Verona Consulting on voittanut kaksi useamman vuoden kestävää julkisen sektorin hankekilpailutusta, kun CSC ja KEHA-keskus valitsivat Verona Consultingin toimittajakseen.

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy valitsi Verona Consultingin strategiseksi kumppanikseen strategian, prosessien ja palveluiden kehittämiseen liittyvien konsultointipalveluiden tuottamiseen. CSC:llä on tällä hetkellä meneillään kehitystyö, jotka toteutetaan kansallisen tason ja korkeakoulujen ja muiden toimijoiden yhteisenä kokonaisuutena. Hankkeen tavoitteena on sekä opetus- ja oppimispalveluihin että tutkimus- ja TKI-palveluihin liittyvien prosessien harmonisointi ja optimointi yli organisaatiorajojen.

Hankinnan tavoitteena on suunnitella ja koordinoida yhdessä CSC:n ja sen korkeakouluasiakkaiden toimijoiden kanssa prosessikokonaisuuksien sekä uusien palvelujen kehitystyön kehittäminen, kuvaaminen, jalkauttaminen ja muutoksen johtaminen tavalla, joka mahdollistaa arvon tuottamisen korkeakoululle, toiminnan tehostamisen ja prosessiautomaation uuden sukupolven digitaalisilla alustoilla. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 3,3 miljoonaa euroa ja sopimuskausi päättyy joulukuussa 2025.

KEHA-keskukselle Verona Consulting tuottaa johtamisen ja kehittämisen konsultointipalveluiden kehitysohjelman. TE-palvelut 2024-uudistuksen tavoitteena on tuottaa palveluita, jotka tukevat työllistymistä lisäämällä henkilö- ja työnantaja-asiakkaille tarjottavien palveluiden saavuttavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Siirtyvät palvelut tukevat työllistymisen tavoitteita ja alueen elinkeinoelämän tarpeita. Tämän uudistuksen tueksi tarjotaan muutosvalmennusta koko henkilöstölle koskien kuntia, kuntakokeiluita, TE- toimistoja ja ELY- keskuksia.

Matkalla uuteen -kokonaisuuden muutosvalmennuksien tavoitteena on tarjota henkilöstölle pysähtymishetkiä muutosprosessin keskellä, jossa voidaan hengähtää, reflektoida ja oivaltaa uutta sekä saada konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja. Hankinnan sopimuskausi päättyy joulukuussa 2024.

”Molempien valintojen taustalla on Verona Consultingin monipuolinen ja syvä kokemus laajojen muutoshankkeiden tuloksellisesta läpiviennistä. Lähestymistavassamme yhdis­tyvät ainutlaatuisella tavalla toimintamallien ja prosessien kehittämisen osaami­nen, valmennuksellinen ja osallistava työskentelytapa sekä hyötyjen systemaat­tinen seuranta. Verona Consulting tuo molempiin hankkeisiin vahvan asiantun­te­muksensa.”

kertoo Kim Kaijasilta, toimitusjohtaja.

Ota yhteyttä!

Katriina Kalavainen

Executive Consultant

+358 50 525 0552