Miten sinua on johdettu? Millaisia kokemuksia ja jälkiä se on sinuun jättänyt? Oletko kokenut olevasi arvostettu, kuuntelun ja luottamuksen arvoinen? Onko kohtaamasi johtaminen vahvistanut uskoasi omiin kykyihisi ja potentiaaliisi, auttanut sinua näkemään voimavarasi ja rohkaissut sinua etsimään ratkaisuja ja toimimaan niiden mukaan?

Jos vastasit kyllä, olet todennäköisesti kohdannut valmentavaa johtajuutta. Kypsyyttä pysähtyä ja kohdata – aidosti. Taitoa pysäyttää toinen ajattelemaan ja tarkastelemaan asioita uusista näkökulmista käsin. Kykyä auttaa tunnistamaan omat voimavarat ja rohkaista löytämään ratkaisut itse. Luomaan tunnetta siitä, että olet arvokas ja sinuun uskotaan ja että voit hyödyntää vahvuuksiasi työssä.

Miksi valmentava johtaminen?

Valmentava johtaminen on asenteita ja käyttäytymistä, jonka tavoitteena on varmistaa yksilöllisten ja tiimien voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen sekä yhteistyön ohjaaminen kohti haluttuja tavoitteita.

Ei nyt eikä tulevaisuudessa pärjää, jos tilanteiden muuttuessa vastaukset ja päätökset ovat johtajan takana. Myöskään uutta ajattelua tai paremmin asiakkaan tarpeet huomioivia ratkaisuja ei synny, jos meitä ei herätetä kiireen keskellä pohtimaan, mikä olisi asiakkaan kannalta paras ratkaisu tai mikä oikeastaan olisi tärkein haaste ratkoa. Valmentava johtaja auttaa yksilöitä ja tiimejä ajattelemaan laadukkaammin ja löytämään toimivimmat ratkaisut.

Toinen tärkeä syy valmentavan otteen voittokululle on ihmisissä olevan potentiaalin parempi hyödyntäminen. Kun osoitamme uskovamme henkilön omiin voimavaroihin ja annamme hänelle vastuun löytää tilanteisiin ratkaisut, emme pelkästään kehitä hänen ongelmanratkaisutaitoja ja tehosta oppimista. Pidemmän päälle syntyy lisäksi taito ohjata omaa toimintaa entistä proaktiivisemmin, ottaa vastuuta ratkaisujen edistämisestä ja tulosten varmistamisesta sekä etsiä rohkeammin uudenlaisia lähestymistapoja ja yhteistyömahdollisuuksia. Tällöin ollaankin jo pitkällä itsensä johtamisen taitojen vahvistumisessa, joiden merkitys tulee vain korostumaan. Valmentava johtaja vahvistaa yksilöiden ja tiimien proaktiivisuutta, voimavarojen käyttämistä ja itsensä johtamisen taitoja.

Valmentava johtajuus on myös kykyä vahvistaa työn merkityksellisyyttä, työn voimavaroja ja siten edistää työhön sitoutumista ja työn imua. Meidän jokaisen työssä on valtavan paljon enemmän sisältöä, kun meitä rohkaistaan katsomaan omaa työtä ja ammatillista kehittymistä mahdollisuuksiin ja vahvuuksiin keskittyen. Parhaimmillaan valmentava johtaja on henkilö, joka auttaa yksilöä tai tiimiä uskomaan itseensä enemmän, kuin minkä itse uskoisi olevan mahdollista.

Valmentava ote ei kuitenkaan ole ihmisen yksin jättämistä haastavissa tilanteissa. Päinvastoin: valmentaminen on luottamuksellista ja läsnäolevaa vierellä kulkemista sekä tavoitteisiin suuntaavaan toimintaan rohkaisua ja yhdessä sparrausta. Valmentavan johtajan keskeisin kysymys onkin: ”kuinka voin auttaa sinua löytämään tähän toimivan ratkaisun?” Valmentava johtaja rakentamaan luottamuksellista ja arvostavaa yhteistyötä ja yhdessä oppimisen ilmapiiriä.

Valmentavan otteen ydintaidot

Valmentava johtajuus on asenteita ja taitoja, joita voi opetella arjessa ja joissa voi aina tulla paremmaksi. Kasvun asenne (Dweck) on hyvä lähtökohta oman valmentavan otteen vahvistamiseen: ei ole väliä oletko hyvä vai huono vaan voit aina tulla paremmaksi.

Valmentavan otteen keskeiset taidot ovat:

  • läsnäolon ja kohtaamisen taito: ole siellä missä olet
  • kuuntelun taito; kuuntelu ”sanojen taakse”, kuullun palauttaminen (takaisin heijastaminen)
  • tunneäly ja tunteiden tunnistaminen
  • avointen ja oivalluttavien kysymysten käyttäminen
  • prosessin ohjaaminen: tavoitteen kirkastamisen taito ja fokuksessa pysyminen
  • vahvuuksien kehittäminen ja jalostaminen
  • itsetuntemus ja itsereflektion taito

Haluan vahvistaa valmentavaa otettani – mistä aloittaisin?

Valmentavaa johtamista ei voi vahvistaa kuin treenaamalla sitä arjessa. Harjoittelun teemaksi voit valita esimerkiksi tietoisen läsnäolon treenaamisen, kuunteluun keskittymisen, tavoitteen määrittelyn tai vaikka tietoisen vahvuuksiin keskittymisen.

Ihmisen toiminta muuttuu pienten tekojen ja toistojen kautta. Valitse siksi yksi pieni teko, tietoinen askel, jonka voit ottaa jo tänään. Harjoittele valitsemaasi asiaa joka päivä kaikissa yhteistyötilanteissa kuukauden ajan. Kiinnitä huomiota muutoksiin omassa lähestymistavassasi ja myös toisten reaktioissa sekä vuorovaikutuksen laadussa.

Lue miten Sanoma Media Finland lähti kehittämään kanssamme valmentavan johtamisen kulttuuriaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Katriina Kalavainen

Executive Consultant

+358 50 525 0552

Organisaatiokulttuurin ja johtamisen kehittäminen