Esihenkilöt sitoutuvat huonosti projekteihin eikä heillä usein ole riittävästi osaamista tehtäväänsä projektien ohjausryhmissä. Näin ajattelee valtaosa projektipäällikköistä ja liiketoimintajohtajista Verona Consultingin tekemässä selvityksessä.

Projektien ohjausryhmät sitoutuvat huonosti tehtäväänsä, ohjausryhmän jäsenillä ei ole osaamista tehtäväänsä eikä heillä ole annettavaa projektille. Tätä mieltä on 73 prosenttia projektipäälliköistä ja 76 prosenttia liiketoimintajohtajista.

”Tulos on karmea. Se tarkoittaa, että projektipäälliköt saavat kovin vähän tukea tai jäävät jopa kokonaan ilman sitä”, sanoo Verona Consultingin Senior Executive Consultant Jori Kosonen.

Projektiammattilaiset ry:n varapuheenjohtajana toimivalla Kososella on vuosien kokemus projektitoiminnan kehittämisestä. Projektit epäonnistumisen todennäköisyyttä lisää se, että lähes puolet liiketoimintajohtajista arvioi projektien tavoitteisiin sitoutuminen (omistajuuden puute) olevan heikkoa.

”Pahimmillaan tilanne voi johtaa siihen, että projekti jää arjessa kaiken muun jalkoihin, kun se ei saa riittävästi rahoitusta, tekijöitä eikä sen edistymistä seurata”, sanoo Kosonen.

Projektien omistajuutta ja ohjausta kannattaakin selkeyttää monessa organisaatiossa.

”Samoin projektisalkkua on syytä seurata tarkasti, ettei sinne kerry liikaa projekteja, jotka jäävät ajelehtimaan”, sanoo Kosonen.
”Ammattimainen projektipäällikkö on kullan arvoinen”.

Projektipäällikön ammattitaito on aina ratkaisevaa onnistumisen kannalta

Projektitoiminnan tilaa selvittänyt tutkimus kertoo, että IPMA C -sertifioidut päälliköt onnistuvat projekteissa muita paremmin. Tätä mieltä oli 71 prosenttia vastaajista.

Onnistuminen näkyy etenkin aikataulujen ja budjettien pitämisenä. Samoin sertifioitujen päälliköiden vetämät projektitiimit olivat muita tyytyväisempiä.

”Ammattitaitoinen projektipäällikkö on kullan arvoinen ja vielä arvokkaampi, jos ohjausryhmän tuki jää vähäiseksi kuten se usein näyttää jäävän”, sanoo Kosonen.

IPMA- sertifikaatti on selkeästi yleisin projektitoiminnan sertifikaatti Suomessa. Yli 60 prosenttia vastaajista sanoo, että organisaation projektipäälliköillä on pääsääntöisesti jokin alan sertifikaatti.

Tulokset perustuvat kahteen projektijohtamista selvittäneeseen tutkimukseen, joista ensimmäinen tehtiin 2019 ja toinen syksyllä 2021.

Lataa tuore tutkimus!

Lisätietoja

Jori Kosonen, Verona Consulting, 050 518 4790 , jori.kosonen@verona.fi


Verona Consulting rakentaa pysyviä uudistumisen ja johtamisen kyvykkyyksiä yhdessä asiakkaidensa kanssa. Yhdistämme tekemisessämme ihmiset, osallistavat menetelmät ja liiketoiminnallisen analyyttisyyden.