Wait when page loaded

verona@verona.fi

+358 10 232 7700

Ajankohtaista

Eräiden vakuutustuotteiden tuloverotus uudistuu

5.12.2018

Hallitus on antanut 5.12.2018 esityksen eduskunnalle osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE275/2018). Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2019 ja muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Uuden osakesäästötilin ohella muutoksilla on merkitystä lähinnä säästöhenkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotuksessa. Olennaisimmat muutokset näiltä osin ovat: Tuoton verotus muuttuu siten, että jatkossa vakuutussuorituksesta, esim. säästöhenkivakuutuksen


Lue lisää

Osakeyhtiöiltä poistuu tuloverolain (TVL) mukaan verotettava tulolähde vuonna 2020

3.12.2018

  Hallitus on antanut 29.11.2018 lakiesityksen nro 257/2018, jossa ehdotetaan uudistusta yhteisöjen tulolähdejakoon. Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan verovuonna 2020 ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran niihin tilikausiin, jotka päättyvät vuoden 2020 aikana. Ohessa yhteenveto keskeisistä muutoksista: Osakeyhtiöillä ei ole enää jatkossa tuloverolain (TVL) mukaan verotettavaa tulolähdettä – elinkeinoverolakiin (EVL) lisätään uusi ”muun toiminnan” tulolähde. Uuteen


Lue lisää

VERONA Q&A – asiaa rakennuksen kiinteistöverosta

21.11.2018

Miten kiinteistöön kuuluvan rakennuksen pysyvyyden arviointi vaikuttaa kiinteistöverotukseen? Lue veroasiantuntija Henri Heikkosen kommentti aiheesta uudesta VERONA Q&A -uutiskirjeestä. Muista myös käydä katsastamassa Instagram- ja Facebook-sivumme!


Lue lisää

#Kallisarvoisetneuvot – kurkistus veronalaisia kutkuttaviin veroaiheisiin

31.10.2018

Suomen hallitus on antanut yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta toisen esitysluonnoksen lausuntokierrokselle. Tämän mukaan elinkeinotoiminnan käsite ei laajenisi koskemaan kiinteistön laajamittaistakaan vuokrausta ja kiinteistöliiketoiminnan käsitteestä luovuttaisiin. Muutos edelliseen esitysluonnokseen on merkittävä.


Lue lisää

Kevään 2019 Trainee-haku on nyt auki!

29.10.2018

Harjoittelijaksi Veronaan keväällä 2019 Oletko verotuksesta innostunut vähintään kolmannen vuoden oikeustieteiden tai kauppatieteiden opiskelija? Haluatko kehittää osaamistasi haastavien ja mielenkiintoisten työtehtävien parissa viihtyisässä ja innostavassa työyhteisössä? Haemme harjoittelijaa verotuksen asiantuntijatehtäviin Veronan Helsingin toimistolle keväälle 2019. Harjoittelu on kokopäiväinen ja harjoittelujakson kesto on kolme kuukautta sijoittuen aikavälille maaliskuu – kesäkuu 2019. Viikoittainen työaika on 37,5 tuntia


Lue lisää

#Kallisarvoisetneuvot – kurkistus veronalaisia kutkuttaviin veroaiheisiin

10.10.2018

Valtioneuvoston antaman asetuksen myötä verokortti uudistuu. Vuodesta 2019 alkaen kaikille palkkatuloille käy sama verokortti. Jatkossa verokortissa ei ole enää palkkakauden tulorajoja, vaan yksi tuloraja koko vuodelle.   Lue lisää Valtiovarainministeriön tiedotteesta: https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/verokortti-uudistuu-yksi-tuloraja-koko-vuoden-palkoille


Lue lisää

#Kallisarvoisetneuvot – kurkistus veronalaisia kutkuttaviin veroaiheisiin

5.10.2018

KHO 2018:131:
12.920 euron suuruinen lahja työnantajalta eläköitymisen johdosta ei ollut tavanomainen merkkipäivälahja:

Yleensä yhtiön eläköityvät työntekijät saivat taulutelevision, kattavan tietokoneen, polkupyörän tai esimerkiksi kristallivaasin. Alla olevassa tapauksessa hallituksen jäsenelle annettiin eläköitymislahjaksi lähes 13 000 e Rolex-kello. KHO katsoi kellon arvon ja tavanomaisen lahjan arvon välisen edun eläköityneen jäsenen palkaksi.


