Ketkä onnistuvat? Voittajina murroksesta selviytyvät ne organisaatiot, jotka nousevat muuttuneessa markkinatilanteessa nopeasti jaloilleen, tunnistavat uudet mahdollisuudet ja rakentavat niistä perustan tulevaisuuden kasvulle. 

Kriisit ja markkinamurrokset tarjoavat tavallista merkittävämpiä kasvumahdollisuuksia yrityksille – toisaalta niissä korostuu jako voittajiin ja häviäjiin.  Vuoden 2008 taantuman jälkeen mm. Henderson Institute ja McKinsey nostivat selvityksissään esille, että parhaiten pärjäsivät ne yritykset, jotka 1. valmistautuivat aikaisemmin ja toimivat nopeammin sekä leikkauksissa että uuden rakentamisessa ja 2. ylläpitivät transformaatiota jatkuvana kyvykkyytenä ja priorisoivat uuden kasvu etsimistä.

Webinaarissa annetaan vastauksia mm. seuraaviin ajankohtaisiin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat tärkeimpiä tekijöitä uudistavan kasvun rakentamisessa?
  • Mitkä ovat yleisimpiä pullonkauloja ja miten niitä voi välttää?
  • Miten tunnistaa potentiaalisia tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia ja mitä niissä onnistuminen edellyttää?
  • Mitkä asiat ovat ratkaisevia uusille markkinoille pääsemisessä?

Asiantuntijoina webinaarissa ajatuksia vaihtamassa sekä kokemuksiaan jakamassa ovat:

Heikki Hiltunen, Chief Executive Officer, iLOQ Oy

Heikki on kansainväliseen menestykseen nousseen suomalaisyrityksen iLOQin toimitusjohtaja ja hänellä on pitkä kokemus teollisuusautomaation parissa toimimisesta kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. iLOQ on kasvattanut liikevaihtoaan yli 20 %:lla viime vuosina ja panostaa vientipainotteiseen kasvustrategiaan. Pääkonttori on Oulussa, ja myyntikonttoreita on Kanadassa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Hollannissa, Ranskassa ja Espanjassa..

Marjo Ilmari, Executive Director, Business Finland​

Marjo toimii johtajana Business Finlandissa ja hän on työskennellyt pitkään erityisesti startup- ja nopean kasvun yritysten parissa. Marjolla on laaja näkemys ja kokemus erilaisten yritysten kasvun rakentamisesta sekä tätä edistävistä ja hidastavista tekijöistä.


Lataa webinaari nyt!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

No employees found