Johtamisen ja organisaatioiden kehittäminen

Home » Verona Consulting » Johtamisen ja organisaatioiden kehittäminen

Mahdollistaako johtamisen rakenteenne ja osaamisenne strategian onnistuneen toteutuksen? Pystyttekö aidosti mittaamaan strategisten toimenpiteiden vaikuttavuutta? Onko koko organisaatiolle selvää mitä tavoitteet tarkoittavat päivittäisen toiminnan ja yksilöiden kannalta? Onko johtaminen teille kilpailuetu?

Me uskomme, että onnistuneen ja epäonnistuneen uudistumisen tai strategian erottaa toisistaan hyvä johtaminen. 

Johtamisen ja organisaatioiden kehittäminen

Johtamismallit – Menestyminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii ketterää, läpinäkyvää ja monipuoliseen tietoon perustuvaa johtamista. Verkostojohtaminen korostuu ja asettaa uudenlaisia haasteita myös johtamisen prosesseille, osaamiselle sekä järjestelmille. Taito nähdä erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita sekä kyky mukautua nopeasti muuttuviin tilanteisiin erottaa tulevaisuudessa menestyvät organisaatiot toisista.

Johtamisrakenteet – Pelkkä osaaminen ei kuitenkaan riitä vaan rakenteiden, prosessien ja johtamisen mallien täytyy aidosti tukea sekä mahdollistaa haluttu toimintatapa. Monessa organisaatiossa tämä on koko organisaation kokoinen muutosmatka, jossa prosessien ja järjestelmien lisäksi täytyy tarkastella organisaationkulttuuria. Meidän avainosaamistamme on auttaa teitä määrittelemään strategisesti keskeiset johtamisen periaatteet, määritellä miten nämä näkyvät organisaation rakenteina ja prosesseina sekä luoda tarvittavat ohjausmenetelmät strategian tukemiseksi käytäntöön. 

Strateginen osaaminen – Kasvu ja uudistuminen vaativat näkemystä tulevaisuudessa tarvittavista osaamisista ja näiden vaihtoehtoisista kehitystavoista. Voimme auttaa yritystäsi tunnistamaan tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ja kyvykkyyksiä, rakentaa vaihtoehtoisia skenaarioita. Pystymme fasilitoimaan keskustelua niin johtoryhmissä kuin osallistaen organisaatiota laajemmin. Pystymme suunnittelemaan strategiaa ja juuri teidän organisaationne parhaiten palvelevat kehitysohjelmat. Autamme näiden toimeenpanossa ja tarvittaessa tuemme hanke- ja projektijohdossa sekä näiden osaamisen kehittämisessä. 

Johtaminen – Inhimillinen johtaminen on tänä päivänä yksi suurimpia organisaation kilpailutekijöitä. Osaava ja ihmislähtöinen johtamiskulttuuri voi olla se tekijä, joka ratkaisee, onko organisaatiollasi käytössä tulevaisuudessa sitä osaamista mitä tarvitaan strategian toteuttamiseksi. Kun johtamisen rakenteet ja toimintatavat ovat kunnossa on aika kehittää yksilöiden ja tiimien johtamistaitoja. Valmentava johtaminen, muutosjohtaminen sekä itseohjautuvuuden sekä ketterän toimintatavan tukeminen ovat tärkeitä taitoja, joita jokainen johtaja tarvitsee. Meillä johtamisen kehittäminen lähtee aina liiketoiminnan tarpeista. Ihmisten johtamisen taitojen lisäksi autamme organisaatiota kehittämään johdon, esihenkilöiden ja asiantuntijoiden liiketoimintaosaamista eri osa-alueilla.   

Näin hyödyt kanssamme työskentelemisestä

  • Meillä on kolmenkymmenen vuoden kokemus johtamisen ja organisaatioiden kehittämisestä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.
  • Filosofiamme johtamisen ja organisaatioiden kehittämiseen pohjautuu aina (liike)toiminnan strategiaan ja sen tavoitteiden jalkauttamiseen.
  • Autamme organisaatiotanne määrittelemään ja priorisoimaan tärkeimmät kehitettävät asiat; olivat ne sitten inhimillisiä johtamiseen liittyviä taitoja tai systeemistä organisaation rakenteiden ja prosessien kehittämistä.  
  • Työskentelemme tottuneesti niin johtoryhmien kanssa kuin koko organisaatiota sitouttaen ja johtamisen kehittämiseen mukaan ottaen.  
  • Johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen ammattilaisillamme on käytössä kymmeniä erilaisia menetelmiä ja sertifiointeja niin ryhmien kuin yksilöiden kanssa työskentelyyn ja johtamisen kehittämiseen  

Palvelumme

Verona Consulting on luotettava kumppanisi organisaatiosi muutosmatkalla. Tarjoamme kattavaa tukea yrityksille ja organisaatioille liiketoiminnan muutoksissa, keskittyen strategisen suunnan kirkastamiseen, organisaatioiden kehittämiseen ja muutoksen läpiviennin varmistamiseen.

Strategian muotoilu

Johtamisen ja organisaatioiden kehittäminen

Muutoksen läpiviennin varmistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijuuden tukeminen

Ota yhteyttä!

Sami Niemi

Senior Managing Consultant

+358 40 541 2822

Katriina Kalavainen

Executive Consultant

+358 50 525 0552

Näkemyksiämme

Asiakastarinoita