Itsensä johtamisen taidot ovat lähtökohta niin omaan onnellisuuteen kuin esimerkiksi hybridityössä onnistumiseen. Avaamme tässä blogissa mitä itsensä johtaminen on ja miten sen taitoja on mahdollista kehittää.

Itsensä johtaminen on muutakin kuin oman ajankäytön hallintaa. Lisäksi se on yllättävän laaja-alainen, syvällinen ja erittäin ajankohtainen ilmiö. Tapa, jolla teemme työtä, on ollut jo pitkään murroksessa ja tarve ja kiinnostus kehittää omia itsensä johtamisen taitoja tehtävästä ja toimialasta riippuen on selkeästi lisääntynyt. Monissa paikoissa haetaan edelleen parhaita hybridityön muotoja ja moni meistä joutuu henkilökohtaisesti tarkastelemaan, miten järjestämme työmme niin, että saamme aikaan tuloksia ja saavutamme tavoitteet mielekkäällä ja kestävällä tavalla.

Samalla, kun pohdimme, miten onnistumme kuulemaan ja parhaalla tavalla vastaamaan asiakkaamme tarpeisiin, itsensä johtamisen taito korostuu myös siinä, miten työyhteisömme muotoutuu ja miten merkityksellisenä sen koemme. Onnellisuus ja terveys kulkevat käsi kädessä itsensä johtamisen taidon kanssa ja nykyään kirjakauppojen hyllyt ja aikakausilehtien sivut ovat pullollaan vinkkejä hyvinvointiin, aikaansaamiseen ja toimiviin työtapoihin. Jopa erilaiset sovellukset voivat auttaa terveellisten elämäntapojen, liikunnan tai vaikka mindfulness-oppien lisäämiseen arjessa.

Tunnista ensin, mikä konkreettinen pieni muutos tekee arjesta parempaa

Ensimmäinen askel itsensä johtamisen taitojen kehittämisessä on kartoittaa, missä koet olevasi tällä hetkellä eri itsensä johtamisen osa-alueilla:

  • Minä itse: muun muassa arvojen, toimintatyylin ja omien vahvuuksien tunteminen
  • Vuorovaikutussuhteet: yhteistyösuhteiden toimivuus ja rikkaus
  • Oma työ: perustehtävän kirkkaus, tavoitteiden ja prioriteettien tunteminen, ajankäyttö ja kyky saada tuloksia aikaan
  • Oma kehittyminen ja kasvu: oppimistavoitteiden asettaminen, omien ajattelu- ja toimintamallien uudistaminen, muutostaidot
  • Hyvinvointi ja palautuminen: stressin säätely, palautuminen työssä ja vapaa-ajalla

Mitkä osa-alueet tuntuvat olevan kunnossa ja missä tunnistat haasteita? Minkä pitäisi muuttua tai mihin olet tyytymätön? Mikä olisi pienin mahdollinen muutos, jonka voisit tehdä? Onko jokin osa-alueista unohtunut pitkäksi aikaa? Entä millä osa-alueella muutos toisi sekä sinulle että ihmisille ympärilläsi eniten lisäarvoa?

Ole myös rehellinen itsellesi sen suhteen, että haluat aidosti muuttua. Useinkaan itsensä johtamisen kannalta muutosta ei niinkään estä se, ettemme toivoisi muutosta tai edes se, että tiedämme sen herättävän epävarmuutta. Useimmiten haastavin asia on tunnistaa, mistä (kuvittelemme) joutuvamme luopumaan muutoksen myötä. Esimerkiksi jätän tauon pitämättä, jotta olen aina saatavilla ja uskon, että sitä arvostetaan yhteisössäni.

Itsensä johtaminen kehittyy tekemällä, ei tietämällä

Itsensä johtamisen ytimessä on hyvin toimivat rutiinit. Jos olet tottunut pitkään tekemään työtä tauotta tai keskeyttämään itsesi puhelinta tai sähköposteja vähän väliä vilkuilemalla, sinun tulee opetalla uudenlaisia rutiineja työpäiviisi. Rutiinien opettelu on meille ihmisille itseasiassa kohtalaisen työlästä ja toimimme niin sanotulla autopilotilla jopa yli 90 % ajastamme, eli totuttujen rutiinien ja tapojemme ohjaamina. Näin ollen, saatamme huomaamattamme ylläpitää itsellemme (ja ympärillä oleville ihmisille) haitallisia toimintamalleja.

