Verona Consulting tukee asiakkaidensa muutosmatkaa muotoilemalla strategiaa, rakentamalla kyvykkyyksiä ja kiihdyttämällä muutosta.

Risto Pennanen

”Monen yrityksen markkinat ovat muuttuneet todella nopeasti ensin pandemian ja sitten sodan vuoksi. Meillä on 25 vuoden laaja kokemus toimia yritysten kumppanina liiketoimintojen erilaisissa muutoksissa”,

sanoo Verona Consultingin toimitusjohtaja Kim Kaijasilta.

Verona Consulting on itsekin uudistunut viime vuosina. Tuoreimmat uudistukset tapahtuivat loppuvuodesta, kun Verona Consulting ja Verona Growth yhdistivät liiketoimintansa ja Kaijasilta aloitti yhtiön toimitusjohtajana marraskuussa. Verona Consulting jatkaa muutosmatkaansa nyt kohti asiakaslähtöisempää ja yhdessäohjautuvaa organisaatiota. Samalla yhtiö sai valmiiksi tarjoamansa hienosäädön niin, että se istuu paremmin yritysten muutostarpeisiin.

Muutos avaa uusia tilaisuuksia

Toimintaympäristön muutokset avaavat monille yrityksille uusia tilaisuuksia. Mitä suurempia heilahduksia ympärillä tapahtuu, sitä nopeammin yrityksen kannattaa etsiä markkinoilta uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Toki yritys voi vakiintuneissakin oloissa löytää uutta ja jopa muuttaa markkinoita niin, että omat onnistumisen mahdollisuudet paranevat.

Verona Consulting toimii asiakkaidensa muutoksen tukena, olipa muutoksen taustalla kasvutavoite, uudistuminen tai jokin muu syy. Kaijasillan joukot voivat auttaa strategian muotoilussa, kyvykkyyksien rakentamisessa sekä muutoksen vauhdittamisessa. Nuo kolme kokonaisuutta ovat muutoksen onnistumisen edellytyksiä.

Strategian muotoiluun Verona Consulting tuo muun muassa työkaluja markkinamuutosten ennakoimiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen sekä tukee asiakkaitaan strategisten valintojen tekemisessä. Nykyaikaisessa ja epävarmassa toimintaympäristössä strategiatyön on oltava päällä koko ajan. Yritysten on haastettava näkemystään ja oletuksiaan sekä arvioitava tekemiään strategisia valintoja. Edellisten lisäksi strategiatyössä on tärkeää varmistaa tehtyjen valintojen tehokas priorisointi, toimeenpano ja toteuttaminen.

Kyvykkyyksien rakentamisessa Verona Consulting puolestaan auttaa muun muassa yrityksen tulevaisuuden kannalta kriittisten kyvykkyyksien tunnistamisessa ja kehittämisessä, potentiaalisten kumppanien etsimisessä ja validoinnissa sekä liiketoimintaekosysteemien rakentamisessa. Kyvykkyyksien kehittäminen voi liittyä vaikkapa B2B-liiketoiminnan erilaisiin muutoksiin asiakasrajapinnassa, sisäisessä toiminnassa tai johtamisessa..

Muutoksen vauhdittamisessa Verona Consulting tukee yrityksiä onnistumaan suurissa muutosohjelmissa, liiketoimintahyötyjen realisoitumisessa ja asiakaskeskeisten toimintatapojen rakentamisessa. Uskomme, että valittujen strategisten osaamisten ja kulttuurin kehittäminen sekä ketterä johtaminen ja jatkuva oppiminen mahdollistavat mitattavissa olevat tulokset ja menestyksen nopeatempoisissa ja dynaamisissa liiketoimintaympäristöissä.

Kim Kaijasilta uskoo, että yhtiön yli 25-vuotiselle kokemukselle liiketoiminnan erilaisten muutosten tukemisessa on nyt erityisen paljon käyttöä.

