Inhimillinen erehdys, vaillinaiset tiedot, erän merkitseminen väärään kohtaan… Kokemuksemme mukaan hyvin tyypillisiä virheitä, jotka voidaan tulkita tahalliseksi tai törkeäksi huolimattomuudeksi pelkästään sillä perusteella, että virhe on euromääräisesti suuri. Seurauksena on veronkorotus. Toisinaan myös mahdollisia verovapaita eriä saattaa jäädä huomiotta tai vähennyskelpoisia kuluja ilmoittamatta, jolloin veroja maksetaan epähuomiossa liikaa.

Vältätte virheet ja inhimilliset erehdykset tarkistuttamalla tai teettämällä veroilmoituksenne Veronan asiantuntijoilla. Tunnemme ajantasaisen verolainsäädännön sekä oikeus- ja verotuskäytännön, joten veroilmoituksen tarkistamisen tai laatimisen yhteydessä kartoitamme riskien lisäksi myös potentiaaliset verosäästöt ja verosuunnittelumahdollisuudet.

Huojennettu viivästyskorko nousee vuodelle 2024 – Muista tarkistaa lisäennakon tarve

Mikäli teille on syntynyt vuoden 2023 aikana esimerkiksi suuri luovutusvoitto, on nyt oikea aika miettiä lisäennakon maksamisen tarvetta. Mikäli henkilönä maksat lisäennakkoa tammikuun 2024 loppuun mennessä, vältyt huojennetulta viivästyskorolta, jota alkaa kertyä helmikuun 2024 alusta lukien. Vastaavasti yhtiö, jonka tilikausi päättyy 31.12.2023 voi viivästyskorolta välttyäkseen maksaa lisäennakkoa tammikuun 2024 loppuun mennessä. Lisäennakkoa maksamalla voitte säästää koron määrässä huomattaviakin summia.

Jäännösverolle kertyy maksettavaksi helmikuun 2024 alusta huojennettua viivästyskorkoa. Huojennettu viivästyskorko on Suomen Pankin vuoden 2023 lopussa vahvistama viitekorko lisättynä kahdella prosenttiyksilöllä. Vuoden 2023 lopussa Suomen Pankin viitekorko on neljä prosenttia, joten helmikuun 2024 alusta jäännösverolle maksetaan kuuden prosentin (6 %) korkoa. Vuonna 2023 huojennetun viivästyskoron määrä oli vain 2 prosenttia. Jäännösverolle kertyvän huojennetun viivästyskoron määrä on siten jatkossa merkittävä.

Yhteisöjen veroilmoituspalvelumme avulla:

Varmistatte yhtiönne veroilmoituksen ja verotettavan tulon oikeellisuuden

  • hyödynnätte lain sallimat tulosta tehtävät vähennykset ja mahdolliset verovapaat erät
  • saatte jo keväällä tiedon mahdollisesta veronpalautuksesta tai jäännösverosta, jolloin voitte alentaa jäännösverolle perittävän koron määrää
  • vältätte virheistä johtuvat mahdolliset veronkorotukset

Saatte yksityiskohtaista tietoa yhtiönne ja osakkeenomistajien verotukseen liittyvistä riskeistä ja lainmukaisista verosuunnittelumahdollisuuksista

Saatte riippumattoman veroasiantuntijan näkemyksen yhtiönne veroasioiden hoitamisen tilasta

Yhtiönne veroilmoituksen laatimisesta vastaavan henkilön osaaminen kehittyy yhtiönne veroilmoitukseen liittyvien erityispiirteiden osalta

Veroilmoituspalvelumme käsittää yhtiön verolaskelman laatimisen, veroilmoituksen läpikäymisen ja tarkastamisen sekä mm. yhtiön tilinpäätöksen ja tilikohtaisen tuloslaskelman ja taseen läpikäymisen veronäkökulmasta. Näin varmistamme kirjanpitoon kirjattujen erien oikean veroilmoituskäsittelyn. Keskustelemme yhtiön taloushallinnon, tilitoimiston ja yhtiön veroilmoituksen allekirjoittavan henkilön kanssa veroilmoitukseen mahdollisesti tehtävistä muutoksista sekä laadimme teille muistion läpikäynnin yhteydessä havaituista mahdollisista veroriskeistä ja verosuunnittelumahdollisuuksista.

Henkilöiden veroilmoituspalvelumme avulla:

Laadimme puolestanne henkilöveroilmoituksen ja verolaskelman

  • saatte veroilmoitusmateriaalin kokoamisen tueksi laatimamme muistilistan
  • saatte jo keväällä tiedon mahdollisesta veronpalautuksesta tai jäännösverosta, jolloin voitte alentaa jäännösverolle perittävän koron määrää

Varmistatte verotuksenne oikeellisuuden

  • eli hyödynnätte lain sallimat vähennykset ja vältätte virheistä johtuvat mahdolliset veronkorotukset

Saatte yksityiskohtaista tietoa verotukseenne liittyvistä riskeistä ja lainmukaisista verosuunnittelumahdollisuuksista

Vastaamme puolestanne mahdollisiin veroilmoitukseen liittyviin Verohallinnon lisäselvityspyyntöihin

Tarkistamme verotuspäätöksenne oikeellisuuden

Tarvittaessa laskemme seuraavan vuoden verojen ja lisäennakon määrän

Räätälöimme veroilmoituspalvelumme tarpeidenne mukaiseksi. Keskustellaan yhdessä siitä, miten voimme parhaiten avustaa teitä ja/tai yhtiötänne veroilmoitusprosessissa. Olette lämpimästi tervetullut tapaamaan veroasiantuntijoitamme osoitteeseen Bulevardi 10 A, 00120 Helsinki tai voitte olla meihin yhteydessä myös esimerkiksi puhelimitse Teams-palaverin järjestämiseksi. Vältetään yhdessä riskit ja hyödynnetään mahdollisuudet.

Lisää tietoa veroilmoituspalveluistamme antavat asiantuntijamme:

Alex Björklund

Tax Advisor, Wealth Planning, Partner

+358 40 738 7117