Mitä yrityksellesi tapahtuisi, jos menettäisit yllättäen toimintakykysi? Entä, jos kohtaisit äkillisen kuolemantapauksen tai kävisit läpi avioeron? Häiriöttömän liiketoiminnan jatkumisen varmistaminen näissä vaikeissa tilanteissa on mahdollista, kunhan oikeat toimenpiteet tehdään ajoissa. Käsittelemme kolmessa seuraavassa blogikirjoituksessamme yrittäjän tärkeitä asiakirjoja, joilla varmistetaan liiketoiminnan jatkuminen ja yrittäjän tahdon toteutuminen vaikeissakin tilanteissa. Ensimmäinen osa koskee edunvalvontavaltuutusta.

Edunvalvontavaltuutus – turvaa tulevaisuuteen

Edunvalvoja vai edunvalvontavaltuutettu?

Kenelläkään ei ole oikeutta hoitaa asioitasi puolestasi, jos menetät toimintakykysi esimerkiksi onnettomuuden tai sairauden seurauksena. Moni saattaa kuvitella, että esimerkiksi aviopuolisolla olisi mahdollisuus automaattisesti edustaa toimintakykynsä menettänyttä. Näin ei kuitenkaan ole.

Tällaisessa tilanteessa asioitasi hoitaisi Digi- ja väestötietoviraston tai käräjäoikeuden määräämä edunvalvoja. Edunvalvoja hoitaisi myös yhtiön asioita puolestasi. Edunvalvojaksi voidaan määrätä lähiomainen tai ulkopuolinen yleinen edunvalvoja. Edunvalvojan hakeminen on hidas prosessi ja edunvalvojan toiminta holhoustoimilakiin sidottuna joustamatonta. Edunvalvoja aiheuttaa myös kustannuksia holhousviranomaiselta haettavien lupien ja tilintekovelvollisuuden vuoksi.

Toimintakyvyn menettämiseen on mahdollista varautua laatimalla edunvalvontavaltuutus eli edunvalvontavaltakirja. Edunvalvontavaltuutettu toimii edunvalvojaa huomattavasti nopeammin, tehokkaammin ja monipuolisemmin. Edunvalvontavaltuutetun toiminta on myös kustannustehokkaampaa, sillä se ei edellytä holhousviranomaiselta haettavia lupia tai vuositilin tekemistä. Valtuutus voi olla voimassa myös vain tilapäisesti esimerkiksi onnettomuuden seurauksena.

Nopea, tehokas ja kustannustehokas ratkaisu

Edunvalvontavaltuutus on tavallista valtakirjaa vahvempi valtakirja, joka tulee voimaan vain, jos valtuuttaja tulee kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan. Edunvalvontavaltuutuksella päätät itse, kuka asioitasi hoitaa ja millä tavalla, jos et itse pysty. Valtuutuksen laatimalla säilytät siis mahdollisimman paljon päätösvaltaa asioittesi hoidosta itselläsi. Sen lisäksi, että valtuutuksella varmistat tahtosi toteutuvan, helpotat läheistesi tilannetta. Tällöin heidän ei vaikeassa tilanteessa tarvitse arvailla, kuinka olisit halunnut asioitasi hoidettavan.

Edunvalvontavaltatuutuksella varmistat, että liiketoiminta jatkuu sujuvasti kaikissa tilanteissa. Voit määrätä, millä tavoin liiketoimintaa on jatkettava ja kuka tekee puolestasi yhtiöön liittyvät päätökset.

Liiketoiminnan jatkuvuus ja yrittäjän tahto

Edunvalvontavaltatuutuksella varmistat, että liiketoiminta jatkuu sujuvasti kaikissa tilanteissa. Voit määrätä, millä tavoin liiketoimintaa on jatkettava ja kuka tekee puolestasi yhtiöön liittyvät päätökset. Voit myös määrätä, millä tavoin ja kenelle liiketoiminta on siirrettävä, jos yhtiön ja sinun itsesi edun mukaista ei ole pitää omistusta itselläsi. Yritystoimintaa varten nimetty valtuutettu käyttää valtuuttajan äänioikeutta yhtiössä, mutta esimerkiksi toimitusjohtajuudesta ja hallituksen jäsenyydestä päätetään osakeyhtiölain mukaan.

