Liiketoiminnan päätöksenteossa tiedon laadulla on ratkaiseva merkitys. Päätöksenteon tueksi yritysten on usein yhdisteltävä informaatiota useista eri tietolähteistä saadakseen riittävän syvällinen ymmärrys omasta toimintaympäristöstään. Perinteisesti tietolähteinä toimivat yrityksen hiljainen tieto, asiakas- ja muut sidosryhmähaastattelut, toimialan markkinaselvitykset ja -raportit sekä kilpailijavertailut.

Me Veronalla uskomme, että tulevaisuuden voittajat ovat nostaneet kasvuyritysmarkkinat ja niiden luomat mahdollisuudet edellä mainittujen tietolähteiden lisäksi osaksi omaa työkalupakkiaan. Kasvuyritysmarkkinan analysointi tarjoaa ainutlaatuisen, perinteisiä tietolähteitä täydentävän näkökulman toimintaympäristön muutosvoimiin, mahdollisuuksiin ja uhkiin.

Milloin hyödyntäisin kasvuyrityskentän tarkastelua päätöksenteon tukena?

Kasvuyrityskentän analysointi on erityisen hyödyllistä silloin, kun liiketoimintaympäristössä on paljon epävarmuuksia, joihin yritys ei kykene itse suoraan vaikuttamaan. Epävarmuuksien taustalla on tyypillisesti erilaisia markkinoiden muutosvoimia, kuten asiakastarpeiden ja käyttäytymisen muutokset sekä teknologiset muutokset.

Kuva 1: Markkinoiden muutosvoimat

Markkinoiden muutosvoimat toimivat selittävinä tekijöinä muutoksille yritysten liiketoimintaympäristössä, kuten kilpailussa ja arvoketjumuutoksissa, vaikuttaen lopulta erilaisten palveluiden ja tuotteiden tarjontaan ja kysyntään. Juuri liiketoimintaympäristön muutoksiin kasvuyrityskentän tarkastelu tuo erityisen konkreettisen näkymän:

  • Mitä mahdollisuuksia ja uhkia toimintaympäristössä on nähtävissä?
  • Miten ketterästi liikkuvat kasvuyritykset ovat pyrkineet reagoimaan niihin?

Missä käyttötarkoituksissa hyödyntäisin kasvuyrityskentän analysointia tietolähteenä ja yrityksen päätöksenteon tukena?

Kokemuksemme mukaan kasvuyrityskentän analysointi synnyttää ainutlaatuista informaatiota hyvin erilaisiin tarpeisiin nykyisen strategian toteutuksesta uuden strategian muotoiluun, kuten alla oleva kuva hahmottaa.

Kuva 2: Kasvuyritysmarkkinan analysoinnin käyttötarkoitukset

Analyysin painopiste vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan yksittäisten toimijoiden tunnistamisesta ja syvemmästä ymmärryksestä laajempaan markkinoiden kokonaiskuvan ja muutosvoimien tarkasteluun. Jokainen toimiala ja -ympäristö on ainutlaatuinen, mutta lyhyiden esimerkkien kautta kasvuyritysdatan ydinkäyttötarkoitukset voivat näyttää esimerkiksi seuraavilta:

  • M&A kohteiden kartoitus ja kumppanuudet: Potentiaalisten ostokohteiden ja kumppanien kartoitus. Vahvuutena etenkin uudet teknologiat ja liiketoimintamallit, joissa kasvuyritykset ovat tyypillisesti erittäin aktiivisia.
  • Uusien liiketoimintojen muotoilu, kilpailija-analyysit ja benchmarkkaus: Syvällisen ymmärryksen synnyttäminen asiakastarpeista, arvolupauksista, markkinapotentiaalista ja muista liiketoimintamallin ydinkysymyksistä. Mitä ongelmia kasvuyritykset pyrkivät ratkaisemaan, miksi, millä liiketoimintamalleilla ja missä roolissa?
  • Kasvualueiden kartoitus, markkina- ja teknologia analyysit: Potentiaalisimpien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen. Kasvuyrityskentän analysointi täydentää perinteisten markkina-analyysien näkemystä, paljastaen missä kasvuyritykset ja riskipääomasijoittajat näkevät suurimmat liiketoimintamahdollisuudet ja asiakkaiden kipupisteet.
  • Strategiatyön tulevaisuuskuva ja skenaariot: Konkreettinen kuva toimialan tulevaisuuden uhkista ja mahdollisuuksista. Kasvuyrityskentän analysointi rakentaa muita tietolähteitä täydentävän, konkreettisen näkökulman muutosvoimista, esimerkiksi miten kasvuyritykset pyrkivät muuttamaan toimialan tulevaisuutta ja arvoketjua?

Kasvuyritysmarkkinan analysointi ei koskaan synnytä yksinään täydellistä vastausta, mutta se tarjoaa ainutlaatuisen, muita tietolähteitä täydentävän näkökulman yrityksen päätöksenteon tueksi. Erityisesti toimintaympäristöissä, joissa yrityksen ulkopuoliset muutosvoimat ovat suuria.

Miten liikkeelle?

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää, miten kasvuyritysmarkkinan analysointia voidaan hyödyntää juuri teidän tarpeisiinne. Voit tutustua oheisiin asiakasreferensseihimme kasvuyritysmarkkina tiedon hyödyntämisen ympäriltä.

Ota yhteyttä!

Joonas Mussalo

Managing Consultant

+358 45 13 60847

Get to know us!