ABB:n Motionliiketoiminta-alue halusi varmistaa, että kyvykkyydet tukevat strategian toteuttamista. Yhtiö lähti tunnistamaan erottavia ja kriittisiä kyvykkyyksiä sekä niiden kehitystarpeita yhdessä Verona Consultingin kanssa. Näin ABB halusi varmistaa strategisen uudistumisen ja kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa.

Lähes jokaisella yrityksellä on strategian toteuttamisessa haasteena se, miten strategia konkretisoidaan samaan suuntaan vieviksi kehitystoimiksi. Strategiat jäävätkin valitettavasti usein henkilöstön mielestä liian etäisiksi, kuvaa ABB:n Motion-liiketoiminta-alueen HR-kehitysjohtaja Ismo Laukkanen.

Jos strategia ja kehitystoimet tuntuvat etäisiltä, on vaikea saada koko organisaatio edistämään strategiaa joka päivä.

Taajuusmuuttajia ja sähkömoottoreita valmistava Motion-liiketoiminta teki viime vuonna liikevaihtoa noin 6,7 miljardia euroa. Henkilöstöä liiketoiminta-alueella on noin 20 000.

Tuon kokoisessa liiketoiminnassa havaitaan helposti kyvykkyyskuiluja, joissa yhtiöllä on jotain kyvykkyyttä liian vähän. Kansainväliset tutkimukset kertovat, että esimerkiksi yritysten digiprojekteissa käytetään pääsääntöisesti tavattoman pieni osa budjetista osaamisen kehittämiseen.

Yrityksen kyvykkyys ei kuitenkaan tarkoita pelkästään ihmisten osaamista. ABB:n ajattelussa kyse on neljästä kokonaisuudesta:

  • osaaminen, taidot ja käyttäytyminen
  • organisaatioperiaatteet ja resurssit
  • liiketoimintaprosessit ja mittarit
  • työkalut ja digitaaliset järjestelmät.
Ismo Laukkanen toimii ABB:n Motion-liiketoiminta-alueen HR-kehitysjohtajana

Kyvykkyyksien kehittämisen pelikirja juuri ABB:n tarpeisiin

Vaikka kehittämisen kohteena voi olla suuri joukko hyvinkin erilaisia kyvykkyyksiä, on strategiatyössä tärkeä tunnistaa rajattu määrä erottavia ja kriittisiä kyvykkyyksiä. Ne muodostavat kyvykkyyssysteemin, jonka 4-6 kyvykkyyttä luovat yhdessä arvoa asiakkaalle ja perustan yrityksen menestykselle myös tulevaisuudessa.

ABB ja Verona kehittivät tähän tarpeeseen Kyvykkyyksien rakentamisen pelikirjan. Kirja sisältää konkreettiset ja koetellut lähestymistavat ja työkalut muun muassa kriittisten kyvykkyyksien tunnistamiseen, kyvykkyysaukkojen löytämiseen sekä kehittämistoimenpiteiden määrittelyyn.

”Pelikirja on myös viestintätyökalu, koska on tärkeä ymmärtää samalla tavalla, mitä tarkoitamme kyvykkyydellä ja sen kehittämisellä. Tämä tarve on tullut konkreettisesti meilläkin esiin liiketoiminnoissamme. Jollekin kehittäminen tarkoittaa koulutusta, toiselle teknologian kehittämistä ja kolmannelle yritysostoa”,

sanoo Laukkanen.

ABB Motion on käyttänyt pelikirjaa ja sen työkaluja monella tasolla aina globaalia johtoryhmätasoa myöten. Samoin pelikirjaa on käytetty melko vakiintuneiden toimintojen, erilaisten liiketoimintamallien sekä vahvassa uudistumisvaiheessa olevien digiratkaisujenkin kehittämisessä.

Toisinaan Veronan konsultit ovat olleet fasilitoimassa työpajoja, mutta toisinaan johtoryhmät ovat käyttäneet pelikirjaa itsenäisesti.

Kyvykkyyksien kehittämisen pelikirja auttaa tunnistamaan ydinkyvykkyydet

Systemaattisesti hyödynnetty pelikirja auttaa tunnistamaan ja luokittelemaan liiketoimintojen erilaisia kyvykkyyksiä ja mahdollisia kyvykkyysaukkoja.

”On tämä tuonut yllätyksiäkin, sillä tällaisia kyvykkyyksiä analysoidaan ja niistä keskustellaan harvoin johtoryhmässä yhdessä. Pelikirjan avulla on syntynyt yhteistä ymmärrystä ydinkyvykkyyksistä, kuiluista ja kehittämisestä”,

sanoo Ismo Laukkanen.

Motion-liiketoiminta-alueella kyvykkyyksien kehittäminen on edennyt divisiooniin. Ne pohtivat kukin osaltaan, hankitaanko tarvittavia kyvykkyyksiä koulutuksella ja rekrytoinneilla tai vahvistetaanko kyvykkyyksien eri osa-alueita esimerkiksi koulutuksella ja rekrytoinneilla tai muilla kohdennetuilla kehitystoimenpiteillä.

Ismo Laukkanen Badenissa sijaitsevan ABB Power Towerin edustalla

Yli neljännesvuosisata kyvykkyyden kehittämistä

Kyvykkyysajattelun taustalla on Verona Consultingin Senior Advisorin Jouko Hannuksen pitkä työ. Hannus toi käsitteen jo vuonna 1993 kirjassaan Prosessijohtaminen. Sen jälkeen Hannus on kehittänyt teemaa useamman kollegansa kanssa eri kirjoissa ja tietenkin käytännön asiakashankkeissa.

”Jouko on ollut tässä isossa roolissa. Jouko on strategia-ajattelijana yksi maailman huippuja. Kutsuisin häntä kyvykkyysprofessoriksi, vaikka hän ei professori olekaan”,

sanoo Ismo Laukkanen.

Pelikirjan yhteistä kehittämistä helpotti myös se, että Verona Consulting on ollut yli kymmenen vuoden aikana ABB:n eri divisioonien tukena monessa eri kehityshankkeessa.

Pelikirjan ensimmäinen versio valmistui syyskuussa 2022 ja sitä on hyödynnetty useissa eri yksiköissä. Kehitystyö jatkuu, sillä työkalun täytyy kehittyä tarpeiden mukana.

”Verona on tehnyt tosi joustavasti nopeallakin aikataululla päivityksiä erilaisiin tarpeisiin”,

sanoo Laukkanen.

Haluatko kuulla lisää siitä, miten Verona Consulting auttaa yrityksiä kyvykkyyksien kehittämisissä?

Ole yhteydessä niin kerromme lisää!

Jouko Hannus

Senior Advisor

+358 40 838 0633

Lue lisää asiakastarinoitamme täältä!

Johtamisen ja organisaatioiden kehittäminen

Me uskomme, että onnistuneen ja epäonnistuneen uudistumisen tai strategian erottaa toisistaan hyvä johtaminen.