Teknisen Kaupan Liitto tarjoaa jäsenyritystensä asiantuntijoille valmennusohjelmia, joihin yritykset lähettävät ammattilaisiaan vuosittain. Ohjelmat tuottaa Verona Consulting.

”Yksi liittomme olemassaolon oikeutuksista on se, että autamme jäsenyrityksiämme osaamisen ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Siksi järjestämme vuosittain useita koulutustapahtumia”,

sanoo Teknisen Kaupan Liiton johtava asiantuntija Lauri Leskinen.

Varsinaisten valmennusohjelmien lisäksi liitto auttaa osaamisen kehittämisessä järjestämällä jäsenilleen ajankohtaistilaisuuksia ja webinaareja sekä pyörittämällä oppilaitosyhteistyötä.

Liiton kolme keskeisintä valmennusohjelmaa tähtäävät ratkaisumyynnin kehittämiseen, huoltohenkilöstön asiakasosaamisen vahvistamiseen sekä teknisen kaupan johdon ja esihenkilöiden valmentamiseen.

”Monet jäsenyritykset lähettävät osaajiaan lähes joka vuosi valmennusohjelmiimme”, sanoo Lauri Leskinen Teknisen Kaupan Liitosta.

”Asiakasta haastava ratkaisumyynti” tarjoaa erityisesti yritysasiakkaita kohtaavalle myyntihenkilöstölle työkaluja asiakkaan tarpeen ymmärtämiseen ja ratkaisujen tarjoamiseen. Ohjelma koostuu neljästä päivän mittaisesta moduulista, joissa käsitellään muun muassa myyntiin valmistautumista, asiakkaan tarpeen tunnistamista ja kaupan päättämistä.

”Huollon valmennusohjelma” puolestaan on suunnattu huoltohenkilöstölle, jonka päätyö ei ole myynti, vaan huolto ja asiakaspalvelu. Kaksipäiväisessä ohjelmassa opitaan tunnistamaan asiakkaiden tarpeita, vahvistamaan asiakaskokemusta ja kehitetään myyntitaitoja.

”TEKLiideri” auttaa kehittämään johdon ja esihenkilöiden henkilökohtaisia johtamistaitoja. Viiden kaksipäiväisen moduulin aikana vahvistetaan muun muassa strategista ajattelua, haastavia johtamistilanteita ja itsensä johtamista.

Jokaisen valmennusohjelman tuottaa Verona Consulting, jonka kanssa Teknisen Kaupan Liitto on tehnyt yhteistyötä yli kymmenen vuotta.

”Monet jäsenyrityksemme lähettävät osaajiaan lähes jokaiselle kurssille, vaikka isoimmat yritykset pyörittävät omiakin valmennusohjelmiaan. Muun muassa TEKLiideristä on tullut jo ilmiö jäsenyritystemme keskuudessa”,

sanoo Leskinen.

Teknisen Kaupan Liitolla on yli 400 jäsenyritystä, joiden koko vaihtelee huomattavasti. Suuri osa yrityksistä tarjoaa tuotteita teollisuudelle ja rakentamiselle, mutta joukossa on myös yhtiöitä, jotka tuovat muun muassa ajoneuvoja ja pienkoneita kuluttajille.

”Valtaosalla jäsenistämme on trimmattu koneisto, jossa ei ole HR-väkeä. Tällaisia yrityksiä palvelee se, että me tarjoamme heille valmennusohjelmia, jotka on räätälöity teknisen kaupan toimijoille”, sanoo Leskinen.

Kun ohjelmat on räätälöity omalle toimialalle, valmennuksessa voidaan nostaa esiin haasteita, jotka ovat yhteisiä osallistujille. Siksi räätälöidyllä valmennuksella osallistujat voivat jakaa parhaita käytäntöjä sujuvammin kuin valmennuksessa, jossa osallistujat tulevat täysin erilaisilta toimialoilta. Esimerkiksi teollisuuden investointihyödykkeen ostoprosessi on hyvin erilainen kuin kuluttajatuotteen ostamisessa.

”Juuri tämä ristiinpölytys on saanut paljon kiitosta. Kokeneetkin ammattilaiset tuntevat aina saavansa jotain”, sanoo Leskinen.

Useita vuosia pyörineiden ohjelmien sisältö päivittyy toimintaympäristön muutosten ja asiakkaiden toiveiden mukaan. Kurssipalautteet ovat kuitenkin olleet niin hyviä, että suuria mullistuksia ohjelmiin ei ole tullut. Palautteen perusteella liitossa on arvioitu, että sillä on käytössään työkalut, joilla se parhaiten edistää toimialan ja jäsenyritysten menestymistä.

  • Räätälöi tarpeen mukaan. Suunnittele valmennus osallistujien toimintaympäristöön ja rooliin sopivaksi.
  • Varaa aikaa jakamiselle. Arjen kokemukset ja tarinat jäävät mieleen, joten niiden jakamiselle on tärkeä varata aikaa.
  • Luo luottamuksellinen ilmapiiri. Valmennettavien omat oivallukset ovat tärkeämpiä kuin valmentajien.
  • Tue verkostojen syntymistä. Kannusta rakentamaan verkostoja myös oman organisaation ulkopuolelle.
  • Reagoi valmennettavien tarpeisiin. Valmennussuunnitelmassa on hyvä olla tilaa tarpeille, joita nousee esiin valmennuksen aikana.
  • Edistää toimialan ja jäsenyritystensä menestymistä
  • Yli 400 jäsenyritystä
  • Jäsenyritysten myynti v. 2022 12,5 mrd €
  • Myynnin kehitys kymmenessä vuodessa 50 %
  • Alan työvoima n. 20 000

Ota yhteyttä

Marko Saarela

Executive Consultant

+358 40 543 6622

Katriina Kalavainen

Executive Consultant

+358 50 525 0552

Get to know us!