Omien rutiinien ja tapojen muuttaminen vie myös energiaa ja vaatii paljon toistoa – vaikka olisimme sitoutuneet muutokseen ja itse asettaneet tavoitteen muuttua. Kesken kiireisen työpäivän voi siksi tuntua vaikealta muuttaa tapojaan ja esimerkiksi pitää taukoa, vaikka kuinka tietäisimme, että tuottavuus ja työn laatu eivät korreloi työtehtävään käytetyn ajan kanssa.  Myöskään uusia ideoita ei synny, jos et välillä irtaudu tekemisestä ja anna ajatustesi virrata vapaasti. Opettele siis tavoitteitasi tukevia tapoja ja rutiineja.

Usein muutos on helpompi aloittaa puhtaalta pöydältä. Käytännössä tämä tarkoittaa olosuhteiden muuttamista jollakin tavoin, esimerkiksi työpisteen vaihtelua työpäivän aikana tai toimisto- ja etätyöpäivien uudenlaista rytmittämistä. Toinen tapa vahvistaa tavoitteita tukevia rutiineja on liittää uusi rutiini johonkin hauskalta tuntuvaan muuhun tekemiseen tai asiaan. Esimerkiksi kehitystyöhön käytetyt tunnit pidetäänkin kollegan kanssa viihtyisässä kahvilassa tai päivittäisen rutiinitehtävän jälkeen annat itsellesi luvan rentoutua ja ladata akkuja itsellesi mieleisellä tavalla ennen seuraavan tehtävän pariin siirtymistä.

Ja vielä itse tavoitteen muotoiluun: pyri kuvaamaan haluamasi muutos niin konkreettisella tavalla kuin mahdollista. Esimerkiksi ”lisään taukoja työpäiviini” ei ole yhtä konkreettinen ja mieleenpainuva kuin ”käyn joka päivä vähintään 15 min happihyppelyllä työpäiväni aikana” ja mahdollistat tämän itsellesi aikatauluttamalla päiväsi niin, että pysyt toteuttamaan muutoksen.

Itsensä johtamisen taidot
Itsensä johtamisen taitojen opetteleminen vaatii usein konkreettisia rutiinien muutoksia.

Rohkaise muut mukaan muutokseen

Itsensä johtaminen ei tapahdu tyhjiössä, vaan siinä onnistumiseen vaikuttavat monet rakenteelliset ja systeemiset sekä toimintaympäristöön ja työtehtävään liittyvät tekijät. Työyhteisön ilmapiiri ja johtamiskulttuuri, työn tekemistä ohjaavat prosessit, työkalut, itse työn luonteeseen liittyvät tekijät ja laajemmin työelämässä ja maailman taloudessa vaikuttavat ilmiöt kaikki osaltaan vaikuttavat siihen, kuinka sujuvaksi tai haastavaksi koemme mahdollisuuden johtaa itseämme.

Vaikka rakenteellisia tai kontekstiin liittyviä tekijöitä ei voi toki unohtaa, on onneksi paljon asioita, mihin voimme vaikuttaa tilanteesta ja toimintaympäristöstä riippumatta. Rohkaistu ottamaan hyväksi havaitut työtavat puheeksi työyhteisössä. Näytä esimerkkiä, että vahvistamalla itsensä johtamisen kolmea I:tä: eli Itsetuntemusta, Itseluottamusta ja Itsesäätelyä, lisäät kykyäsi:

  • Proaktiiviseen toimintaan
  • Omien vahvuuksien hyödyntämiseen
  • Vahvistaa hallinnan ja edistymisen tunnetta
  • Uskoasi siihen, että voit omalla toiminnallasi ja valinnoillasi vaikuttaa tapahtumien kulkuun
  • Työskentelemään tavoitteiden suuntaan pitkäjänteisesti, puristamatta mailaa liian tiukasti

Kehitä itsensä johtamisen taitoja opaskirjan avulla. Lataa tästä!

Ota yhteyttä!

Sami Niemi

Managing Consultant

+358 40 541 2822

Jenni Jeskanen

Senior Managing Consultant

+358 40 576 3982