Johtamisroolissa luodaan edellytyksiä toisille onnistua ja saavuttaa ja kehittyä mielekkäällä tavalla innostavaan suuntaan. Blogisarjan edellisissä osissa keskityimme niihin taitoihin, joita tarvitaan juuri toisten onnistumisen johtamisessa. Tässä viimeisessä osassa syvennytään johtajan itsensä onnistumiseen ja siihen, miten valmentava ote voi tukea esihenkilöä itseään onnistumaan ja lisäämään itseymmärrystä.

Meistä jokaisesta jää jälki – millainen haluaisit sen omalta kohdaltasi olevan?

Muistatko omalta työuraltasi kohdan, jossa itse sait hyvää johtamista osaksesi? Mitä tuo johtaja sai sinut tuntemaan? Millaista asennetta ja puhetta hän ilmensi? Miten hän sinua kohteli? Useimmiten ihmisten kuvauksissa esiintyvät nämä elementit: usko toisen kyvykkyyteen, vastuun antaminen, auttaminen, aito kuunteleminen, oikeudenmukaisuus, rohkaisu.

Toimintaamme vaikuttavat vahvasti ajatusmallimme ja etenkin johtamistyössä on tarpeen tunnistaa oma ihmiskäsitys. Millaiseen ihmiskuvaan itse uskot? Ajatteletko, että lähtökohtaisesti jokainen pyrkii tekemään parhaansa ja toimimaan luottamuksen arvoisesti? Vai näetkö, että jotkut ovat luottamuksen arvoisia, mutta kaikki eivät ja se selviää vasta, kun kokemuksen kautta voit todentaa, kumpaan kategoriaan he kuuluvat? Valmentava johtaminen pohjautuu toisten arvostamiseen, luottamukseen ja positiiviseen ihmiskäsitykseen. On vaikeaa valmentaa ja vahvistaa toisten uskoa omaan onnistumiseen, jos esihenkilönä et luota toisten ajatteluun, kyvykkyyteen tai lupauksiin. Tunnista, mitä ajattelet johdettavistasi ja miten asenteesi vaikuttaa tulkintoihisi, valintoihisi ja siihen, miten hakeudut vuorovaikutukseen kunkin johdettavasi kanssa.

Kun mietit, millaisen jäljen haluat johtajana jättää, joudut väistämättä pohtimaan myös sitä, mikä saa sinut toimimaan johtamistehtävässä ja minkä varaan sen rakennat. Brené Brown on kuvannut arvoja tapana olla ja ajatella siten, mikä on itselle kaikkein tärkeintä. Kirkasta itsellesi ydinarvosi ja pyri tietoisesti toteuttamaan niitä toiminnassasi. Saat itsellesi kompassin, joka auttaa tekemään oikeita valintoja vaikeissa tilanteissa. Saat priorisoinnin työkalun sen tunnistamiseksi, mikä tilanteessa onkaan kaikkein tärkeintä. Saat voimaa toimia rohkeasti ja tulla näkyväksi omana itsenäsi. Löydä oma missiosi ja omannäköinen tapasi toteuttaa valmentavaa johtamista.

Valmentava johtaminen pohjautuu toisten arvostamiseen, luottamukseen ja positiiviseen ihmiskäsitykseen.

Millaisella sisäisellä puheella johdat itseäsi eteenpäin?

Vahvuuksiin keskittyminen ja niiden varaan nojaaminen tavoitteiden saavuttamiseksi parantaa suoriutumistamme merkittävästi enemmän kuin heikkouksiin keskittyminen. Silti moni jatkuvasti soittaa mielessään itsekriitikon levyä, johon on tallentanut kaikki mokat, kritiikit ja negatiivisesti latautuneet tilanteet. Johtajan yksi tärkeimpiä taitoja on opetella hyväksymään itsensä, myös niine karuine puolineen, jolloin lakkaa käyttämästä energiaa häpeälliseksi koettujen puolien piilottamiseen.

Huippujohtajilla on todettu olevan usein itsemyötätuntoa, joka mahdollistaa ajatusten ja energian suuntaamisen viisaalla ja tehokkaalla tavalla. Hyväksyvä asenne ei latista kunnianhimoa tai poista halua kehittyä johtajana. Se mahdollistaa avoimuuden omien virheiden suhteen, tekemisen uudelleen suuntaamisen, hyvän näkemisen toisissa, avun pyytämisen ja omien vahvuuksien varaan nojaamisen.

Keskityt enemmän ja energisemmin seuraaviin mahdollisuuksiin aiemmista kokemuksista oppien kuin vanhojen virheiden vatvomiseen, peittelyyn tai korjaamiseen.

Millaista puhetta ja minäkuvaa huomaat oman mielesi sinulle tarjoilevan? Kuinka paljon annat ajatustesi ja tulkintojesi määrittää minäkuvaasi? Itsensä hyväksyminen ja itsemyötätunto mahdollistaa myös jatkuvan ja rohkean palautteen hakemisen. Valmentavalla otteella saat enemmän väljyyttä ja etäisyyttä tarkastella omaa johtamista, peilata itseä ja asettua toisen kokemuksen äärelle. Pystyt hyödyntämään toisia ihmisiä oman kehittymisesi tukena.

Valmentava ote on vain 10% tekniikkaa ja 90% asennetta ja ajattelutapaa. Valmentavan otteen kehittäminen muuttaa syvimmillään tapaasi asennoitua ja toimia, sinua ihmisenä ja johtajana. Ja kun muutut ihmisenä, luot uudenlaisia yhteyksiä ja sitä kautta vaikutat myös toisiin eri tavalla. Jätät itsesi näköisen jäljen.

Haluaisitko kuulla lisää?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme?

Katriina Kalavainen

Executive Consultant

+358 50 525 0552