Markkinamurrokset ja vuosi vuodelta kiihtyvä toimintaympäristön muutosnopeus haastavat yritysten kasvukykyä. Orgaanisen kasvun, T&K-toiminnan ja yritysostojen lisäksi organisaatiot tarvitsevat ketteriä tapoja päästä kasvuun kiinni markkinakehitystä ymmärtämällä ja kasvuyrityksiltä oppimalla. Tämän blogin luettuasi uskallat kokeilla uusia liiketoimintamalleja rohkeasti ja tiedät myös miten ne viedään arkeen.

Viime vuonna TEM tunnisti ja arvioi Kasvuportfolio 2.0-hankkeessa Suomelle merkittäviä kasvumahdollisuuksia monialaisen 400 hengen asiantuntijajoukon voimin. Verona Consulting (ent. Talent Vectia) toteutti hankkeen ja olemme kirjoittaneet aiemmin yhteenvetoa tuloksista sekä menestykseen vaadittavista kyvykkyyksistä. Tässä blogissa tarkastellaan uusia liiketoimintamalleja yhtenä kasvumahdollisuutena. Liiketoimintamalli on yksinkertaisuudessaan kuvaus siitä, miten yritys toimii luodakseen arvoa.

Tutustu arvonluonnin uusiin muotoihin

Kaikkialle ulottuva digimurros ja datamäärien kasvu luovat selkeästi tarvetta ja mahdollisuuksia uusille liiketoimintamalleille. Palvelut ovat jatkossa yhä tärkeämmässä roolissa, kun data- ja alustatalous laajentavat myös perinteisesti tuotantopainotteisten alojen ansainnan mahdollisuuksia. Samalla kun yritykset kehittävät mahdollistavia teknologioita on ensiarvoisen tärkeää käydä jatkuvia keskusteluja asiakkaiden kanssa, tunnistaa muuttuvia markkinatarpeita ja kehittää niihin sopivia arvonluonnin tapoja.

Digitalisaatio etenee eri aloilla eri tahtiin eikä vieläkään ole liian myöhäistä lähteä peliin mukaan, sillä uusien ratkaisujen tuomat kustannussäästöt ja kasvumahdollisuudet kiinnostavat jatkossakin. Etenkään B2B puolella ei ole data- ja alustatalouden saralla vielä vakiintuneita globaaleja palveluiden tarjoajia, ja ekosysteemien liiketoimintamallit ovat vasta kehittymässä.

Kasvua rakennetaan uusia liiketoimintamalleja etsimällä

Hyvä lähtökohta uuden kasvun hakemiselle on tietenkin hyvin tehty markkinan tulevaisuustarkastelu ja yrityksen kasvuportfolion kiteyttäminen kasvustrategiaksi. Nämä tarjoavat selkeät suuntaviivat tekemiselle ja käytettävissä olevat resurssit saadaan fokusoitua ja hyödynnettyä tehokkaasti. Arvonluontia voi pohtia joko omista kyvykkyyksistä lähtien tai jo markkinoilla olevia kasvuyrityksiä, uusia teknologioita tai pääomasijoitusten kohdentumista tutkien. Tietyissä tapauksissa voi olla tarpeen jopa luoda uusi markkina ja kerätä ympärilleen ekosysteemi sitä mahdollistamaan

Vauhtia voi kiihdyttää ottamalla mallia tai ryhtymällä yhteistyöhön mielenkiintoisen kasvuyrityksen kanssa kuten Meyer Turku teki Verona Growthin avustamana. Partneriksi valikoituneella Tulipilla oli jo toimiva ja markkinan validoima ratkaisu ja näin säästettiin sekä kehityksen vaatimaa aikaa että rahaa. Kasvuyrityksillä on luonnostaan myös uusien liiketoimintamallien testaukseen tarvittava rohkeus ja ketterät toimintatavat.

Rohkeiden kokeilujen kautta osaksi arkea

Kasvustrategian suuntaviivoista on apua mutta kaikkeen ei löydy vastauksia talon sisältä. Silloin parasta on vain ryhtyä tuumasta toimeen ja testata rohkeasti uusia konsepteja asiakkailla.

Näin selvitetään, toimiiko haluttu liiketoimintamalli ja pitävätkö siihen liittyvät oletukset esimerkiksi asiakkaista, arvonluonnista ja kulurakenteesta paikkansa. Jopa kahdeksassa viikossa voi päästä ideasta ensimmäisiin maksaviin asiakkaisiin kuten Reiman palvelukokeilu osoittaa. Tärkeintä on suhtautua kokeiluihin oikealla tavalla eli sietää epäonnistumisia, iteroida konsepteja ja oppia myös, milloin on hyvä laittaa stoppi. Uusien liiketoimintamallien arvioinnissa tulee kuitenkin olla realistiset ja kypsyysvaiheeseen sopivat mittarit, jotta ROI ja yksityiskohtien kaipuu eivät torppaa luovien ideoiden matkaa liian aikaisin.

Mikäli uudet konseptit saavat halutun vastaanoton asiakkailla ja bisnestä halutaan skaalata ylöspäin viemällä se osaksi muuta liiketoimintaa, niin edessä on väistämättä muutoksia. Tarpeeksi konkreettinen ja fokusoitu liiketoimintamalli helpottaa arkeen vientiä mutta viimeistään tässä vaiheessa kannattaa miettiä vaatiiko se myös organisaation johtamismallin päivittämistä. Uudet toimintatavat viedään osaksi arkea ennen kaikkea ihmisten kautta, joten tärkeiden sidosryhmien mukaan ottaminen ja muutoksen perustelu on onnistuneen muutosjohtamisen edellytys.

Pitkäjänteistä ja ketterää tekemistä

Jatkossa yritysten kasvua leimaa niiden kyky visioida, pilotoida ja skaalata uusia liiketoimintamalleja sekä luoda arvoa muuttuvassa maailmassa. Vaikka ketteryyttä korostetaan, niin faktaa on, että tuloksia saadakseen toimintaan on myös sitouduttava. Ei siis pidä lannistua vaikkei tuloksia heti näkyisikään tai tuntuu, että rämpii suossa. Kannattaa sen sijaan ajatella kuten pääomasijoittajat – tarvitaan tietty määrä kokeiluja ja niistä oppimista ennen kuin kaikki osuu kohdilleen.

Mikäli organisaatiosi kaipaa kasvuun ja uusiin liiketoimintamalleihin liittyen sparrausapua, niin meidän ja kanssamme samassa konsernissa toimivan Verona Growthin kautta saatte käyttöönne laajan kokemuksen kasvustrategioiden laatimisestä, ekosysteemeistä, relevantista kasvuyritysyhteistyöstä sekä tukea uusien liiketoimintamallien ketterään kokeiluun ja muutoksen arkeen vientiin.

Muista ainakin nämä kun pohdit uusia kasvumahdollisuuksia:

  • Liiketoimintamallit – Hyödynnä digitalisaatio ja tutki ennakkoluulottomasti mitä uusia arvonluonnin mahdollisuuksia uudet teknologiat ja datatalous avaavat toimialallasi
  • Rohkeus – Lähde kokeilemaan uusia liiketoimintamalleja rohkeasti ja ketterästi äläkä hautaudu omiin analyyseihin liian pitkäksi aikaa
  • Ei yksin vaan yhdessä – Sekä uusia liiketoimintamalleja etsiessä että arkeen vietäessä kannattaa tehdä yhteistyötä, sillä se lisää kasvuvauhtia ja onnistumisen mahdollisuuksia

Ota yhteyttä!

Joonas Mussalo

Managing Consultant

+358 45 13 60847