Milloin joku oli viimeksi 100 % läsnä sinulle? Miltä se tuntui? Entä milloin olet viimeksi kokenut, että sinua on kuunneltu ja tarkoitusperäsi on ymmärretty oikein? Tilanne, jossa koet toisen olevan aidosti läsnä, tulet kuulluksi ja saat jakaa itsellesi tärkeitä asioita, on vaikuttava monella tasolla.

Valmentavan johtamisen kaksi tärkeää ydintaitoa ovat läsnäolon ja kuuntelun taito. Siis taitoja, eli asioita, joita voit harjoitella ja joissa voit kehittyä. Tässä valmentavan johtamisen blogisarjan toisessa osassa keskitymme näiden taitojen vahvistamiseen.

Ole juuri siellä missä olet

Läsnäolo on kykyä keskittää koko huomio sen hetkiseen tilanteeseen. Mieli kirkkaana ja keskittyneenä, aistit ja olemus rauhallisena ja avoimena. Vaikka se on ensisijaisesti mielen tila, se näkyy myös kehollisessa levollisuudessa.
Usein meidän on vaikea tunnistaa oman läsnäolomme puuttumista ja sen vaikutusta toisiin, mutta tunnistamme paljon paremmin toisista henkilöistä, ovatko he aidosti läsnä vai ei. Läsnäolon vaatimus on myös hieman paradoksaalista, sillä ihmisen mielelle on luontaista ajatusten virta ja uudet ajatukset helposti kaappaavat huomiomme muualle. Ensimmäinen askel onkin oppia havainnoimaan itseään ja tulla tietoiseksi niistä kohdista, kun oma läsnäolo herpaantuu.

Läsnäoleva vuorovaikutus antaa tilaa oppia ja luo pohjan flown kokemukselle: tietoinen, analyyttinen mielemme ja intuitiivinen, tunteva mielemme toimivat tällöin optimaalisella tavalla yhdessä ja kykenemme käsittelemään tietoa laaja-alaisesti, sujuvasti ja keskittyneesti. Ennakoinnin ja kontrolloinnin sijaan läsnäolo tuo joustavan ja uteliaan asenteen: herkistymme käyttämään kaikkia havaintoaistejamme tehokkaammin ja tunnistamme myös toisten kokemuksia ja tunnetiloja paremmin.

Ihmiselle vaikeinta on olla nykyhetkessä ja mieluummin mietimme juuri tapahtunutta tai tulevaisuutta. Aivomme rekisteröivät jatkuvasti erilaisia virikkeitä ja signaaleja, jotka vievät helposti huomiomme. Kiire, keskeytykset ja uskomukset aina saatavilla olon tarpeesta heikentävät kykyämme olla läsnä ja siksi taitoa kannattaa tietoisesti harjoittaa.

Onnistuminen valmentavassa johtamisessa nimittäin edellyttää, että olet henkilö, jonka toiset kokevat olevan aidosti kiinnostunut ja läsnä.

Kaksi korvaa ja yksi suu

Tutkimusten mukaan kuuntelemme pääosin hyvin vähän toisiamme. Joko emme kuuntele lainkaan tai kuuntelemme miettien samalla, kuinka parhaiten voimme kuulemaamme vastata tai poimimalla kuulemastamme sen, mikä vastaa omaa maailmankuvaamme ja käsitystämme asioista. Burnsin (2001) kuuntelun tasot-malli havainnollistaa hyvin kuuntelun monimutkaisuutta: aito, toista ymmärtävä kuuntelu vaatii sekä hyvää läsnäoloa että omien uskomusten ja ennakko-odotusten riisumista – tai ainakin niistä tietoiseksi tulemista.


Aktiivisen kuuntelun taito on kykyä asettua toisen asemaan ja pyrkimystä ymmärtää hänen näkökulmansa. Siis kuulla mitä sanotaan, miten sanotaan ja mitä sanojen takana on (tunteita, arvostuksia, uskomuksia, kokemuksia jne). Kuuntelu on uteliaisuutta toisen ajatuksia, kokemuksia ja tunteita kohtaan. Kuuntelu on myös vuoropuhelua: kuullun sanoittamista takaisin toiselle yhteisymmärryksen syventämiseksi ja ajattelun kirkastamiseksi sekä uusien näkökulmien luomista ja voimavarojen näkyväksi tekemistä.

Parhaimmillaan valmentava johtaja voi kuuntelutaidon avulla auttaa yksilöä tai tiimiä näkemään tilanteen uusista näkökulmista, jonka kautta he löytävät toimivan ratkaisun tilanteeseen, jossa ajattelu oli jumittunut tai toimivia ratkaisuja ei tuntunut olevan.


Itsensä kuuntelun taidon kehittäminen on valmentavassa otteessa yhtä tärkeää. Kiinnitä huomiota siihen, millaisten omien arvostusten ja näkemysten kautta kuulet toisia ja miten käsittelet itsessäsi heräävät ajatukset ja tunteet, joita kuulemasi sinussa herättää. Olemme kaikki valikoivia omassa tarkkaavaisuuden kohdistamisessa ja kuuntelussa sekä valitettavan erheellisiä johtopäätöksissämme, joten kuuntelutaidon kehittäminen lähtee lopulta siitä, että tulet tietoisemmaksi omista vallitsevista uskomuksista ja asenteista ja niiden vaikutuksista.

Miten vahvistan läsnäolon ja kuuntelun taitojani?

Taitojen harjaannuttamiseen pätee yksinkertainen toimintamalli: tee tietoisia, pieniä arjen harjoituksia ja huomaa kokeilujen vaikutukset itsessäsi ja toisissa. Oppiminen vaatii valtavan määrän toistoa ja treenausta, joka päivä ja pienin askelin.

  1. Valmistaudu palauttamalla mieleesi, miksi taidon kehittäminen on sinulle tärkeää.
  2. Valitse riittävän helppo päivittäisen vuorovaikutuksen tilanne, jossa tietoisesti päätät harjoitella läsnäoloa tai aktiivista kuuntelua. Valitse vaikka jokin hetki, jolloin keskityt koko kehollasi, aisteillasi ja ajatuksillasi vain olemaan läsnä: kaupan kassalla, kollegan kohdatessasi tai vaikka aloittaessasi työpäivän.
  3. Ohjaa huomiosi keskittymään vain harjoitettavaan taitoon, mutta vältä ”ylisuorittamista” vaan säilyttäen utelias ja kokeileva ote.
  4. Ota tilanteen jälkeen lyhyt hetki reflektioon: miten onnistuin? Mikä edisti onnistumista? Miten läsnäolo / kuuntelu heijastui vuorovaikutuksen laatuun ja toiseen osapuoleen? Entä itseeni?

Kun tulet paremmin tietoiseksi omista asenteistasi, tunteista ja reaktioistasi, pystyt myös helpommin vapauttamaan huomiosi niistä ja suuntaamaan fokuksen toiseen. Miten vapauttavaa onkaan, kun voi vain uteliaana tunnistaa omat tunteensa vuorovaikutustilanteessa ja sen jälkeen palauttaa huomio taas yhteiseen vuorovaikutukseen ja toiseen. Tässäkin riittää, että onnistut joskus.


Pidä myös huolta itsestäsi. Emme voi olla läsnä tai kuulla toisia, jos koemme jatkuvasti kiirettä tai kuormitusta. Ja toisaalta, pienikin aidosti läsnäoleva hetki antaa sinulle huimasti lisää voimavaroja ja energiaa haastavalta ja kiireiseltä tuntuvaan arkeen.

Lue miten Sanoma Media Finland lähti kehittämään kanssamme valmentavan johtamisen kulttuuriaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Katriina Kalavainen

Executive Consultant

+358 50 525 0552

Jenni Jeskanen

Senior Managing Consultant

+358 40 576 3982

Organisaatiokulttuurin ja johtamisen kehittäminen