KIRA-foorumi julkistaa kasvuohjelmansa ensi viikon webinaarissaan. KIRA-kasvuohjelma kiteyttää alan 13 kasvumahdollisuutta, jotka ovat tunnistettu yhdessä alan yrityksien, tutkimuslaitosten ja kaupunkien kanssa. Kasvuohjelma edistää suurta toimintamalli- ja kulttuurimuutosta alalla.

Rakennetun ympäristön tulee vastata uusiin asiakastarpeisiin ja markkinavaatimuksiin

Rakennettuun ympäristöön kohdistuu suuri paine aikamme suurista muutosvoimista, sillä se läpileikkaa yhteiskunnan. Miten asumme, liikumme ja teemme töitä ovat isossa murroksessa ja asettavat uusia vaatimuksia rakennetulle ympäristölle.

Kiinteistö- ja rakentamisalla on meneillään merkittävä rakennemuutos ja alan edelläkävijät hakevat muutoksesta uusia kasvumahdollisuuksia. Alan toimijoille suunnatun kyselyn vastaajista suurin osa koki KIRA-alan tärkeimmiksi ratkaistaviksi haasteiksi:

 • Toimintamallit – ja kulttuuri, jotka koostuvat hajaantuneista arvoketjusta sekä vahvasti osaoptimoidusta toiminnasta (86% vastaajista).
 • Puutteellinen näkemys elinkaarikustannuksista sekä asioiden syy ja seurausilmiöistä (57% vastaajista).
 • Tietovirtojen hyödyntämisen puute rakennusprosessin ja kiinteistöjen koko elinkaaren aikana (57% vastaajista).

Samaisessa kyselyssä tärkeimmiksi markkinatarpeiksi, joihin KIRA-alan tulee vastata tulevaisuudessa, nousivat:

 • Rakennetun ympäristön kestävä suorituskyky niin ekologisista, taloudellisista kuin sosiaalisista näkökulmista (elinkaariajattelu) (71% vastaajista).
 • Muuntojoustavat kiinteistöt ja monipuoliset kiinteistöpalvelut, jotka vastaavat asumisen ja työnteon erilaisiin ja muuttuviin tarpeisiin (49% vastaajista).
 • Älykkään kaupunkiympäristöt, jotka hyödyntävät digitalisaatiota, dataa ja tekoälyä (40% vastaajista).
 • Osallistava, hyvinvointia, viihtyvyyttä ja arjen sujuvuutta tukeva rakennettu ympäristö (40% vastaajista).

Kiinteistö- ja rakentamisala on tunnistanut mahdollisuuden kasvuun kiihdyttämällä koko toimialan murrosta entistä kestävämmäksi, tuottavammaksi ja asiakaskeskeisemmäksi tulevaisuudessa.

KIRA-foorumin osallistava prosessi konkretisoi alan kasvun mahdollisuudet tulevaisuudessa

KIRA-foorumin johdolla KIRA-ala on toteuttanut kasvuohjelman edistääkseen toimialan tavoitteellista kehittämistä yrityshyödyistä käsin. Kasvuohjelma uudistaa koko toimialaa, kiihdyttää uusia kasvumahdollisuuksia ja lisää alan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tulevaisuuden kestävän kehityksen tarpeisiin vastaamisen lisäksi lähtökohtina olivat alan rakenteellisten haasteiden ratkaiseminen sekä käyttäjälähtöisyyden lisääminen.

Kasvuohjelma on laadittu yhdessä alan toimijoiden kanssa kasvuohjelman avoimissa työpajoissa. Verona Consultingin läpiviemään prosessiin osallistui jäsenyrityksiä kaikista KIRA-foorumin viidestätoista järjestöstä sekä kaupunkien ja tutkimuslaitoksien edustajia. Kasvumahdollisuuksien ja vaikuttavuuden tarkastelu toteutettiin kolmen teeman kautta 1.) vihreä siirtymä, 2.) tuottavuus ja digitalisaatio sekä 3.) arvonluonti läpi elinkaaren. Näkemyksiä on haettu laajasti alan yrityksiltä, jotka ovat olleet vahvasti työpajoista nousseiden lupauksen, kasvumahdollisuuksien sekä toimenpidekokonaisuuksien taustalla.

Loistavat asiantuntijapuheenvuorot innostivat rakentamaan yhteistä tahtotilaa

Kasvuohjelman työpajojen alustajina toimi inspiroiva asiantuntijajoukko. Laajasti kiinteistö- ja rakentamisalan eri toimintoja ja elinkaarta edustavat asiantuntijat toivat loistavia näkemyksiä alan kehityskohteista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Tässä muutamia asiantuntijoiden nostamia tärkeitä havaintoja:

 • Toimintakulttuuri tuottavuuden parantamisen esteenä. Mm. yksittäin kilpailutettavat kohteet eivät mahdollista innovatiivista kehittämistä ja ratkaisujen skaalautumista.
 • Työmaantoiminnan tuottavuuden vaihtelusta ~ 70% selittyy ns. ulkoisesta prosessista, jossa tilaajalla, pääurakoitsijalla ja suunnittelijoilla on merkittävä rooli.
 • Rakentamisessa arvonluonti siirtyy kohti modulaarista esivalmistusta, mikä muuttaa rakentamisen arvoketjua merkittävästi.
 • Objektin digitaalinen kaksonen mahdollistaa kehityksen ja ratkaisujen tehokkaan testauksen ja käytön mallintamisen – maankäytön suunnittelusta käyttöön.
 • Elinkaarinäkemys syntyy ainoastaan tiedon kautta, kokonaisuutta kuvaavat mittarit ja monioptimointimallit.
 • Palvelullistuminen vahvistuu, esim. asuminen palveluna sekä mahdollisuus muiden elämän palveluiden integroituminen kiinteistöjen yhteyteen toimialarajojen hälventyessä (case Korttelipalvelut).
 • Tulevaisuuden toimitilojen keskiössä on rakennuksen käyttäjä, yksilö, ihminen. Työ tulee olemaan yhteistyötä ihmisten, automaatioiden ja digitaalisten työntekijöiden välillä.
 • Dataohjattu kiinteistö välineenä ennakoivan ja tarpeen mukaisen sisäolosuhteiden ja toimintojen ylläpitoon. Rakennuksen tulee ymmärtää käyttöään sekä käyttäjiensä mieltymyksiä.
 • Tiedon luotettavuuden ja turvallisuuden varmistaminen luo tarpeen uudelle roolille markkinassa.
 • Markkinat ohjaavat hajautettuihin energiatuotannon ratkaisuihin.
 • Perusinfran hallinnan ja kehittämisen uudet mallit (case Neve).
 • Kaupungeilla on merkittävä rooli kiertotalousratkaisujen liiketoimintaympäristöjen kehittämisessä.
 • Systeeminen muutos ei tapahdu ilman pakottavaa syytä. Vipuvarsina nähdään ekosysteemi-/ verkostotoiminta, tilaajavaatimukset ja kansainvälisen kilpailukyvyn rakentaminen.

Osallistavan työskentelyn pohjalta syntyi 13 kasvumahdollisuutta KIRA-alalle ja yhteinen kunnianhimoinen lupaus tulevaisuuden rakennetusta ympäristöstä. KIRA-alan kasvuohjelma julkistetaan kokonaisuudessaan KIRA-foorumin julkistustilaisuudessa 8.2. Webinaari on avoin kaikille ja pääset ilmoittautumaan tästä linkistä: KIRA-foorumi 2022.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

No employees found