Danske Bank tarjosi kaikille Suomessa toimiville esimiehille valmennuksen, jonka tarkoitus oli lisätä työn imua ja tukea jaksamista. Ilmapiirimittaukset kertovat energian lisääntyneen roimasti.

Liiketoimintavaikutukset:

Vahvat tulokset ilmapiirimittauksissa:

  • Esimiesten ja henkilöstön sitoutuminen vahvistunut nopeasti
  • Halu suositella Danske Bankia työnantajana kasvanut selvästi
  • Valmius suositella omaa lähiesimiestä lisääntynyt selvästi

Esimiesten jaksaminen on muutoksissa kriittisen tärkeää, koska esimiehen väsähtäminen syö energiaa koko tiimiltä. Jokaisella esimiehellä on siis eräänlainen tuplahaaste, kun pitää huolehtia sekä omasta että tiimin hyvinvoinnista.

Siksi Danske Bank tarjosi kaikille Suomessa toimiville esimiehilleen valmennuksen, joka toisi eväitä innostuksen ja energian synnyttämiseen.

Tällaiset taidot ovat erityisen tärkeitä kaikissa asiantuntijaorganisaatioissa, joissa esimiehet ovat yhä enemmän valmentajan roolissa.

”Työelämän murros on siltä osin oikeastaan vasta edessä. Henkilöstön odotukset työnantajaa kohtaan muuttuvat koko ajan niin, että perinteinen ylhäältä alas johtaminen menettää tehoaan”, sanoo valmennukseen osallistunut Ville Orava, Danske Bankin säästämisen ja sijoittamisen alueesta vastaava johtaja.

Ylin johto kannusti liikkeelle

Valmennuksen järjestäjäksi valikoitui laajan valintaprosessin jälkeen Talent Vectia (nykyinen Verona Consulting). Ohjelman sisällön Talent Vectia räätälöi tarkasti Dansken tarpeisiin yhteistyössä pankin edustajien kanssa. Pankin puolelta ohjelman rakentamisessa oli johdon ja HR:n lisäksi myös työterveyshuolto.

Ohjelmaa testattiin kahdessa pilottiryhmässä, ja varsinainen valmennus käynnistyi syksyllä 2018.

”Osallistumisen kannalta oli todella tärkeää, että ylin johto kannusti esimiehiä priorisoimaan asioita niin, että jokainen voisi osallistua”, sanoo pankin HR-toimintojen koordinoinnista vastaava Hanne Laitila.

Valmennusohjelma koostui kahdesta puolen päivän tilaisuudesta, jota täydensivät pienryhmäkohtaamiset.

Päivien välissä osallistujat tekivät omaa hyvinvointiaan mittaavan Firstbeat-analyysin. Firstbeat on sykeanalytiikkaan perustuva mittaus, joka kertoo esimerkiksi palautumiskyvystä.

Varsinaisen ohjelman lisäksi Talent Vectia vahvisti erillisellä valmennuksella pankin HR Partnereiden coaching-taitoja. HR Partnereilla on tärkeä tehtävä pitää ”juna liikkeessä” pienryhmä-coachingien avulla niin, että valmennuksessa opitut asiat eivät jää arjen jalkoihin.

Voimakas nousu ilmapiirimittauksissa

Merkittävä panostus näkyy jo pankin ilmapiirimittauksessa, jossa sekä koko henkilöstön että esimiesten tunnelmat ovat parantuneet roimasti. Sekä henkilöstön että esimiesten sitoutuminen on vahvistunut nopeasti, oman lähiesimiehen suositteluhalukkuus on lisääntynyt selvästi ja valmius suositella pankkia työnantajana on parantanut.

”Monet luvut ovat parantuneet hurjasti. Olemme keskeisissä luvuissa ylittäneet tavoitteet.”

Hanne Laitila, HR Strategy Partner, Danske Bank

Pienryhmäkeskustelut olivat monille tärkeitä, koska esimiehet eivät työssään välttämättä pääse keskustelemaan kollegoiden kanssa riittävästi esimiestyöhön liittyvistä asioista.

”Pienryhmissä pääsimme puhumaan uusien ihmisten kanssa henkilökohtaisista kokemuksista, kulttuurin jalostamisesta ja vaikuttamisesta. Esimerkiksi oman sosiaalisen verkoston ja sen vaikutussuhteiden analyysi oli opettava kokemus”, sanoo Ville Orava.

Myös Firstbeat-analyysi oli monelle uusi kokemus, joka avasi silmiä hyvinvoinnin merkityksestä sekä itselle että tiimille. Muutamat osallistujat suorastaan yllättyivät huomatessaan, että stressitaso oli viikonloppunakin korkealla, unenlaatu heikko ja palautuminen vähäistä. Siksi mahdollisuus keskittyä omaan hyvinvointiin sai esimiehiltä varauksettoman kiitoksen.

Tutustu muihin referensseihin.

Johdon ja esimiesten coaching

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Jenni Jeskanen

Senior Managing Consultant

+358 40 576 3982

Lue myös: