Johdon ja esimiesten coaching

Johtaminen on vaativaa työtä, joka edellyttää suunnan­näyttä­mistä, muiden energisoimista ja esteiden poistamista alati muuttuvassa työelämässä. Hyvällä johtamisella on mieletön vipuvarsi organisaatiosi menestyksessä. Coaching auttaa ihmisiä kehittymään johtajina ja johtamaan omaa työtään tuloksekkaammin.

Liiketoimintahyödyt- ja tulokset:

  • Parantunut kyky reflektoida omaa toimintaa ja sitä, mitä siinä kannattaisi muuttaa
  • Paremmat voimavarat ja osaaminen johtaa itseään sekä muita
  • Mahdollisuus oppia coaching-taitoja ammatticoachilta

Coaching on tavoitteellista valmentamista

Kun johtaja tarvitsee ajatusten tuulettamista ja asioiden pohtimista uusista näkökulmista, ulkopuolinen coach voi toimia rinnalla kulkijana, sparraajana ja haastajana. Näin johtajan koko johtamispotentiaali saadaan valjastettua käyttöön ja mieli pysymään kirkkaana.

Coaching on tavoitteellista valmentamista, joka perustuu luottamukseen ja oman toiminnan tarkasteluun. Coaching tukee yksilöä hahmottamaan erilaisia rooleja ja vaikuttamisen tilanteita. Coachingin keskeisiä elementtejä ovat pohtimaan pysäh­tyminen, ääneen ajatteleminen, ajattelun haastaminen ja kuulluksi tuleminen.

Coaching-prosessi ja tavoitteet

Coaching-prosessi luodaan yhdessä kanssasi vastaamaan henkilökohtaisiin tarpeisiisi. Coachingissa opetellaan taitoja, menetelmiä, malleja ja käytäntöjä, joiden avulla lisäät ymmärrystä omasta johtajuudestasi ja vaikuttavuudestasi. Tavoitteena on myös lisätä itsereflektiota ja kehittää omia kehityskohteita suunnitelmallisesti ja systemaattisesti. Coach on neutraali henkilö, joka tukee sinua yhdessä sovittujen tavoitteiden saavut¬tamiseksi. Pienillä pysähdyksillä saavutetaan arjen tekoihin johtavia oivalluksia.


Coachingissa olennaista on prosessi, johon kuuluu soveltaminen sekä uusien käytän¬töjen ja toimintatapojen harjoittelu. Coaching-prosessin tyypillinen kesto on 4–6 kuukautta, jonka aikana yksittäisiä tapaamisia pidetään 3–5 viikon välein.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Saara Karhula

Executive Consultant

+358 50 577 9435

Sinua voisi kiinnostaa myös