Lataa vuoden 2024 myynnin tila tutkimus!

Verona Consulting toteutti alkuvuodesta 2024 kyselytutkimuksen, joka kartoittaa suomalaisten yritysten myynnin tilaa ja tunnistaa kehityskohteita myyntitulosten parantamiseksi.

  • Yritysten strategian ymmärtämisessä on havaittavissa vahvuutta, mutta on tärkeää tunnistaa kehityskohteet erityisesti strategian kommunikoinnissa ja integroinnissa päivittäiseen toimintaan. Oleellisin huomio on se, että yritykset eivät ole kovinkaan hyvin määritelleet myyntistrategiaansa selkeäksi ja kirjalliseen muotoon.
  • Myynnin prosesseissa ja työkaluissa havaitaan sekä hyvin toimivia että kehityskelpoisia alueita. Erityisesti teknologian hyödyntäminen ja prosessien digitalisointi vaativat huomiota, ja tulevaisuudessa näihin panostaminen voi tuoda merkittäviä etuja.
  • Johto korostaa myynnin aktiviteettien säännöllistä seuraamista ja myös tulevaisuudessa henkilökohtaisten panostavoitteiden asettamista. Myynnin johtamisen kehittämisessä tulisi keskittyä erityisesti myynnin ja markkinoinnin saumattomaan yhteistyöhön.
  • Myyjien sitoutuneisuus ja motivaatio ovat pääosin hyvällä tasolla, mutta he kaipaavat lisää tukea ja koulutusta myyntitaitojensa kehittämiseksi, erityisesti asiakkaan haastamisessa, arvon myynnissä ja vastaväitteiden käsittelyssä. Jatkuva koulutus ja tukeminen ovat avainasemassa myyntitehokkuuden parantamisessa.

Raporttimme käsittelee viittä erilaista osa-aluetta:

  1. Strategia ja yrityskulttuuri
  2. Myynnin prosessit ja työvälineet​
  3. Myynnin johtaminen​​​​
  4. Myyjien tekeminen 
  5. Tulevaisuus

Raportti tarjoaa syvällisen katsauksen Suomen myyntialan nykytilaan vuonna 2024, käsitellen muun muassa myyntistrategian merkitystä, myyjien toimia, kilpailun kiristymistä ja markkinoiden epävarmuutta. Se antaa yrityksille suuntaviivoja menestyäkseen muuttuvassa markkinaympäristössä.

Lataa koko raportti saadaksesi kattavan kuvan myynnin nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa:

Kun havaitset, että myynnissänne on tarvetta kehittämiselle, niin älä epäröi ottaa meihin yhteyttä! Istumme mielellämme kanssasi alas keskustelemaan siitä, kuinka voimme olla avuksi.

Sami Niemi

Managing Consultant

+358 40 541 2822

Marko Saarela

Executive Consultant

+358 40 543 6622