Lue lisää

VERONA Q&A – uutiskirje uudistui

2.10.2018

Pääset allaolevasta linkistä lukemaan uudistunutta uutiskirjettämme. VERONA Q&A:ssa asiantuntevat ”veronalaiset” avaavat sinulle ajankohtaisia aiheita. Muista myös käydä katsastamassa Instagram- ja Facebook-sivumme – julkaisemme niissä joka toinen viikko #kallisarvoisetneuvot ja takaamme, että myös niistä löytyy mielenkiintoista ammennettavaa!


Lue lisää

Korkomenojen vähennysoikeuksiin esitetään muutoksia

29.9.2018

Hallitus on antanut 27.9.2018 esityksen (HE 150/2018) eduskunnalle korkovähennysrajoituksia koskevan sääntelyn muuttamisesta. Muutoksen taustalla on EU:n veronkiertämisen estämistä koskeva direktiivi. Nykyinen tilanne: Korkomenojen vähentämistä elinkeinotulon verotuksessa on nykyisin rajoitettu tilanteissa, joissa korkomenoja on maksettu etuyhteydessä olevien yritysten välillä (esim. konserniyritykset). Etuyhteydessä olevien yritysten välillä maksetut korot ovat vähennyskelpoisia, jos nettokorkomenot (korkomenot./. korkotulot) eivät ylitä 500.000


Lue lisää

Suomalaisten omistajayrittäjien veronkiristykset yritysten toiminnan jatkuvuuden uhkana?

12.9.2018

Politiikassa ja mediassa on viime viikkoina keskusteltu verotuksen uudistustarpeista ja -haluista. Erityisesti opposition saralla kiinnostus verotuksen uudistamiseen on ollut korkealla koskien suomalaisten listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta sekä yritysten sukupolvenvaihdoksiin sovellettavia huojennuksia. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on pohtia muutosehdotuksia erityisesti suomalaisten yritysten sukupolvenvaihdoksen näkökulmasta. Sukupolvenvaihdoshuojennuksia arvostelevat tahot perustelevat kritiikkinsä sillä, että huojennukset asettavat perillisen / lahjansaajan eriarvoiseen asemaan


Lue lisää

Budjetti-infon 2019 satoa

29.8.2018

Sipilän hallituksen viimeisen budjetin budjettineuvottelut on saatu päätökseen. Verona seurasi hallituksen tiedostustilaisuutta, ja tässä tuoreeltaan tärkeimmät verotusta koskevat linjaukset:


Lue lisää

Toimisto kesälomalla 16.7.- 27.7.2018

10.7.2018

Toimistomme on suljettu kesäloman ajaksi 16.7. – 27.7.2018. Mukavaa ja aurinkoista kesää!


Lue lisää

Verona pitää huolta asiakkaidensa henkilötietosuojasta

25.5.2018

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Veronan toiminnan perusta on aina ollut korkea luottamuksellisuus ja siihen olennaisesti liittyvä asiakas- ja henkilötietojen asianmukainen suojaaminen. Veronan ja Veronan asiakkaiden osalta tietosuoja-asetuksen voimaantulo ei tarkoita suuria muutoksia nykyisiin käytäntöihin, eikä se edellytä asiakkailtamme mitään toimenpiteitä. Olemme kuitenkin päivittäneet sopimuksemme, yleiset sopimusehtomme ja rekisteriselosteemme vastaamaan asetuksen vaatimuksia. Huolehdimme


