Rahoitus- ja vakuutustoimialalla toimiva yhtiö

Lähtökohdat

Asiakasyhtiömme tavoitteena on tarjota oman toimialansa parhaita ratkaisuja ja palveluita sekä nopeaa ja ammattitaitoista asiakkaan asioiden käsittelyä. Yhtiössä oli sisäisesti tunnistettu tarve käydä kokonaisuutena läpi valikoitu prosessi, sillä sen käsittelyajat olivat venyneet, mikä vaikutti negatiivisesti asiakaskokemukseen.

Lean-osaamisen taso organisaatiossa vaihteli ja siihen liittyviä menetelmiä hyödynnetiin epäsäännöllisesti.

Projektin tavoitteeksi asetettiin valitun prosessin läpimenoaikojen nopeuttaminen sekä prosessin sujuvoittaminen asiakkaan näkökulmasta huomioiden lain edellyttämät vaatimukset.

“Tavoitteenamme on lyhentää prosessin läpimenoaikaa ja parantaa asiakaskokemusta.”

Ratkaisumme

Projekti toteutettiin Kaizen-pikaparannusprojektina, jossa työpajatyöskentelynä kuvattiin valitun toiminnon asiakasmatkan sekä arvovirran nykytila sekä tavoitetila kehityskohteiden tunnistamiseksi.

Tunnistettujen kehityskohteiden pohjalta laadittiin toimenpidesuunnitelma ja priorisoitujen kehityskohteiden toteutussuunnitelmia tarkennettiin niiden toimeenpanon tukemiseksi ja varmistamiseksi.

Työpajoihin oli sisällytetty valmentavia elementtejä, jotta asiakkaan asiantuntijat oppivat samalla käytännössä Kaizen-menetelmiä sekä pikaparannusprojektien johtamista. Tavoitteena oli luoda asiakkaalle pysyviä kyvykkyyksiä konkreettisten kehittämistehtävien avulla.

Vaikuttavuus

Projektissa tuotettiin asiakkaan valittuun toimintoon liittyen asiakasmatka- sekä arvovirtakuvaukset.

Yrityksen Lean-myönteinen kulttuuri vahvistui ja asiantuntijoiden kokonaisvaltainen ymmärrys Leanistä ja sen hyödyistä lisääntyi. Lisäksi projekti tarjosi asiakkaan asiantuntijoille konkreettisia työkaluja toteuttaa itse vastaavia pikaparannusprojekteja muihin aihealueisiin liittyen.

Projektissa tunnistettiin kymmeniä kehitysehdotuksia valittuun alueeseen liittyen ja niistä priorisoitiin ensiksi käynnistettävät toimenpiteet.

Valittujen toimenpiteiden toteutusta ja vaikuttavuutta on seurattu ja jo ensimmäisten viikkojen aikana niiden osalta näkyi parannusta ”turhien” asiakaskyselyiden vähentymisenä, kun prosessia virtaviivaistettiin ja arvoa lisäämättömiä työvaiheita jätettiin pois.

Lue lisää asiakastarinoitamme täältä!

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Katriina Kalavainen

Executive Consultant

+358 50 525 0552

MUUTOKSEN LÄPIVIENNIN VARMISTAMINEN

Me uskomme, että jatkuvaan oppimiseen perustuva kulttuuri ja ketterä johtaminen ovat avaintekijöitä yritysten menestyksessä ja mitattavien tulosten saavuttamisessa nopeasti muuttuvassa ja dynaamisessa liiketoimintaympäristössä. Tarjoamme asiakkaillemme käytännönläheistä ja yhteistyöhön perustuvaa tukea muutosohjelmien ja kulttuurin johtamisen muodossa.