Kun lähes kaikki työ tehdään projekteissa, on projektinvetäjän osaaminen elintärkeää. Siksi VTT on järjestänyt projektitaitojen valmennusta parissa vuodessa noin 300 asiantuntijalleen. Valmennus on parantanut projektien sujumista ja vaikutta­vuutta.

Liiketoimintavaikutukset ja tulokset

  • Sekä asiakastyytyväisyys että sisäinen tyytyväisyys projekteihin on parantanut
  • Valmennettavat ovat kiittäneet mm.
    • esimerkkien käytännönläheisyyttä,
    • asiantuntemusta ja
    • osallistamista.

“Meillä projektiosaaminen on onnistumisen edellytys kaikessa työssä. Tutkimuspuolella näin on ollut jo pitkään ja sama koskee yhä enemmän myös oman toiminnan kehittämistä”,

sanoo Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n henkilöstön kehittämis­päällikkö Sari Ek-Petroff.

VTT:llä on vuosittain noin 3000 projektia, joista suurimmat ovat kansainvälisiä monien kumppanien yhteisiä projekteja tai jopa kokonaisia ekosysteemejä. Mukana voi olla asiantuntijoita omasta talosta, asiakkailta ja muista tutkimuslaitoksista. VTT:llä on monissa tällaisissa projekteissa johtava rooli. Näissä vetäjältä vaaditaan prosessien johtamisen lisäksi erinomaisia valmentajan, ihmisten johtamisen ja vuorovaikutuksen taitoja.

Kansainvälisen tason sertifiointi tuo uskottavuutta

Koska projektien sujuvuus on niin kriittistä VTT:lle, yhtiö tarjoaa henkilöstölleen jopa kolmen tasoista projektivalmennusta. Kattavin Talent Vectian tuottamista valmennuksista on kansainväliseen IPMA C -sertifiointiin tähtäävä seitsemän päivän ohjelma, Professional Project Manager – Project Excellence. Syvällinen projektijohdon ohjelma antaa osaamisen lisäksi kansainvälisestikin arvostetun sertifikaatin.

“Suurissa kansainvälisissä projekteissa voi olla vaatimus, että projektia vetää IPMA-sertifioitu päällikkö. Tai vaikka sitä ei vaadittaisi, voi se olla vahva kilpailutekijä, joka antaa asiakkaalle luottamusta”,

sanoo Ek-Petroff.

Tällaisia valmennuksia VTT:llä starttaa yleensä kaksi vuodessa. Osallistujia on kussakin ryhmässä noin 20. Ohjelman keskeiset elementit liittyvät projektin elinkaaren hallintaan, projektin johtamiseen ja IPMA C-sertifioinnin vaatimiin erityistaitoihin. Lisäoppia tulee muun muassa itsensä johtamiseen, vuorovaikutustaitoihin, ihmisten ja sidosryhmien sitouttamiseen sekä tiimien ja verkostojen johtamiseen.

Sertifiointiin tähtäävä valmennus on tarkoitettu etenkin niille, jotka työskentelevät vaativissa projekteissa ja jotka näkevät projektijohtamisen olevan keskeinen osa omaa uraansa. Sertifioinnista vastaa puolueettomana organisaationa Projektiyhdistys.

”Projektityössä johtamisen ja vuorovaikutuksen merkitystä kannattaa korostaa, sillä pelkkä asioiden ohjaaminen ei riitä huippuonnistumiseen”, sanoo VTT:n henkilöstön kehittämispäällikkö Sari Ek-Petroff.

Tiiviimpi, kaksipäiväinen projektipäällikön valmennus tukee ammattimaista projektien johtamista myös pienemmissä projekteissa. Näitä valmennuksia VTT järjestää jopa neljälle ryhmälle vuodessa.

Lisäksi VTT tarjoaa kokeneille projektinvetäjille pari kertaa vuodessa yhden päivän valmennuksen, joka on suunniteltu tukemaan ja vahvistamaan projektipäälliköiden tiimin johtamistaitoja sekä vuorovaikutusta.

Projektit sujuvat paremmin

Systemaattinen ja kattava valmennus näkyy myös VTT:n arjessa. VTT pyrkii jatkuvasti parantamaan projektien vaikuttavuutta.

Asiakastyytyväisyys on erinomaisella tasolla, ja myös sisäiset projektit kulkevat saamamme palautteen mukaan aiempaa jouhevammin.”

sanoo Sari Ek-Petroff

Projektivalmennukseen osallistuneet ovat kiittäneet muun muassa sitä, että valmennettavia osallistetaan ja tuetaan olemaan aktiivisia omassa oppimisessaan ja kehittymisprosessissaan. Lisäksi valmennuksessa käytettävät caset on koettu hyödylliseksi oman työn kannalta. Myös valmentajat on koettu asiantunteviksi ja innostaviksi. Tästä kertoo myös se, että kaikki IPMA C -sertifiointia tavoitelleet henkilöt ovat läpäisseet testin ensimmäisellä kerralla.

VTT:lle on ollut tärkeää myös, että ohjelmien sisältöä on räätälöity yrityksen omien tarpeiden mukaan.

”Meidän erityistarpeitamme ja toiveitamme on huomioitu hyvin. Lisäksi käymme ohjausryhmässä koko ajan sisällöstä keskustelua ja muokkaamme ohjelmaa tarpeidemme muuttuessa”, sanoo Ek-Petroff.

TUTUSTU PROJEKTIJOHTAMISEN PALVELUIHIMME!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Kim Kaijasilta

CEO, Verona Consulting

+358 40 564 9815