea asiakkaan kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen. Näistä osa-alueista muodostuu Verona Tax & Legalin toiminnan kulmakivi.

Monipuolisen asiantuntijuuden ja laajojen verkostojen ansiosta pystymme antamaan kokonaisvaltaisia neuvoja sekä rakentamaan ja toteuttamaan yksilöllisiä ratkaisuja, jotka hyödyttävät yrittäjää, yritystä ja näille tärkeitä sidosryhmiä, tarvittaessa vaikka useamman sukupolven yli.

Palvelumme

Kun ymmärrämme, mikä on asiakkaan tahtotila ja mihin tulevilla toimilla tähdätään, voimme suunnitella järkevimmän ja verotehokkaimman tavan haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi.

Yhtiön erilaiset omistusjärjestelyt voivat tulla ajankohtaisiksi esimerkiksi yrityskauppojen, sukupolvenvaihdoksen tai erilaisten yritysjärjestelyjen yhteydessä.

Lakipalvelumme vastaavat asiakkaidemme kysymyksiin laajalla palveluvalikoimallamme niin liikejuridiikkaan kuin yksityishenkilöidenkin oikeudellisiin ongelmiin liittyen.

Missä tilanteessa olet?

Alku

Jokainen yritys aloittaa alusta, mutta yksille lähtö on räjähtävämpi kuin toisille. Jos tuore yritys tuottaa jo ensimetreillään merkittävää kassavirtaa ja kasvu on kovaa, pelkkä laadukkaan tilitoimiston löytäminen ei välttämättä riitä.

Esimerkiksi pelialan yhtiöille tiedetään muodostuvan nopeasti merkittävä exit-arvo. Silloin yrittäjien kannattaa miettiä omistusrakenteeseen liittyviä mahdollisuuksia asiaan erikoistuneen neuvonantajan kanssa jo yrityksen käynnistysvaiheessa.

Myös sukupolvenvaihdos voi olla niin yritykselle kuin sen osakkaille uusi alku, jonka aikana tehdyillä ratkaisuilla vaikutetaan pitkälle tulevaisuuteen.

Kasvu

Yrityksen kasvuvaiheeseen liittyy usein paitsi vauhtia ja vaarallisia tilanteita, myös omistusosuuksien muutoksia, uusia omistajia ja yhtiöön kertyvää varallisuutta.

Kasvuyrityksen nykyiset ja uudet osakkaat pääsevät pohtimaan esimerkiksi osakkeiden omistusrakennetta, rahoitusta, osakassopimuksen sisältöä sekä tapaa, jolla omistuksen lisääminen toteutetaan. Kokonaisuuden tarkastelussa on hyvä käyttää asiantuntija-apua, jotta pohdinnoissa tulevat huomioiduiksi sekä yrityksen tulevaisuuden tavoitteet ja suunnitelmat että osakkaiden ja näiden perheiden kassavirtatarpeet ja verotuskysymykset.

Kansainvälistyminen

Kun bisnes laajenee ulkomaille, sekä mahdollisuudet että riskit moninkertaistuvat.

Konserni- ja omistusrakenteet, kansainvälistymistä ja osakkeiden hankintaa koskevat rahoitusratkaisut sekä toimipaikkakysymykset muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden, jolla on vaikutuksia yritykseen ja sen omistajiin. Autamme optimoimaan koko paketin niin, että siinä huomioidaan niin yrityksen tulevaisuus, verotus, markkina-alueisiin liittyvät riskit kuin omistajien oma talous.

Vaurastuminen

Äkkiseltään voisi ajatella, että vaurastuminen on yrityksen elinkaaressa se helpoin ja miellyttävin vaihe. Tosiasiassa se on yksi vaikeimmista. Mitä kertyneellä varallisuudella pitäisi tehdä?

Vauraan yhtiön omistusrakenne on tärkeää suunnitella oikein, koska se vaikuttaa esimerkiksi osingonjako- ja exit-tilanteiden verotehokkuuteen, riskienhallintaan, tuleviin kumppanuuksiin ja työntekijöiden sitouttamismahdollisuuksiin. Myös yhtiöön kertyneen finanssivarallisuuden hallinnointi kannattaa hoitaa verotehokkaasti ja yhtiön tulevaa toimintaa tukevalla tavalla.