Lue lisää

Veroraportoinnin merkitys omistajayrittäjän verosuunnittelussa

8.5.2018

Yhteisöveroilmoitukset on ollut mahdollista antaa sähköisenä jo useita vuosia. Vuoteen 2017 asti yhteisöveroilmoitus on ollut mahdollista antaa myös Verohallinnolle toimitettavilla paperisilla veroilmoituslomakkeilla. Marraskuusta 2017 alkaen yhteisöjen on annettava tuloverotusta koskeva veroilmoituksensa lähtökohtaisesti sähköisesti. Sähköisen ilmoittamisen myötä se, kenellä on vastuu veroilmoituksen sisällöstä, saattaa hämärtyä, kun yrityksen johto tai hallitus eivät enää saa allekirjoitettavaksi fyysisiä paperilomakkeita


Lue lisää

Valtiovarainministeriön työryhmän raportti ”Eri sijoitusmuotojen verokohtelu”VM:n työryhmän raportti eri sijoitusmuotojen verokohtelusta julkaistiin 4.5.2018. Työryhmän suositukset eivät sisällä kovin radikaaleja ehdotuksia tai muutoksia voimassa olevaan lainsäädäntöön. Työryhmän mielestä kuitenkin käsiteltäviä ilmiöitä koskeva lainsäädäntö on monelta osin vanhentunutta tai puutteellista. Tätä ei voida pitää tyydyttävänä tilana. Jos lainsäädännön ajantasaistamiseen ja täydentämiseen ei ryhdytä, kärsivät oikeusvarmuus ja ennustettavuus tehtäessä tapauskohtaista harkintaa yleissäännösten nojalla.


Lue lisää

Haemme tiimiassistenttia!Verona on asiantuntijayritys, jonka erikoisalaa on omistajavetoisten yritysten kasvu, jatku­vuus ja vaurastuminen. Toimimme yritysten ja niiden omistajien neuvonantajana kaikissa yrityksen ja yrittäjyyden elinkaaren vaiheissa ja muutostilanteissa sekä toteutamme niihin liittyviä järjestelyitä. Verona (ent. Veropaja) on perustettu vuonna 2007 ja tällä hetkellä Verona-konsernissa on 26 työntekijää. Verona-konserni on voimakkaan kansainvälistymisen tiellä ja sen toiminta laajenee merkittävästi


Lue lisää

Syksyn 2018 Trainee-haku on auki!

4.5.2018

Harjoittelijaksi Veronan Trainee-ohjelmaan Verona on omistajavetoisten yritysten kasvun, jatkuvuuden ja vaurastumisen kumppani. Toimimme yritysten ja niiden omistajien neuvonantajana kaikissa yrityksen ja yrittäjyyden elinkaaren vaiheissa ja muutostilanteissa sekä toteutamme niihin liittyviä järjestelyitä. Verona (ent. Veropaja) on perustettu vuonna 2007 ja tällä hetkellä Verona-konsernissa on noin 30 työntekijää. Syksyn 2018 Trainee-ohjelma Haemme harjoittelijaa Veronan Trainee-ohjelmaan syksylle 2018.


Lue lisää

Mikä muuttuu verotuksessa vuonna 2018?

25.1.2018

Kokosimme yhteen verotuksen päälinjat ja keskeisimmät muutokset alkaneena vuonna yksityishenkilön, yrityksen ja omistajan näkökulmasta. ANSIOTULOJEN VEROT JA MAKSUT Palkkatulojen osalta palkansaajalle käteen jäävä osuus ei juurikaan muutu vuoden 2018 alusta. Palkansaajalle palkasta käteen jäävään määrään vaikuttaa valtionverotuksen progressiivinen asteikko ja henkilön asuinkunnan mukaan määräytyvä kunnallisveroprosentti sekä työnantajan palkasta pidättämät sosiaalivakuutusmaksut. Vuonna 2018 valtionverotuksen progressiivista asteikkoa


