Yrityksen kilpailukyvyn ylläpito edellyttää nopeaa uudistumista ja tehokkuutta, jotta asiakkaat pysyvät tyytyväisinä. Lean-johtamisfilosofian ja jatkuvan parantamisen kulttuurin on todennettu parantavan sekä taloudellisia tunnuslukuja että asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä.

Tarjoamme tukea niin yrityksen Lean-muutosmatkan vision ja strategian suunnitteluun, osaamisen kehittämiseen, kehitysprojektien ja jatkuvan parantamisen tukemiseen kuin Lean-kulttuurin omaksumiseenkin. Voimme räätälöidä teille sopivan kokonaisuuden eri elementeistä. Tarjoamamme palvelut:

Lean-maturiteetin arviointi

Lean-lähestymistavan kulmakivi on asiakkaalle tuotettu arvo. On tärkeää määritellä, mitä arvoa asiakkaalle halutaan tuottaa, jolloin yrityksen toimintaa voidaan arvioida arvontuoton kannalta. Kun yrityksessä tehdään oikeita asioita ja asiat tehdään oikein, se myös parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Arvioimme yrityksenne tämän hetken Lean-maturiteetin, kirkastamme asiakaslupaukset ja -tavoitteet sekä määritämme tiekartan Lean-kehitykselle.

Lean-visio ja strategia

Lean-muutosmatka vaatii kirkkaan vision ja strategian, jotka ovat linjassa yrityksen tavoitteiden ja arvojen kanssa. Visio määrittää sen, mitä organisaatio haluaa tavoitella Lean-muutoksella. Vision pitäisi olla innostava, kunnianhimoinen ja asiakaslähtöinen.

Määritämme yhdessä kanssanne vision ja tavoitteet, jotka selventävät mitä Leanin avulla tavoitellaan teidän organisaatiossanne. Luomme Lean-strategian vision toteuttamiseksi.

Lean-tietoisuus ja nopeat pilotit

Leanin ja jatkuvan parantamisen ideana on, että jokainen työntekijä on osallisena yrityksen menestykseen ja jokaisen tulee pyrkiä kehittämään toimintaa – parannuksia voi tehdä kuka tahansa työntekijä milloin tahansa. Siksi laajimman hyödyn saamiseksi on tärkeää levittää Lean-tietoisuutta organisaatiossa. Usein parhaat toiminnan kehitysideat tulevat henkilöiltä, joiden arkea tuotteen tai palvelun tuottaminen on. Lean-menetelmiä voi ottaa käyttöön myös kevyesti esim. Kaizen-projektin myötä, jolloin konkreettiset hyödyt alkavat realisoitua välittömästi.

Rakennamme organisaation Lean-tietoisuutta ja opastamme Lean-työkalujen käytössä. Tuemme ensimmäisten Lean-kehitysprojektien läpiviennissä. Hyödynnämme osallistavaa työskentelytapaa, jossa otamme henkilöstön aktiivisesti mukaan toiminnan kehittämiseen. Uuteen toimintatapaan on helpompi sitoutua, kun on itse ollut mukana sen suunnittelussa.

Jatkuva parantaminen

Lean-ajattelun perustana on jatkuva parantaminen. Se tarkoittaa, että asiakkaalle arvoa lisäämätöntä tekemistä eli hukkaa vähennetään ja virtausta parannetaan jatkuvasti. Jatkuva parantaminen on mahdollista vain silloin, kun se on osa organisaation jokapäiväistä toimintaa. Siksi lähestymistapamme on rakentaa organisaation omia kyvykkyyksiä muutoksen mahdollistamiseksi. Tuloksena on jatkuvaa uudistumista, innovatiivisuutta, sujuvuutta ja ketteryyttä edistävä kulttuuri, jossa Lean-filosofia ja -menetelmät toimivat työkaluina.

Kehitämme yrityksenne ongelmanratkaisu- ja juurisyyanalyysitaitoja, autamme tunnistamaan ja poistamaan hukkaa arvovirroissa sekä vakioimaan työtä. Rakennamme rakenteet ja prosessit, jotka mahdollistavat jatkuvan parantamisen. Jatkuvaa parantamista tuetaan toiminnan mittaamisella ja mittareiden viemisellä osaksi päivittäistä johtamista. 

Lean projektien tukena

Tyypillisesti ajatellaan, että Lean on liiketoiminnan kehittämisen työkalu, mutta Lean-ajattelua voi hyödyntää myös projekteissa niiden läpimenoaikojen lyhentämiseksi, kustannusten alentamiseksi, laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi sekä tehokkuuden kasvattamiseksi.

Autamme teitä virtaviivaistamaan projektien läpivientiä Lean-työkaluja hyödyntäen ja keskittyen arvoa tuottaviin toimintoihin projekteissa.

Lean-johtaminen ja kulttuuri

Lean on ennen kaikkea johtamista ja sen kehittämisessä ovat avainasemassa vuorovaikutus ja yhteistyö. Onnistuneen muutoksen edellytyksenä on sitoutuminen organisaation kaikilla tasoilla. Kun henkilöstö sitoutuu toiminnan kehittämiseen, työn mielekkyys lisääntyy ja työntekijätyytyväisyys kasvaa. Lisäksi kulttuurin muutoksen tavoitteena on, että toiminta tehostuu ja prosessit virtaviivaistuvat pysyvästi.

Tuemme Lean-johtamisen omaksumista, jossa Lean on integroitu organisaatioon ja prosesseihin. Tiimit valtuutetaan ongelmanratkaisuun ja jatkuvaan parantamiseen. Luomme SMART-tavoitteet ja autamme käynnistämään visuaalisen johtamisen. Tarjoamme tuen organisaation kaikille tasoille, jotta toimintatavoista tulee rutiineja kaikille työntekijöille.

Kiinnostuitko?

Oletko kiinnostunut ymmärtämään, miten Lean voisi tukea organisaatiosi uudistumista? Haluatko kasvattaa Lean-osaamista organisaatiossasi? Verona Consultingilla on laaja kokemus asiakasarvon kasvattamisesta, toiminnan tehostamisesta sekä jatkuvan parantamisen kulttuurin kehittämisestä Lean-menetelmin.

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Katriina Kalavainen

Executive Consultant

+358 50 525 0552

Tutustu myös muihin aihealueen blogeihin:

MUUTOKSEN LÄPIVIENNIN VARMISTAMINEN

Me uskomme, että jatkuvaan oppimiseen perustuva kulttuuri ja ketterä johtaminen ovat avaintekijöitä yritysten menestyksessä ja mitattavien tulosten saavuttamisessa nopeasti muuttuvassa ja dynaamisessa liiketoimintaympäristössä. Tarjoamme asiakkaillemme käytännönläheistä ja yhteistyöhön perustuvaa tukea muutosohjelmien ja kulttuurin johtamisen muodossa.