Johtoryhmästä ajan hermolla oleva ja strategiaa onnistuneesti luotsaava huipputiimi?

Home » Verona Consulting » Johtoryhmästä ajan hermolla oleva ja strategiaa onnistuneesti luotsaava huipputiimi?

Johtoryhmän rooli yrityksen onnistumisen mahdollistajana on nyt tärkeämpi kuin koskaan. Toisinaan kokenuttakin johtoryhmää täytyy hieman ravistella, jotta yhteiseen työskentelyyn saadaan lisää voimaa ja innostusta.

Onko johtoryhmänne tuloksekkaasti yrityksen strategiaa luotsaava yksikkö? Miten johtoryhmä huolehtii että saadaan aikaan tuloksia? Miten johtoryhmä voisi tiiminä toimia vielä paremmin? Miltä johtoryhmä näyttää ja kuulostaa henkilöstön suuntaan? Miten johtoryhmän yksilöiden, ja samalla koko ryhmän, johtamisen tekemistä voisi kehittää? Johtaako johtoryhmä yleensäkin oikeita asioita?

Tyypillisiä johtoryhmätyöskentelyn haasteita

Johtoryhmän roolia organisaation johtamisessa ei ole määritelty

 • Käsitellään liian paljon yksiköiden vetäjien vastuulle kuuluvia asioita eikä yhdessä sovitusti johdettavia asioita
 • Johtoryhmästä tulee ”operatiivisen päätöksenteon eteinen”
 • Strategisen tavoitteiden seuranta jää puutteelliseksi

Suurin osa kokousajasta kuunnellaan erilaista infoa sekä toisten esityksiä

 • Jäsenten rooli jää liian passiiviseksi
 • Työrauhan, aikapulan ja väärän solidaarisuuden vuoksi jäsenet eivät juurikaan ota kantaa kollegoidensa esityksiin
 • Keskustelulle koko organisaation asioista jää liian vähän aikaa

Jäsenet kokevat edustavansa johtoryhmässä vain omaa vastuualuettaan eivätkä koko organisaatiota

 • Taistellaan niukoista resursseista ja ajetaan ensisijaisesti oman yksikön etua
 • Tämä johtaa osaoptimointiin eikä yrityksen kokonaisedun kehittämiseen

Johtoryhmätyön kehittämisen keskeiset tavoitteet

Johtoryhmän rooli ja perustehtävä on selkeä ja yhteisesti jaettu. Ryhmä työskentelee yhteisten päämäärien eteen.

Johtoryhmätyöskentelyn toimintaperiaatteet ja käytännöt on määritelty ja toiminta on niiden mukaista.

Johtoryhmän jäsenten välinen yhteistyö mahdollistaa toimimisen huipputiiminä. Jäsenten erilaiset vahvuudet täydentävät toisiaan.

Johtoryhmän jäsenten henkilökohtainen kasvu johtoryhmäläisenä ja johtajana vahvistuu.

Tuloksellisen ja vaikuttavan johtoryhmätyön perusta

Kuva 1. Ainekset vaikuttavaan ja tuloksekkaaseen johtoryhmätyöhön

Miksi juuri Verona Consulting johtoryhmätyön kehittämisen kumppaniksi?

 • Olemme olleet kehittämässä johtoryhmien toimintaa kymmenissä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa. Lähestymistapamme johtoryhmien kehittämiseen perustuu vahvaan ammattitaitoon ja pitkään kokemukseen.
 • Meillä on kyky haastaa johtoryhmää kasvamaan huipputiimiksi ja löytämään omat vahvuutensa luotsata organisaation uudistumista.
 • Työprosessimme on johtoryhmää ja sen jäseniä sitouttava, aktiivinen ja ketterä.

Onko johtoryhmätyöskentelyn tavoitteellinen kehittäminen Teille ajankohtaista?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ottavat pian yhteyttä!

Lue viimeisimmät näkemyksemme koskien johtamisen kehittämistä!