Lean-ajattelu sekä -työkalut ovat tulleet tutuksi sekä teollisuuden että palvelualan organisaatioissa jo vuosikymmeniä. Maailman muuttuessa ympärillä on Lean pitänyt pintansa vahvana organisaation kilpailukykyä sekä asiakastyytyväisyyttä nostavana menetelmänä. Miksi Lean on siis yhä hyvin ajankohtainen?

  • Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen sekä niihin vastaaminen eivät mene koskaan pois muodista. Vain yritykset, jotka lisäävät arvoa asiakkaalle voivat menestyä.
  • Hukan karsiminen ei lopu koskaan. Yksikään arvoketju ei ole täysin vapaa hukasta. Aina riittää parannettavaa.
  • Jatkuvan parantamisen taidot yhdistettynä Lean-filosofian mukaiseen johtamiseen tekevät organisaatiostasi koneen, joka osaa itse kehittää itseään ja ymmärtää asiakkaan tarpeet jatkuvasti.
  • Leanin tuomat hyödyt ovat yhä voimissaan: muun muassa asiakkaan odotusajat lyhenevät, virheet vähenevät ja siten asiakkaan kokema laatu nousee. Työ yksinkertaistuu ja esimiehet ovat tietoisempia siitä missä mennään.
lean työtavat auttavat poistamaan poistaa hukkaa
Hukan karsiminen ei lopu koskaan. Yksikään arvoketju ei ole täysin vapaa hukasta. Aina riittää parannettavaa.

Mitä kaikki tämä vaatii organisaatioltani?

Kvartaaliajattelun muututtua lähemmäksi kuukausiajattelua on useiden yritysten entistä vaikeampi sitoutua sinnikkääseen toimintatapojen sekä yrityskulttuurin muutosmatkaan. Lean-periaatteiden omaksuminen ei vie lopulta kovinkaan paljon aikaa: kyse ei ole mistään valtavan monimutkaisesta asiasta. Sitovampaa on jokaisen tiimin opastaminen sekä innostaminen kehittämään organisaatiota jatkuvan parantamisen hengessä. Sinnikkyyttä vaaditaan myös strategian linjaamisessa tukemaan Lean-kulttuuria sekä johtamismallien uudistamista. Tämä vaatii ylimmältä johdolta usein vuosien määrätietoista työtä. Jos työ lopetetaan liian aikaisin, hyödyt jäävät vajavaisiksi tai lopulta mitättömiksi. Miksi näin? Kaikki kiteytyy siihen, että Lean on enemmän ajattelu- ja johtamismalli ja osa organisaation kulttuuria kuin pelkästään kasa työkaluja.

Strategia ja johtaminen tekevät muutoksesta pysyvää

Vaadittavaa ponnistelua ei kuitenkaan kannata kavahtaa: hyötyjä on saatavilla ensimmäisistä hetkistä lähtien. Ensimmäisten Lean-sprinttien hyödyt ovat usein merkittäviä sillä niin sanottua patoutunutta kehitystarvetta on paljon. Arvoketjujen läpimenoajat lyhenevät, minkä seurauksena asiakasta palvellaan rivakammin, virheet vähenevät ja henkilöstö sitoutuu uuden oppimiseen. Tärkeintä on rakentaa silta näiden ensimmäisten hyvien kokemusten sekä sinnikkään organisaation muutoksen edistämisen välille. Sillan rakennusaineina käytetään organisaation strategiaa sekä tavoitteita, oikea-aikaista muutosjohtamista, määrätietoista Lean-työkalujen opastamista ja käyttöä, sekä jatkuvaa asiakkaan tarpeiden kuuntelemista.


Mikäli organisaatiosi on jo kokeillut prosessien kehittämistä Lean-metodein, on teillä hyvät lähtökohdat jalostaa Lean osaksi organisaationne strategiaa ja johtamista ja siten tehdä jatkuvasta parantamisesta osa yrityksenne päivittäistä toimintaa. Useat toimijat, joille Lean -metodein kehitetyt prosessit ovat jo arkipäivää, hakevat kilpailuetua myös prosessiautomatisaation sekä digitalisaation avuin.

Verona Consulting tarjoaa laaja-alaista tukea Lean-muutosmatkaan

Verona Consulting voi tukea organisaatiotasi tämän matkan jokaisessa vaiheessa sekä jokaisella osa-alueella. Meillä on vuosien kokemus Lean-muutosmatkan suunnittelusta, johtamisesta sekä tukemisesta. Emme kavahda vaadittavaa työtä vaan pilkomme tämän matkan teille sopivan kokoisiksi palasiksi. Voimme myös tukea organisaatiotasi uuden strategian kirkastamisessa, valmentaa johtoryhmänne, avainhenkilönne sekä Lean-muutosagenttinne.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Katriina Kalavainen

Executive Consultant

+358 50 525 0552

Lue lisää: