Sanna Nokka siirtyy 18.11.2022 alkaen Veronan konsernijohtajaksi luopuen samalla Veronan tytäryhtiöiden, Verona Consulting Oy:n ja Verona Tax & Legal Oy:n, toimitusjohtajan tehtävistä. Veronan konsernijohtajana 15 vuoden ajan toiminut Marko Nokka jatkaa muutoksen myötä Veronan hallituksen puheenjohtajana keskittyen edelleen Veronan asiakkaiden kanssa työskentelyyn ja Veronan multi-family office -toiminnan rakentamiseen Luxembourgissa. Verona sai Luxembourgin viranomaisen myöntämän multi-family office -luvan kesäkuussa 2022 ja on yksi LAFO:n (Luxembourg Association of Family Offices) jäsenyrityksistä. Verona lukeutuukin muutamiin harvoihin ja valittuihin kyseisen puhtaasti multi family office -toimintaan keskittyvän lisenssin omaaviin toimijoihin.

Pascal Rapallino on aloittanut Verona Multi Family Officen Managing Partner -roolissa Luxembourgissa. Pascal on aikaisemmin työskennellyt IQ-EQ:lla roolissa Group Investment Structuring Leader ja Deloittella roolissa Tax Partner, ja Head of PW/FO. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus M&A:sta sekä family office- ja private equity -toiminnasta. Pascal toimii myös LAFO:n (Luxembourg Association of Family Offices) hallituksen puheenjohtajana.

Verona Consulting Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimetty Kim Kaijasilta 18.11.2022 alkaen. Kim on työskennellyt yhtiössä vuodesta 2013 lähtien useissa eri rooleissa, viimeisimpänä Senior Executive Consultant -roolissa ja yhtiön Business Transformation -osaamisalueen vetäjänä. Vuodesta 2016 lähtien Kim on toiminut myös johtoryhmän jäsenenä vastuualueellaan mm. asiakasprojektit, myynti ja talous. Kimillä on laaja ja monipuolinen konsultointikokemus liiketoiminnan muutoksista ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisestä. Ennen Veronaa Kim on työskennellyt mm. AAC Globalilla ja Vaisalalla.

Verona Consulting toimii asiakkaidemme luotettuna kumppanina vauhdittamassa liiketoiminnan ja ihmisten uudistumista ja kasvua. Minulla on kunnia jatkaa hyvää työtä yhdessä asiantuntijoidemme kanssa ja ottaa ohjat Verona Consultingin luotsaamiseksi kohti tulevaisuutta. Uskon samalla, että kokemuksemme erilaisista liiketoiminnan muutoksista ja toimialoista antavat vankan pohjan pitkäaikaiselle yhteistyölle asiakkaidemme kanssa. Asiakkaiden auttaminen heidän liiketoimintahaasteissaan tekee työstämme merkityksellistä joka päivä.

tiivistää Kim Kaijasilta ajatuksiaan uudesta roolista.

Verona Tax & Legalin Oy:n ja Verona Wealth Planning Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimetty OTK Timo Hiltunen 18.11.2022 alkaen. Timo on työskennellyt Verona Tax & Legalilla vuodesta 2016 lähtien ja toiminut yhtiössä aikaisemmin kehitysjohtajana ja wealth planning asiantuntijana. Timolla on laaja ja monipuolinen kokemus kotimaisesta ja kansainvälisestä vakuutustoimialasta ja varakkaiden perheiden neuvonantajana. Ennen Veronaa Timo on työskennellyt mm. Säästöpankkien omistaman SP-Henkivakuutuksen toimitusjohtajana, Lombard International Assurance S.A:n Suomen sivuliikkeen johtajana ja mm. markkinointi- ja myyntijohtajana Henki-Fenniassa.

On innostavaa päästä jatkamaan uudessa roolissa palveluidemme kehittämistä asiakkaiden uudistuvien tarpeiden täyttämiseksi. Verona Tax & Legal Oy:n ja Verona Wealth Planning Oy:n toiminnan 15-vuotiselta pohjalta on hyvä yhdessä osaavien kollegojen kanssa kohdata haasteet ja rakentaa tulevaa asiakkaidemme parhaaksi.

toteaa Timo Hiltunen.

Pascal, Kim ja Timo tulevat liittymään osaksi Verona-konsernin johtoryhmää.

Timo Hiltunen, Sanna Nokka, Marko Nokka ja Kim Kaijasilta

Sukeltaminen entistä syvemmälle Veronan kasvavan ja kansainvälistyvän liiketoiminnan eri osa-alueisiin on haastavaa ja motivoivaa. Olen kiitollinen siitä, että uudet Suomen yhtiöiden toimitusjohtajat voitiin nimittää konsernin sisältä, jolloin on hyvin luontevaa jatkaa toiminnan kehittämistä ja asiakastyötä yhdessä heidän, ja uutena myös Pascalin, kanssa. Meille veronalaisille on sydämen asia pyrkiä jatkuvasti parantamaan asiakasymmärrystämme tekemällä pitkäjänteistä, luottamuksellista työtä menestyvien asiakkaidemme parissa.

sanoo Sanna Nokka.

Verona on uudistumisen kumppani, jonka innovatiiviset ratkaisut sekä ainutlaatuinen osaaminen liiketoiminnan kasvattamisessa ja rakentamisessa, verosuunnittelussa, omistusjärjestelyissä, kansainvälistymisessä sekä varallisuuden hallinnassa auttavat asiakkaita menestymään kaikissa yrityksen ja yrittäjyyden elinkaaren vaiheissa. Verona-konsernin liikevaihto tilikaudella 2021/2022 oli n. 11 M€ ja toimistoillamme Suomessa ja Luxembourgissa työskentelee tällä hetkellä 90 asiantuntijaa.