Verona Consulting toteutti alkuvuodesta 2024 kyselytutkimuksen, joka kartoittaa suomalaisten yritysten myynnin tilaa ja tunnistaa kehityskohteita myyntitulosten parantamiseksi.