Lue lisää

Testamentti ja edunvalvontavaltuutus osana omistajayrittäjän työkalupakkiaTestamentti ja edunvalvontavaltuutus osana omistajayrittäjän työkalupakkia Moni yrittäjä saattaa ajatella, että testamentti ja edunvalvontavaltuutus ovat ajankohtaisia vasta vuosikymmenten päästä. ”Eihän näillä ole merkitystä kuin vasta perinnönjaossa!” on yleinen harhaluulo. Näiden asiakirjojen olemassaolo on kuitenkin merkittävin osa vastuullisen omistajayrittäjän työkalupakkia tilanteissa, joissa omistajayrittäjä äkillisesti menehtyy tai tulee toimintakyvyttömäksi. Niillä voidaan muun muassa Varmistaa omistajan läheisten asema,


Lue lisää

Viisi vinkkiä yritysverotukseen – muista ainakin nämä!Viisi vinkkiä yritysverotukseen vuodelle 2018. Vinkit kokosi Veronan Kalle Suontausta. Uusi ennakkomenettely Ennakon täydennysmaksu korvattiin lisäennakolla eli verovuoden päättymisen jälkeen määrättävällä ennakolla. Yhteisöt ja yhteisetuudet voivat täydentää ennakkoperintäänsä enää yhden kuukauden ajan tilikauden päättymisen jälkeen korottomasti. Yritysten tuloverotuksessa korot lasketaan eri tavalla kuin aiemmin Korkoja lasketaan aiempaa pitemmältä ajanjaksolta jäännösverolle ja veronpalautukselle sekä silloin, kun


Lue lisää

Viisi vinkkiä henkilöverotukseen – muista ainakin nämä!Vinkit kokosi Veronan veroasiantuntija ja osakas Päivi Ahanen-Raitio. Teitkö yrityskaupan vuonna 2017 tai saitko muutoin tuloja, joista ei tarvinnut maksaa veroja ennakkoon? Jos et halua kasvattaa verottajalle menevää pottia jäännösveron koroilla, vero kannattaa maksaa tammikuun 2018 aikana. Korolla on käytännön merkitystä jäännösveron 10.000 euroa ylittävälle osalle laskettuna, koska silloin vuotuinen korko on 2 %. Hanki


Lue lisää

Merry Christmas and Happy New Year 2018!

21.12.2017

This year we have donated the money reserved for Christmas cards for underprivileged children and adolescents. We want to thank you for this year and wish you and your family a peaceful and Merry Christmas!


Lue lisää

Verohallinto on antanut uusia ohjeita sukupolvenvaihdoksen verohuojennuksesta – uudet ohjeet aiheuttavat sekaannusta

15.11.2017

Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan verotuksessa lahjaa (tai alihintaista kauppaa), jossa yrittäjän jälkipolvi (tai joskus joku muukin taho) saa omistukseensa osuuden perheen yrityksestä, ja aloittaa osallistumisen yrityksen pyörittämiseen sen osaomistajana. On jokaisen Suomessa asuvan etu, että työpaikkojen, palveluiden ja tavaroiden riittävyys voidaan tulevaisuudessakin turvata mahdollistamalla yritysten siirtyminen sukupolvilta toisille – verolainsäädännössä on säännelty verohuojennuksesta, joka voidaan myöntää silloin,


Lue lisää

Kymmenen vuotta omistajayrittäjän asialla – Veropaja on nyt Verona

7.5.2017

Veropaja perustettiin kymmenen vuotta sitten. Olimme silloin uudenlainen ja erilainen toimija markkinoilla – ja olemme sitä edelleen. Tehtävänämme on tarjota omistajayrittäjille hyviä neuvoja yrityksen ja yrittäjyyden elinkaaren eri vaiheissa ja myös auttaa näiden neuvojen toteuttamisessa. Tällaisia vaiheita ovat esimerkiksi yrityksen kasvu, vaurastuminen, yritysrakenteen muokkaaminen, osakkaiden riita, yrityksen kriisi, myynti tai luopuminen. Tai uusi alku uuden


Lue lisää