Mitä johdon tulisi tietää liiketoiminnan muotoilusta (Business Design)?

Onnistunut strategia luodaan yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa. Strategiatyö vaatii aikaa ja resursseja, mutta markkina muuttuu joillakin aloilla todella nopeasti. Strategian tulisi olla riittävän erottuva, kasvua tuottava, toimialaa muovaava ja joustava nopeissa markkinamuutoksissa. Tämä johtaa siihen, että johdossa tarvitaan aiempaa enemmän ketteryyttä ja kykyä nähdä vaihtoehtoisia skenaarioita, minne yritystä voidaan menestyksekkäästi viedä.

Perinteinen strategiatyö ei aina pysty vastamaan edellä mainittuihin tarpeisiin, ainakaan jos halutaan olla edelläkävijä toimialalla ja ottaa markkinaa haltuun muuttuvassa toimintaympäristössä. Miten voidaan nopeuttaa strategiaprosessia ja luoda toimintamalli strategian säännölliseen päivittämiseen, niin että suunta ja visio pitävät? Miten samalla luodaan erottuva strategia, johon henkilöstö on sitoutunut?

Liiketoiminnan muotoilu

Liiketoiminnan muotoilu ja muotoiluajattelu (Design Thinking) ovat liiketoimintamallin, palveluiden, prosessien ja asiakas-, työntekijä- sekä omistajakokemusten suunnittelua ihmislähtöisesti. Muotoilu on ketterää, ihmiskeskeistä kehittämistä. Siinä yhdistyvät asiakas- ja työntekijäymmärrys, innovointi, strateginen ajattelu, yhdessä kehittäminen ja nopeus. Liiketoiminnan muotoilun tavoite on luoda tuottava, erottuva ja selkeä liiketoimintamalli.

Muotoiluprosessissa päästään syvälle markkinan tulevaisuuden tarpeisiin ja löydetään heikkoja signaaleja, joissa piilee liiketoiminnan kasvupotentiaalia. Tämä tapahtuu, kun asiakasymmärrystä laajennetaan. Kun mukaan otetaan kilpailijakentän tuntemus, voidaan rakentaa erottuvaa strategiaa. Tärkeintä on kuitenkin oman organisaation mukaan ottaminen strategiatyöhön. Se sitouttaa henkilöstöä ja auttaa luomaan erottuvaa sekä innovatiivista strategiaa.

Liiketoiminnan muotoilu on hyvä kehittämismalli, koska se:

  1. Auttaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita syvemmin ja luomaan heille enemmän arvoa
  2. Mahdollistaa uusien innovatiivisten liiketoimintamallien ja palveluiden luomisen
  3. Parantaa asiakaskokemusta ja sitouttaa asiakkaita yritykseen
  4. Tehostaa sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja asiakas- ja työntekijälähtöisemmiksi
  5. Auttaa erottumaan kilpailijoista ja luo kestävää kilpailuetua markkinoilla
  6. Mahdollistaa työntekijöiden sitoutumisen yrityksen strategiaan

Johtamisen näkökulma

Strategiaprosessi voi olla nopea, kun mukana on laajempi joukko luomassa strategiaa johdon ja muotoilijan/muotoilijoiden kanssa. Ketterät menetelmät ja ihmisten osaamisen monipuolinen hyödyntäminen sekä sitoutunut innostus tuottavat nopeasti erottuvia ratkaisuja. Kun prosessia johdetaan tavoitteellisesti rakentaen samalla innovatiivista yrityskulttuuria, niin luodaan yrityksen tulevaisuuden menestystekijöitä.

Johtamisen näkökulmasta liiketoiminnan muotoilu luo mahdollisuuksia luoda selkeää kilpailuetua ja uudistaa toimintatapoja sekä yrityskulttuuria.

Onnistunut strategia tuottaa asiakkaalle arvoa, mutta myös oman organisaation ihmisille. Keskustelemme mielellämme, kun haluatte luoda erottuvan strategian ja saada organisaation ihmiset sitoutuneesti toteuttamaan sitä.


Ota meihin yhteyttä niin katsotaan yhdessä, kuinka voimme auttaa juuri teitä liiketoiminnan muotoilussa!

Sami Niemi

Managing Consultant

+358 40 541 2822