Oululaisen iLOQin kasvunäkymät ovat vahvat, sillä digitaalisten lukitusjärjestelmien markkinat kasvavat voimakkaasti. Digitaalisuus tuo monia käyttö- ja kustannusetuja lukitukseen samalla tavalla kuin monilla muillakin toimialoilla.

Liiketoimintavaikutukset

  • Yhtiöllä on kokonaisvaltainen tiekartta, joka ohjaa valintoja
  • Yhtenäinen, systemaattinen tapa laajentua uusiin maihin
  • Päätös investoida suuri osa kasvusta uuteen kasvuun

Yhtiöllä on monen vuoden etumatka kilpailijoihin nähden. Etumatka on kuitenkin harvalla toimialalla pysyvä. Siksi nyt on erityisen hyvä aika vauhdittaa kasvua. iLOQ halusi vientipainotteisen kasvustrategian, joka toimisi tiekarttana hyvässä vauhdissa olevan viennin kasvattamiseen.

Vientipolku on rakennettava itse

Uuden strategian tekemiseen iLOQ otti kumppanikseen Talent Vectian (nykyisin Verona Consulting). Yhtiön sisältä strategiatyöhön tuli aiempaa laajempi joukko avainhenkilöitä, mikä monipuolisti näkemyksiä, sitoutti ihmisiä ja viesti tavoitteista jo strategian tekovaiheessa.

Aiemmin toimintamme pohjautui enemmän tuotteisiin ja teknologiaan. Uudessa strategiassa olemme pohtineet aiempaa kokonaisvaltaisemmin liiketoimintaa markkinoista päin katsoen”,

Heikki Hiltunen, toimitusjohtaja, iLOQ.

Uudessa strategiassa määriteltiin keskeiset kasvumarkkinat, toimenpiteet markkinoille etenemiseen sekä tarvittavat resurssit. Lisäksi määriteltiin muun muassa selkeät numeraaliset tavoitteet.

Systemaattinen kasvumalli

Yhtiöllä on nyt johdonmukainen kasvustrategia, joka ohjaa yritystä kansainvälistymisessä. iLOQ on määritellyt, mille markkinoille se etenee lähivuosina milläkin aikataululla. Yhtiölle kehitettiin myös yhtenäinen laajentumismalli, jolla se etenee uusille markkinoille. Strategiatyön seurauksena yhtiö käynnisti muun muassa henkilöstöjohtajan ja markkinointijohtajan rekrytoinnin.

”Uudessa strategiassa on mietitty kaiken kaikkiaan kokonaisvaltaisesti liiketoiminta. Se auttaa tekemään valintoja ja keskittymään oleellisiin asioihin”, sanoo iLOQin toimitusjohtaja Heikki Hiltunen.

Strategiakehityksen jatkotyönä yhtiö on käynnistänyt kehitystyön mobiililiiketoiminnan strategian kehittämiseksi.

Asiantuntijamme:

Jouko Hannus

Senior Advisor

+358 40 838 0633