Tampereen kaupunki rakensi moniportaisen ohjelman johtamisen kehittämiseksi. Kaikki portaat johtavat mahdollistavaan johtamiseen.

Liiketoimintavaikutukset

  • Muutoksen tavoitteet saatiin laajasti organisaation tietoon
  • Toimialojen johtoryhmät konkretisoivat periaatteita
  • Esimiesten käytössä  työkaluja verkossa sekä esimiesten valmennus

Tampereen kaupunki otti pari vuotta sitten vakavasti toimintamallin arvionnin sekä henkilöstötutkimukset, jotka kertoivat tarpeesta uudistaa johtamisen ja toiminnan kulttuuria. Johto päätti lähteä henkilöstön toivomaan työhön tosissaan. Kaupungilla ymmärrettiin, että johtaminen ei kehity yksinkertaisilla hokkuspokkus-tempuilla organisaatiossa, jossa työskentelee noin 13 000 ihmistä. Tampere halusikin monipuolisen kehitysohjelman, jonka tarkoitus on muuttaa johtamiskulttuuria kaikkialla organisaatiossa.

Kulttuurin muutoksella oli monia tavoitteita. ”Kun johtamista kehitetään, henkilöstön tyytyväisyys kasvaa, osaaminen paranee ja sairauspoissaolot vähenevät. Uskomme, että tällaisten asioiden kautta saadaan myös myönteisiä talousvaikutuksia ja parempaa asiakaskokemusta”, sanoo henkilöstön kehittämispäällikkö Jaana Villilä-Vakkilainen.

Kaikki mukaan

Työpaikkailmapiirin voi nähdä kolikkona, jossa on kaksi puolta. Hyvä esimiestyö on toinen puoli. Toinen on muun henkilöstön toiminta. Muutos tapahtuukin kehittämällä koko työyhteisön asenteita, ajattelua ja käyttäytymistä. Kaikkien on otettava vastuuta omasta työstään ja nähtävä oma roolinsa työyhteisön jäsenenä. Periaatteet toimivat saumattomasti yhteen. Kun johto kannustaa vaikuttamaan ja henkilöstö vaikuttaa, ovat ainakin uudistumisen edellytykset olemassa.

Meillä on tamperelainen malli, johon sisältyy paljon toimenpiteitä johtoryhmävalmennuksesta rekrytointiin saakka. Talent Vectialla (nyk. Verona Consulting) oli tärkeä rooli jo tuon mallin rakentamisessa”,

Jaana Villilä-Vakkilainen, henkilöstön kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunki

Monta väylää samaan suuntaan

Periaatteet muuttuvat teoiksi vasta, jos ihmisillä on yhteinen käsitys ja edellytykset toteuttaa periaatteita. Siksi Tampereen johtamisen kehittämissuunnitelmassa on kattava valikoima työkaluja, jotka edistävät toivottua muutosta. Valmentavan johtamiskulttuurin vahvistamista kaupunki edistää ylimmän johdon johtamisfoorumeilla ja esimiespäivillä. Tampereen kaupunki on panostanut erityisen paljon johtoryhmien onnistumiseen, jotta toimintamalliuudistus ja johtamisen periaatteet saadaan vietyä läpi koko organisaatiossa.

Kevään 2017 aikana palvelualueiden ja palveluryhmien johtoryhmien työskentelyä sparrattiin toimintamalliuudistuksen tavoitteiden pohjalta. Yksilötasolla muutosta ja oman johtajuuden kehittymistä vauhditetaan itsearvioinnilla ja esimiesarvioinnilla.

Vuodelle 2018 puolestaan ajoittuu johtamisen valmennusohjelma, joka on pakollinen kaikille esimiehille. Näin voidaan varmistua siitä, että kaikilla on edellytykset onnistua esimiestyössä valittujen periaatteiden mukaan.

Esimiesten valmentaminen on äärimmäisen tärkeää koko hankkeen kannalta, sillä noin 800 tamperelaista esimiestä ratkaisee lopulta, kuinka hyvin uudet johtamismallit toteutuvat käytännössä. ”Olemme antaneet lupauksen työntekijöille, mitä he voivat odottaa esimiestyöltä. Siksi on tärkeää, että muutokset todella toteutuvat ja näkyvät arjessa”, sanoo Villilä-Vakkilainen.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme:

No employees found

Lue lisää: