Organisaatiokulttuurin ja johtamisen kehittäminen

Home » Verona Consulting » Johtaminen ja organisaatiot » Organisaatiokulttuurin ja johtamisen kehittäminen

Kehitämme johtamista ja uudistamme organisaatioiden kulttuuria tukemaan liiketoimintatavoitteiden saavuttamista yhdessä asiakkaidemme kanssa. Ihmiset varmistavat organisaation menestyksen ja uudistumisen. Ensiluokkainen työntekijäkokemus takaa erinomaisen asiakaskokemuksen.

Kulttuurin kehittäminen

Autamme tunnistamaan, millaista organisaatiokulttuuria tarvitaan strategiassa onnistumiseksi sekä autamme viemään sen arjen tekoihin, valintoihin ja johtamiseen.

Onnistuaksesi strategiassa organisaatiosi kulttuurin on tuettava liiketoiminnan strategisten tavoitteiden toteutumista. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittääksemme fokusoidusti niitä organisaatiokulttuurin kriittisiä teemoja, jotka antavat vahvimman tuen strategiassa onnistumiselle.

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

  • Liiketoiminnan strategisissa tavoitteissa onnistuminen
  • Yhtenäiset toimintaperiaatteet ja johtamisen toimintamallit tukemassa tehokasta päätöksentekoa ja toimintaa
  • Tavoitteellinen, pysyvä muutos käyttäytymisessä ja toiminnassa
  • Työntekijöiden kasvanut sitoutuminen sekä parempi työntekijäkokemus

Onnistu organisaatiokulttuurin ja johtamisen kehittämisessä

Näin kehitämme organisaatiokulttuuria strategialähtöisesti:

Aloitamme kulttuurin tavoitetilan määrittämisestä ja strategisesti tärkeistä kehitysteemoista:

millainen kulttuuri tukee strategiaa, millaisen kulttuurin haluamme ja mitkä ovat kulttuurin perustan muodostavat kriittiset arvot, jotka ohjaavat toimintaa. Tunnistamme kriittiset muutokset käyttäytymisessä ja toiminnassa, jotka haluamme saada aikaan vasten nykytila-analyysia. Lisäksi sovimme yhdessä mittarit, joilla todennamme kulttuurin kehittämisen vaikuttavuuden strategisiin tavoitteisiin peilaten.

Laadimme yhdessä konkreettiset kehittämissuunnitelmat valittuihin teemoihin ja sovimme toimenpiteistä ja piloteista.

Tunnistamme, mitä esteitä pitää poistaa ja miten rakenteita muuttaa tavoitteisiin pääsemiseksi. Tarinallistamme tavoitekulttuurin ja toteutamme dialogikeskusteluja henkilöstön kanssa kulttuurin toteutumisesta arjessa. Kokemuksemme mukaan muutos käyttäytymisessä ja toiminnassa tapahtuu ketterästi ja innostavasti esimerkiksi pelillistämisen keinoin: tässä hyödynnämme digitaalista dialogialustaamme LOGEa, joka tukee tavoitekulttuurin mukaisen käyttäytymisen ja toiminnan muutosta ja yhteistä oppimismatkaa ryhmäkeskustelujen ja -tehtävien keinoin.

Määritämme johdon roolin ja vastuut kulttuurimuutoksen johtamisessa…

ja työstämme yhdessä esimiesten kanssa arvojen pohjalta johtamisen periaatteet tukemaan arjen johtamistilanteita ja johtamisen kehittämistä tavoitekulttuurin mukaiseksi. Rakennamme asiakkaiden kanssa yhdessä johtamisen ja vaikuttamisen valmennusohjelmia, joissa kehitetään tarvittavia taitoja ja harjoitellaan konkreettisesti niitä omassa arjen toiminnassa.
Kulttuurin kehittämistyön päätteeksi todennamme kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden strategisiin tavoitteisiin sidottuihin mittareihin, esimerkiksi työntekijä- tai asiakastyytyväisyyteen, peilaten.

Tutustu myös lisäpalveluihimme:

Ota yhteyttä!

Saara Karhula

Executive Consultant

+358 50 577 9435

Lue lisää: