Omistusjärjestelyt

Yhtiön erilaiset omistusjärjestelyt voivat tulla ajankohtaisiksi esimerkiksi yrityskauppojen, sukupolvenvaihdoksen tai erilaisten yritysjärjestelyjen yhteydessä. Yrityksen omistusrakennetta muutettaessa, toimintoja uudelleen organisoitaessa tai yritystoiminnan laajentamista suunniteltaessa on tärkeää selvittää toimien verotuksellinen tehokkuus sekä veroseuraamukset.

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Yritysjärjestelyt

Olennaisena osana yritysjärjestelyjä koskevia asiantuntijapalvelujamme tarjoamme yritysjärjestelyjen tehokasta ja turvallista verosuunnittelua.

Yritysjärjestelyjen verosuunnitteluun kuuluvat muun muassa:

Yritysrakenteen strukturointi

Ennakkoratkaisun hakeminen verottajalta suunnitellulle järjestelylle

Sopimusten kommentointi verotuksen kannalta

Rahoituksen ja rahoitusrakenteen suunnittelu

Liiketoimintojen uudelleen organisointi

Asiantuntijapalvelut osakkaiden verotuskysymyksissä

Asiantuntijoillamme on vahva ja ainutlaatuisen laaja-alainen osaaminen erilaisten yritysjärjestelyjen toteuttamisessa. Yritysjärjestelyjen laadukas toteuttaminen vaatii niin verotuksen kuin lakipalveluidemme osaamista ja tiivistä yhteistyötä. Asiantuntemuksemme ja osaamisemme ovat käytettävissäsi muun muassa seuraavissa yritysjärjestelyissä:

Osakevaihto

Lunastus

Sulautuminen

Jakautuminen

Osakeanti

Sitouttaminen

Yrityskaupat

Sukupolvenvaihdokset

Jokaisessa perheyrityksessä tulee jossain vaiheessa ajankohtaiseksi kysymys yrityksestä luopumisesta.  Mikäli päätetään luovuttaa yritys lähipiiriin kuuluvalle henkilölle tai henkilöille, tulee yhtiössä aloittaa sukupolvenvaihdos.

Yrityksen sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa lukuisilla eri tavoilla ja aikajänne sen toteuttamiseksi voi vaihdella muutamasta kuukaudesta useisiin kymmeniin vuosiin. Osaamme neuvoa ja tukea perhettä ja yritystä sopivan sukupolvenvaihdostavan valinnassa ja toteuttamisessa heti suunnittelun alkumetreiltä lähtien.

Sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa voidaan käyttää yhdessä tai erikseen keinoina muun muassa

Lahjoitusta

Osakekauppaa

Liiketoimintakauppaa

Yritysjärjestelyitä

Osakkeiden lunastusta

Suunnittelemme sukupolvenvaihdosprosessia läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja olemme mukana sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa koko prosessin ajan. Toimimalla läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa varmistamme, että lopputulos on verotehokas ja rahoituksellisesti järkevä sukupolvenvaihdos, joka täyttää niin liiketoiminnasta luopujan toiveet ja tarpeet kuin myös yrityksen jatkajan toiveet ja tarpeet, samalla haittaamatta yrityksen liiketoimintaa.

Autamme kaikissa sukupolvenvaihdokseen liittyvissä oikeudellisissa ja verotuksellisissa asioissa, ja laadimme kaiken sukupolvenvaihdoksen toteuttamista varten tarvittavan dokumentaation.

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä on usein hyvä myös tarkistaa testamentin ja mahdollisen edunvalvontavaltuutuksen päivittämisen tai laatimisen tarve. Perhe- ja jäämistöoikeuden veroasiantuntijoidemme osaaminen on myös näissä asioissa käytössäsi yhteistyössä verotus- ja lakipalveluidemme kanssa.

Suunnittelemme sukupolvenvaihdosprosessia läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja olemme mukana sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa koko prosessin ajan.

Yrityskaupat

Yrityksen mahdollisiin omistusjärjestelyihin kuuluvat lisäksi verotehokkaat ja tarkoituksenmukaiset yrityskaupat, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa yhdistyy niin verotuksen kuin yhtiöoikeudenkin osaaminen. Asiantuntijamme avustavat asiakkaitamme yrityskauppojen osalta suunnittelusta toteutuksen jälkeisiin toimiin asti.

Yrityskauppoja koskeviin palveluihimme kuuluvat muun muassa

Verotuksen due diligence

Yritysrakenteen ja / tai kaupan strukturointi

Rahoituksen ja rahoitusrakenteen suunnittelu

Kauppasopimusten ja osakassopimusten kommentointi verotuksen kannalta

Kannustinjärjestelmien suunnittelu

Yrityksen mahdollisiin omistusjärjestelyihin kuuluvat lisäksi verotehokkaat ja tarkoituksenmukaiset yrityskaupat, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa yhdistyy niin verotuksen kuin yhtiöoikeudenkin osaaminen.

Ovatko omistusjärjestelyt ajankohtaista? Me olemme täällä Teitä varten.

Santtu Rinne

Corporate Law Advisor, Partner

+358 50 341 6488

Vivi-Ann Viitala

Corporate Law Advisor, Tax Advisor – perhevapaalla

+358 50 555 6686

Lue lisää