Valion tavoitteena oli vahvistaa kategoria- ja liiketoimintapäälliköiden strategista osaamista. Nelipäiväinen osaamisen kehittämisen ohjelma antoi osallistujille myös oivan tilaisuuden oppia kollegoilta.

Elintarvikealan trendit muuttuvat yhä nopeammassa tahdissa, kun kuluttajien mieltymykset vaihtuvat ja kilpailijoiden innovaatiot muuttavat pelikenttää. Vahvoilla brändeillä on toki aina voimaa, mutta niidenkin täytyy olla jatkuvasti ajan hermoilla.

Siksi Valio halusi vahvistaa strategista liiketoimintaosaamista tarjoamalla kokeneille ammattilaisilleen valmennuskokonaisuuden, jonka vetäjät toisivat oivalluksia myös muista yrityksistä muilta toimialoilta. Tähän työhön yhtiö otti kumppaniseen Verona Consultingin.

”Elintarvikeala on nopeasyklistä ja kilpailu uusista innovaatioista on kovaa. Uusia tuotteita syntyy ja vanhoja poistuu hyllystä valtava määrä joka vuosi, joten uudistumistarve on jatkuva. Juuri tuotekategorioiden vetäjät ja liiketoimintapäälliköt ovat avainhenkilöitä, joilla on iso potentiaali vaikuttaa tehtäviin päätöksiin”

sanoo Valion asiantuntijoiden osaamisten kehittämisestä vastaava Hanna Kangas.
Valion asiantuntijoiden osaamisten kehittämisestä vastaava Hanna Kangas.

Liiketoiminnasta ja tuotekategorioista vastaavilla on poikkeuksetta kova osaaminen tuotekonsepteista ja niiden jatkuvasta kehittämisestä. Vaativa kilpailutilanne, alan muuttuvat trendit ja halu pysyä markkinan edelläkävijänä edellyttää kuitenkin entistä vahvempaa strategista ajattelua, asiakaslähtöisyyttä ja monipuolisia johtamisen sekä vaikuttamisen taitoja.

Myös omien ajatusten myyminen ylimmälle johdolle on tärkeä taito, etteivät hyvät ideat valu hukkaan siksi, että niiden mahdollisuudet eivät aukene riittävän ytimekkäästi.

”Vuosittain tehtävät kategoriasuunnitelmat pitää esitellä johtoryhmille tiiviisti niin, että johto saa ehdotuksen ja napakat perustelut eikä sataa power pointia”

sanoo Kangas

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Noin 40 ammattilaiselle järjestetty valmennusohjelma syntyi tiiviissä yhteistyössä, jossa johto, valmennettavat ja Veronan konsultit olivat mukana.

”Käytimme paljon aikaa haastatteluihin, että ymmärsimme tarpeet riittävän hyvin”, muistelee Kangas.

Valmennusohjelma koostui neljästä puolen päivän, tarpeiden mukaisesta moduulista, joilla jokaisella oli oma teemansa. Moduulit käsittelivät strategista johtamista, asiakasarvon johtamista, tuloksellisuuden johtamista ja toimeenpanokyvyn varmistamista. Parin viikon välein järjestettyjä valmennuspäivä edelsi yhteinen käynnistyspäivä ja valmennusohjelman lopuksi järjestettiin vielä yhteinen palautekeskustelu.

Jokaisen moduulin jälkeen valmennettavat antoivat palautetta, jonka perusteella seuraavia moduuleja kehitettiin valmennusohjelman aikana.

Täydet pisteet Verona Consultingin konsulteille siitä, että he todella halusivat ymmärtää toimintaamme. He olivat myös itse työskennelleet asiakkaan asemassa, joten he tulkitsivat toiveitamme todella hyvin”

sanoo Kangas.

Strateginen keskustelu oli tärkeää

Valmennusohjelman yksi keskeinen tavoite oli herättää keskustelua strategisista asioista, joista arjessa ei ehdi puhua.

”Halusimme että ihmiset verkostoituisivat vertaistensa kansa niin, että voivat sparrailla toisiaan pienryhmissä. Erityisesti siitä osallistujat antoivat kiitosta”, sanoo Kangas.

Kangas kollegoineen kannusti valmennettavia jatkamaan sparrailua toistensa kanssa myös valmennuksen jälkeen. Tämä on tuottanut muun muassa sisäisen kirjakerhon, jonka jäsenet lukevat bisneskirjoja ja keskustelevat opeista keskenään.

Kangaksen mukaan myös valmennukseen osallistuneiden esihenkilöt ovat nähneet tulokset arjessa. ”Työssä näkyy, että nämä ihmiset ottavat aiempaa enemmän omistajuutta, tekevät päätöksiä ja tekevät myös aiempaa paremmin kiteytettyjä liiketoimintasuunnitelmia.”

Valmennettavien yhteishenkeä ja innovatiivista ajattelua heräteltiin myös tehtävillä, joista yhdessä rakennettiin mahdollisimman korkea torni spagetista, vaahtokarkeista ja teipistä

Viisi askelta organisaation oppimiseen

 1. Suunnittele valmennus huolella. Johdon ja osallistujien näkemykset ovat tärkeitä.
 2. Räätälöi oppiminen valmennettavien arkeen. Mitä yleiset opit tarkoittavat meidän työssämme?
 3. Anna tilaa keskustelulle. Valmennettavien omat oivallukset ovat tärkeämpiä kuin valmentajien.
 4. Rakenna verkostoja. Kollegoiden vertaistuki on usein äärettömän tärkeää.
 5. Reagoi valmennettavien tarpeisiin. Valmennussuunnitelmassa on hyvä olla tilaa tarpeille, joita nousee esiin valmennuksen aikana.

Valio lyhyesti

 • Suomalaisten maidontuottajien omistama
 • Liikevaihto (2022) 2236 milj. euroa
 • Henkilöstöä n 4200
 • Tuotantolaitoksia Suomessa 12 paikkakunnalla
 • Vientiä n. 50 maahan
 • Vienti noin neljänneksen Suomen elintarvikeviennistä