Edunvalvontavaltuutuksella voidaan myös mahdollistaa verotehokkaan sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen, jos sinun oletetaan olevan pysyvästi toimintakyvytön. Yrityksessä, jossa on palkattuja työntekjöitä, johtohenkilön laatima edunvalvontavaltuutus selkeine ohjeineen ja suunnitelmineen myös vähentää henkilöstön epävarmuutta tilanteessa, jossa johtohenkilö ei pysty hoitamaan tehtäviään.

Edunvalvontavaltavaltuutuksessa voidaan nimetä useampi henkilö hoitamaan eri asioita. Tyypillistä onkin erottaa yhtiöön liittyvät päätökset ja omaan talouteen ja henkilöä koskeviin asioihin liittyvät päätökset eri valtuutetuille. Valtuutuksessa voidaan määrätä myös toissijaisia valtuutettuja tilanteisiin, joissa ensisijaisesti valtuutuiksi nimetyt eivät pystyisi ottamaan tehtävää vastaan.

Perheen toimeentulon turvaaminen

Yrityksen asioiden ohella on tärkeä huolehtia perheen toimeentulosta. Edunvalvontavaltuutus on ainoa tapa varmistua, että yrittäjän tuloja ja omaisuutta voidaan käyttää koko perheen toimeentuloon tämän ollessa toimintakyvytön.

Tilanteeseesi räätälöity valtuutus

Edunvalvontavaltuutukselle on säädetty laissa tiukat muotovaatimukset. Laatimalla valtuutuksen yhdessä asiantuntijan kanssa, varmistut sen soveltuvan juuri omaan tilanteeseesi, ja täyttävän sille asetetut edellytykset.

Edunvalvontavaltuutuksella

  • Määräät henkilökohtaisten asioidesi hoitajan
  • Asetat ehdot ja rajat henkilökohtaisten asioidesi hoitamiselle
  • Määräät yrityksesi asioiden hoitajan
  • Asetat ehdot ja rajat yrityksesi asioiden hoitamiselle
  • Mahdollistat lahjoituksia ja sukupolvenvaihdoksen
  • Turvaat perheesi toimeentulon varojasi käyttämällä

Asiakirjat ajan tasalle

Kuten liiketoiminnassa, myös elämässä yleisestikin tilanteet muuttuvat. Myös oikeuskäytäntöön ja verokohteluun tulee säännöllisesti muutoksia. Ei siis riitä, että edunvalvontavaltuutus, testamentti ja avioehtosopimus on mietitty ja laadittu yhden kerran kuntoon.

Asiakirjoja on tarkisteltava ja tarvittaessa päivitettävä säännöllisin väliajoin. Niitä on lisäksi tarkasteltava kokonaisuutena, sillä ne liittyvät kiinteästi toisiinsa. Liiketoiminnan muutokset tai muutokset yhtiörakenteessa edellyttävät sekä edunvalvontavaltuutuksen, testamentin että avioehtosopimuksen tarkistamista.

Yrittäjän henkilökohtaisista asiakirjoista huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin pitää yrityksen yhtiöoikeudelliset asiakirjat ajan tasalla. Me Veronalla huolehdimme paitsi yritysten asioista myös siitä, että omistajilla ja heidän perheellään on kaikki kunnossa – kaikissa tilanteissa. Ole siis yhteydessä, niin kartoitetaan tilanteenne yhdessä.

Lue myös: Yrittäjän tärkeät paperit: Testamentti & Yrittäjän tärkeät paperit: Avioehtosopimus