Käsittelemme blogikirjoituksissamme yrittäjän tärkeitä henkilökohtaisia asiakirjoja. Edellinen osa käsitteli edunvalvontavaltuutusta. Tässä osassa tarkastelun kohteena on testamentti, joka on yksi tunnetuimmista yksityishenkilön juridisista asiakirjoista. Blogikirjoitusten kokoelma täydentyy vielä myöhemmin avioehtosopimusta koskevalla kirjoituksella.

Testamentilla selkeyttä tulevaisuuteen

Testamentti ei ole pelkästään varautumista odottamattomiin tilanteisiin, vaan kiinteä osa kokonaisvaltaista liiketoimintasuunnitelmaa. Testamentilla varmistat yrityksen toiminnan jatkuvuuden taikka hallitun alasajon. Samalla suojaat perhettäsi vaikeassa tilanteessa.

Usein saatetaan ajatella, että testamentilla määrätään vain omaisuuden jakautumista perillisten kesken. Testamentti voidaan ajatella tarpeettomaksi, jos omaisuuden ajatellaan siirtyvän lapsille ”lain mukaan”. Testamentilla voidaan kuitenkin vaikuttaa omaisuuden jakautumisen lisäksi muun muassa yrityksen toiminnan jatkumiseen ja veroseuraamuksiin.

Yrityksen arvon vaaliminen ja yrittäjän tahtotila

Testamentilla vaikutat yrityksesi arvon säilymiseen ja yrityksen kasvuun. Voit ilmaista tahtosi ja visiosi yrityksen tulevaisuudesta. Määräät yhtiön osakkeiden omistuksen jakautumisen lisäksi, kuka tekee yrityksen liiketoimintaa koskevat päätökset. Erityisen tärkeää on määrätä äänioikeuden käyttämisestä, jos perillisinä on alaikäisiä lapsia. Tarvittaessa voit määrätä, kuka päättää yrityksen liiketoiminnan lopettamisesta. Voit myös määrätä, millä tavalla lopettaminen on toteutettava, jos liiketoiminnan jatkamiselle lähipiirissäsi ei ole edellytyksiä.

Testamentissa voidaan esimerkiksi määrätä, että omaisuuden siirtäminen seuraavalla sukupolvelle on toteutettava verotehokkaana sukupolvenvaihdoksena.

Sukupolvenvaihdos ja verosuunnitelu

Testamentissa voidaan määrätä, että omaisuuden siirtäminen seuraavalla sukupolvelle on toteutettava verotehokkaana sukupolvenvaihdoksena. Sukupolvenvaihdoksessa yritystä ei pelkästään siirretä seuraavalle sukupovelle, vaan myös rakennetaan tulevaisuutta. Testamentin huolellinen suunnittelu antaa sinulle mahdollisuuden vaikuttaa tähän prosessiin ja varmistaa, että yrityksesi jatkaa menestyksekästä taivaltaan seuraavilla sukupolvilla.

Testamentilla on mahdollista vaikuttaa huomattavasti myös perintöveroseuraamuksiin. Progressiivista veroprosenttia saadaan madallettua hajauttamalla omaisuutta useammalle taholle. Määräämällä omaisuutta yhden sukupolven yli säästytään moninkertaiselta verotukselta. Säästöä saadaan myös hallintaoikeusvähennyksellä määräämällä omaisuuden hallinta- ja omistusoikeudet eri tahoille.

Oikeat tahot omaisuuden saajana

Ilman testamenttia omaisuus jakautuu tasaosuuksin vainajan lapsille. Lapsiksi katsotaan vain omat biologiset tai adoptoidut lapset. Esimerkiksi puolison lapset eivät saa perintöä, vaikka olisivatkin perheenjäseniä biologisten lapsien tapaan. Jos lapsia ei ole, omaisuus siirtyy joko aviopuolisolle, vanhemmille, sisaruksille tai kaukaisemmille sukulaisille.

Testamentilla voit laajentaa tai rajoittaa perillisten piiriä. Voit myös määrätä, mitä omaisuutta kellekin on jaettava. Erityisesti uusioperheissä testamentin laatiminen on tärkeää, jotta kaikki osapuolet tulevat oikealla tavalla huomioiduksi. Testamentin laatiminen on myös ainoa tapa estää omaisuuden päätyminen valtiolle tilanteessa, jossa lakimääräisiä perillisiä ei ole.

Testamentilla varmistat, että omaisuutesi pysyy halutuilla tahoilla myös jatkossa. Erillisillä määräyksillä estät omaisuutesi siirtymisen pois perilliseltäsi mahdollisessa avioerossa. Voit myös määrätä, kenelle omaisuutesi menee, jos perillisesi on kuollut ennen sinua. Lisäksi voit vaikuttaa siihen, kenelle sinulta alunperin peritty omaisuus jaetaan myöhemmin perillisesi kuoltua.

Testamentilla:

  • Suojaat liiketoimintaasi ja vaikuttaa sen jatkumiseen
  • Mahdollistat toivomasi sukupolvenvaihdoksen
  • Varmistat, että omaisuutesi jakautuu oikeille tahoille
  • Varmistat omaisuuden pysyvän suvussasi
  • Vaikutat perintöveroseuraamuksiin

Asiakirjat ajan tasalle

Kuten liiketoiminnassa, myös elämässä yleisestikin tilanteet muuttuvat. Myös oikeuskäytäntöön ja verokohteluun tulee säännöllisesti muutoksia. Ei siis riitä, että edunvalvontavaltuutus, testamentti ja avioehtosopimus on mietitty ja laadittu yhden kerran kuntoon.

Asiakirjoja on tarkisteltava ja tarvittaessa päivitettävä säännöllisin väliajoin. Niitä on lisäksi tarkasteltava kokonaisuutena, sillä ne liittyvät kiinteästi toisiinsa. Liiketoiminnan muutokset tai muutokset yhtiörakenteessa edellyttävät sekä edunvalvontavaltuutuksen, testamentin että avioehtosopimuksen tarkistamista.

Yrittäjän henkilökohtaisista asiakirjoista huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin pitää yrityksen yhtiöoikeudelliset asiakirjat ajan tasalla. Me Veronalla huolehdimme paitsi yritysten asioista myös siitä, että omistajilla ja heidän perheellään on kaikki kunnossa – kaikissa tilanteissa. Ole siis yhteydessä, niin kartoitetaan tilanteenne yhdessä.