Kyvykkyyksien rakentaminen

Home » Verona Consulting » Kyvykkyyksien rakentaminen

KYVYKKYYKSIEN RAKENTAMINEN

Autamme organisaatioita ymmärtämään, tunnistamaan ja rakentamaan erottuvat kyvykkyydet, jotka herättävät strategian eloon ja luovat pysyviä tuloksia.

 • KYVYKKYYSSTRATEGIAT
 • KYVYKKYYKISEN TUNNISTAMINEN
 • KYVYKKYYKSIEN KEHITTÄMINEN JA SKAALAAMINEN VALIKOIDUILLA ALUEILLA KUTEN; johtaminen, innovaatiot, ratkaisuliiketoiminta, projektijohtaminen, operatiiviset osaamiset, ja liiketoiminnan transformaatiot. 

Kyvykkyyksien rakentaminen

Uudistetaan arvonluonnin koneistonne tukemaan kasvun kiihdyttämistä ja muutostavoitteitanne.

Miksi kyvykkyyksien rakentamiseen kannattaa keskittyä?
 • Ei ole salaisuus, että useimmat liiketoiminnan muutokset epäonnistuvat huolimatta siitä, että organisaatiot työskentelevät kovemmin kuin koskaan pysyäkseen kasvavan muutosvauhdin tasalla. Sen sijaan, että saamme ihmiset työskentelemään kovemmin, meidän täytyy löytää keinot alkaa työskentelemään viisaammin.
 • Uskomme, että viisaammin työskentely johtaa strategisten kyvykkyyksienne kehittämisen kautta parhaan mahdollisen arvon luomiseen asiakkaillenne.
 • Kyvykkyyksillä tarkoitetaan organisaation ytimessä olevaa osaamista, joka muodostaa liiketoiminnan tehokkuuden tuottaen arvoa asiakkaille ja sidosryhmille.
 • Strategiset kyvykkyydet erottavat teidät kilpailijoistanne ja ne ovat myös onnistuneen strategian toteuttamisen ydin.
 • Strategisten kyvykkyyksienne kehittämisen myötä rikotte organisaationne sisäisiä siiloja, opitte kohdentamaan resursseja merkittävimpiin asioihin, tunnistamaan teille tärkeimpiä osaamisalueita sekä kuromaan strategiaa ja sen toteuttamista lähemmäs toisiaan. Tämän myötä menestymisen todennäköisyys kasvaa.
 • Kyvykkyydet ovat arvonluonnin ytimessä – kuinka hyvin tunnette organisaationne ytimen? Miten se vastaa huomisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin?
Näin hyödyt työskentelemisestä kanssamme!
 • Parempi ymmärrys ja linjaukset siitä, mikä todella erottaa organisaationne kilpailijoista.
 • Tehokkaampi resurssien kohdentaminen ja fokusointi merkittäviin asioihin.
 • Konkreettinen end-2-end -tuki: me tuemme teitä strategisten kyvykkyyksien tunnistamisesta aina kyvykkyyksien rakentamiseen ja skaalaamiseen asti.
 • Saatte erinomaisia tuloksia keskittymällä juuri siihen, missä olette parhaita ja, mikä todella merkitsee asiakkaillenne.
 • Autamme löytämään organisaatiollenne parhaat ekosysteemikumppanuudet.

Mitä organisaation kyvykkyyksillä tarkoitetaan?

Organisaation kyvykkyydet ovat kokoelma osaamisia, prosesseja, työkaluja ja hallintomekanismeja jotka oikealla tavalla oikeilla alueilla yhdistettynä johtavat toivottuun käyttäytymiseen.

Tietyt kyvykkyydet erottavat teidät kilpailijoistanne asiakkaidenne silmissä. Nämä strategiset kyvykkyydet muodostavat kyvykkyyssysteeminne ytimen ja toimivat koko organisaation arvonluonnin koneistona.

Teille merkittävien kyvykkyyksien kehittäminen on paras reittinne kohti kestävää kasvua ja parempaa suorituskykyä.

Palvelumme

Verona on luottokumppanisi liiketoimintasi muutosmatkalle.
Me tuemme strategian muotoilussa, kyvykkyyksien rakentamisessa sekä muutoksen kiihdyttämisessä.

STRATEGIAN MUOTOILU

KYVYKKYYKSIEN RAKENTAMINEN

MUUTOKSEN KIIHDYTTÄMINEN

Scaleup yritys – hae mukaan pohjoismaiseen kasvuohjelmaan

Verona Consulting tarjoaa ainoana toimijanan Suomessa rekisteröityä IPMA Training Programme -valmennusta.

Ota yhteyttä!

Katriina Kalavainen

Executive Consultant

+358 50 525 0552

Jouko Hannus

Senior Advisor

+358 40 838 0633

Näkemyksiämme

Lue miten olemme auttaneet asiakkaitamme kyvykkyyksien rakentamisessa