”Lupaamme haastaa ajatteluasi”

Verona Consultingin kolmivaiheinen tarjoama on yleiskuvassa yksinkertainen, mutta jokaiseen vaiheeseen löytyy useita palveluita ja ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

”Tarjoamme kattavat palvelut ja vielä useita vaihtoehtoisia lähestymis- ja työskentelytapoja, koska asiakkaiden eri tilanteisiin saattaa sopia erilaisia metodeja”,

sanoo Kaijasilta.

Verona Consulting voi tarjota muun muassa datalähtöisen ja analyyttisen konsulttiratkaisun, asiakasta osallistavan ja valmentavan ratkaisun tai henkilökohtaisen valmennuksen (coaching). Lisäksi Verona Consultingilla on tarjoamassaan osallistava digitaalinen työkalu LOGE, jonka avulla laajakin henkilöstöjoukko voi keskustella muutostarpeista ja tuoda oman panoksensa kehitykseen. ABB Motionin projekti on tästä hyvä esimerkki – siinä onnistuttiin löytämään globaalista myyntiorganisaatiosta parhaat käytännöt eri tyyppisten asiakkaidensa palvelemiseen

”Onnistuneessa muutoksessa yhdistyvät usein data ja ihmiset. Siksi autamme asiakkaita sekä tiedon analysoimisessa että ihmisten ja yritysten kyvykkyyksien kehittämisessä”,

sanoo Kaijasilta.

Verona Consultingin asiakaslupausten ytimessä on asiakkaan ajattelun haastaminen ja oleellisimman kiteyttäminen. Oletusten ja uskomusten haastaminen on kriittisen tärkeää, koska ihmisiä ohjaavat paljon toimialan uskomukset, yritysten oletukset ja henkilöiden omat kokemukset. Usein noista syntyy tarkka kuva maailmasta, mutta ei aina. Siksi Verona Consulting tuo asiakkaalle ulkopuolisen näkemyksen, joka haastaa totuttuja ajattelutapoja.

Osaavat konsultit elintärkeitä

Verona lupaa yhdistää ihmiset ja liiketoiminnan kestävän muutoksen synnyttämiseksi. Lupauksen toteutuminen on kiinni sekä asiakkaasta että Veronan konsulteista. ”Kun asiakas todella lähtee toteuttamaan sovittuja asioita ja muutos näkyy positiivisena etenemisenä, syntyy uskomaton yhdessä tekemisen fiilis”, sanoo Kaijasilta.

Veronan konsultit ovat erittäin tärkeässä asemassa. Verona luo puitteet konsulttien tekemiselle, mutta asiakkaan kanssa työskentelevät konsultit ratkaisevat lopulta onnistumisen.

”Keskeisin tehtäväni uutena toimitusjohtajan on varmistaa, että tekemisemme on henkilöstölle motivoivaa. Ihmiset ovat ehdottomasti arvokkain voimavaramme, joka näkyy myös asiakastyytyväisyytenä”,

Kaijasilta sanoo.

Verona Consulting lyhyesti

  • Autamme yrityksiä ja organisaatioita vauhdittamaan uutta kasvua ja uudistamaan olemassa olevia liiketoimintoja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä
  • 25 vuoden kokemus johdon konsultoinnista muuttuvassa liiketoimintaympäristössä
  • Yli 30 intohimoista ammattilaista, jolla laaja kokemus asiakkaiden menestyksen rakentamisesta
  • Yhdistämme liiketoimintamenetelmiä ja ihmislähtöisyyttä kestävän muutoksen toteuttamiseen
  • Palvelemme laajaa asiakasjoukkoa kaikilla toimialoilla keskikokoisista suuriin yrityksiin kuten myös julkishallinon organisaatioita
  • Olemme osa Verona Groupia, joka on keskittynyt kestävään kasvuun ja mitattavien tulosten tuottamiseen sekä yrityksen että yrittäjän matkalla.

Ota yhteyttä!

No employees found