Vaikka monet sekä Veronan asiantuntijoista että asiakkaistammekin vasta palailevat kesälomilta töiden ääreen ja suunnittelevat alkusyksyn työrupeamia, on Veronalla yritysjärjestelyiden osalta jo kiireinen valmistelu käynnissä. Monelle asiakkaalle on ensiarvoisen tärkeää, että suunnitellut yritysjärjestelyt saadaan toteutettua vuoden vaihteeseen mennessä, sillä se on usein paitsi liiketaloudellisesti, myös tilikauden vaihteen kannalta otollisin aika yritysrakenteen muutoksille. Tällöin säästytään useimmissa tilanteissa myös ylimääräisiltä välitilinpäätöksiltä, ja muutosten jälkeinen yritysrakenne aloittaa uuden vuoden puhtaalta pöydältä.

Yritysjärjestelyistä vastaava viranomainen, Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on kärsinyt pitkistä käsittelyajoista jo muutaman vuoden ajan. Tämä aikaistaa myös yritysjärjestelyiden valmisteluun ja toteuttamiseen liittyviä prosesseja.

Mikäli suunnitellut yritysjärjestelyt (erit. sulautuminen ja jakautuminen) halutaan panna täytäntöön 2023/2024 vuodenvaihteessa, on viimeistään nyt syytä ryhtyä toimiin. Jotta yritysjärjestelyihin pakollisena osana kuuluva velkojien kuulutus saadaan riittävän aikaisin julkaistua, tulisi yritysjärjestelyiden ensimmäiset osat olla rekisteröitynä PRH:lla arviomme mukaan viimeistään syyskuun toisella viikolla. Velkojien kuulutusaika (noin 3,5kk) on määritelty laissa, joten sitä ei ole mahdollista lyhentää tai kiirehtiä.

Myös muiden yritysjärjestelyjen, kuten liiketoimintasiirtojen ja osakevaihtojen osalta kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä. Useisiin järjestelyihin olennaisena osana kuuluva uuden yhtiön perustaminen voi yksistään viedä PRH:n käsittelyssä 1-2 kuukautta. Vaikka osassa järjestelyitä julkinen velkojien kuulutusaika ei pidennäkään prosessin läpiviemistä, voi yksinkertaistenkin muutosten rekisteröiminen kestää tällä hetkellä huomattavan pitkään.

Olethan rohkeasti yhteydessä Veronan asiantuntijoihin, mikäli olet suunnittelemassa muutoksia yhtiöidesi yritysrakenteeseen ja haluaisit saada muutokset rekisteröityä vielä tämän vuoden puolella.

Veronan yhtiöoikeustiimi

Santtu Rinne

Corporate Law Advisor, Partner

+358 50 341 6488

Vivi-Ann Viitala

Corporate Law Advisor, Tax Advisor – perhevapaalla

+358 50 555 6686

Yritysjärjestelyjen laadukas toteuttaminen vaatii niin verotuksen kuin lakipalveluidemme osaamista ja tiivistä yhteistyötä.