Kriisi

Taloudellisiin vaikeuksiin ajautunut yhtiö tarvitsee tyypillisesti apua lisärahoituksen hankkimiseen tai olemassa olevan rahoituksen uudelleenjärjestelyyn. Näiden suunnittelussa pitää huomioida valittujen ratkaisujen vaikutukset yhtiön omistusrakenteeseen ja verotukseen. Kriisiyhtiön uusia ja nykyisiä osakkaita pystymme auttamaan esimerkiksi riski- ja vastuukysymysten sekä tappioiden verokohtelun suhteen.

Tuloksellisesti heikkoja vuosia voidaan ehkä käyttää hyväksi tulevaisuuden verosuunnittelussa. Kriisiajat voivat vaikuttaa myös siihen, mikä on järkevä ajankohta sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen tai henkilöstön sitouttamiseen.

Myynti tai osto

Kun yritys tai sen osa vaihtaa omistajaa, kaupan lopulliset tavoitteet tai syyt vaikuttavat paljon siihen, miten kauppa kannattaa järjestää. Myös yrityskaupasta vapautuvien varojen tulevaa käyttöä ja sijoittamista kannattaa miettiä jo myyntivaiheessa.

Olemme avustaneet menestyksekkäästi useita asiakasyrityksiämme yrityskauppaneuvotteluissa sekä kaikkien tarvittavien dokumenttien laadinnassa. Autamme myös niin kaupat tehneitä yrityksiä kuin yksityishenkilöitäkin vapautuvien varojen verotehokkaan hallinnoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Luopuminen

Eläkkeelle. Hallituksen puheenjohtajaksi. Sukupolvenvaihdos. Myynti. On monta erilaista tapaa hellittää otetta yrityksestä ja luopumisen ajankohta ei aina ole aina omistajan omissa käsissä.

Onko yhtiölle tiedossa jatkajaa? Onko yhtiöön kertynyt sellaista varallisuutta, josta ei haluta sen mukana luopua? Tarvitsetko tuottoja yrityksestä vielä luopumisen jälkeen? Missä määrin olet valmis sitoutumaan yhtiön operatiiviseen toimintaan? Suunnittelemme ja toteutamme tarvittavat omistusrakenne- ja muut järjestelyt luopujan tahtotilan mukaan ja luopumisen toteuduttua autamme henkilökohtaisen varallisuuden hallinnoinnissa, verosuunnittelussa ja jäämistösuunnittelussa.

Jatkaminen

Sukupolvenvaihdosta edeltävät ja sen yhteydessä tehdyt valinnat voivat vaikuttaa sekä yrityksen toimintaan että yritystoiminnan jatkajien henkilökohtaiseen talouteen pitkälle tulevaisuuteen. Siksi ne on syytä hoitaa hallitusti.

Mitkä verohuojennukset ovat nykytilanteessa mahdollisia, ja mitä pitäisi muuttaa, jotta huojennukset voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää? Miten verojen ja mahdollisen kauppahinnan suorittaminen onnistuu? Kenelle tulee määräysvalta yhtiössä, ja pitäisikö esimerkiksi sisarusten välille laatia osakassopimus? Autamme vastaamaan näihin ja muihin sukupolvenvaihdoksiin liittyviin kysymyksiin, ja toteutamme tarvittavat järjestelyt.

Kerro, missä tilanteessa yrityksesi on ja miten voisimme auttaa Teitä?

Asianajotoimisto Advokaadibüroo DEM palvelee Veronan asiakkaita Virossa ja muissa Baltian maissa.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Henkilöstö

Saarastiina Nurmela

Assistant Tax Advisor

+358 50 466 2777

Paula Tynkkynen

Tax Advisor

+358 50 594 8119

Emma Veijalainen

Assistant Tax Advisor

+358 50 407 3744

Niki Lyyski

Tax Advisor

+358 45 7343 0205

Julia Lohiniva

Tax Advisor

+358 50 463 2487

Maiju Luokkala

Tax Advisor

+358 40 826 7424

Santtu Rinne

Corporate Law Advisor, Partner

+358 50 341 6488

Jukka Nisonen

Tax Partner

+358 40 552 9058

Marko Nokka

Hallituksen puheenjohtaja

+358 50 322 2696

Vivi-Ann Viitala

Corporate Law Advisor, Tax Advisor – perhevapaalla

+358 50 555 6686

Timo Hiltunen

CEO, Tax & Legal, Wealth Planning

+358 50 414 8050

Tiina Helminen

Tax Partner

+358 50 322 3644

Alex Björklund

Tax Advisor, Wealth Planning, Partner

+358 40 738 7117