Yrityksen avainhenkilön yllättävä kuolema on raskaan menetyksen tunteen lisäksi myös merkittävä haaste yritystoiminnan jatkumiselle. Yritys ja sen omistajat voivat ajautua taloudellisiin vaikeuksiin esimerkiksi mittavien veroseuraamusten johdosta.  Tällaiseen tilanteeseen on hyvä valmistautua. Yrityksen ottama riskihenkivakuutus on yksi keino sekä avainhenkilön perheelle että yritykselle varautua avainhenkilön menehtymiseen.

Riskihenkivakuutuksella tarkoitetaan vakuutusta, jossa vakuutettava tapahtuma on vakuutetun henkilön kuolema. Tällöin vakuutusyhtiö maksaa sovitun korvauksen vakuutuksenottajan määräämille edunsaajille. Riskihenkivakuutus on myös verotuksellisesti järkevä keino varautua avainhenkilön menehtymiseen, erityisesti osakeyhtiömuotoisten yritysten kohdalla. Myös yhtiössä työskentelevät omistajat voivat olla vakuutettuja. Edunsaajina voivat olla tietyin edellytyksin joko vakuutuksen ottava yhtiö itse tai vakuutetun työntekijän lähiomaiset.  

Kun vakuutuksenottajana on osakeyhtiö ja vakuutettuna yhtiön työntekijä tai/ja laissa määritelty avainhenkilö, on vakuutusmaksu yhtiölle vähennyskelpoinen, eikä sitä lasketa vakuutetun henkilön palkaksi. Saatu korvaus on yrityksen osalta verotettavaa elinkeinotoiminnan tuloa. Henkilöedunsaajille korvaus on tyypillisesti perintöveron alaista, tai eräissä tapauksissa pääomatulona verotettavaa tuloa. 

Riskihenkivakuutus yrityksen sukupolvenvaihdostilanteissa 

Yrityksen sukupolvenvaihdostilanteet voivat muodostua haasteellisiksi, jos pääomistaja menehtyy yllättäen ja perilliset ovat joko alaikäisiä tai muutoin valmistautumattomia yrityksen haltuunottoon. Haasteita on luvassa erityisesti, jos menehtyneen yrittäjän koko varallisuus on kiinni yrityksessä, varallisuus on arvoltaan huomattavan suuri ja sukupolvenvaihdoshuojennuksia ei ole luvassa. Tällaisissa tilanteissa perilliset voivat joutua myymään osakkeet selvitäkseen perintöveroista. Tämä ongelma on kuitenkin mahdollista ratkaista oikein rakennetulla riskihenkivakuutuksella, jonka korvaukset kattavat perintöverot.  

Riskihenkivakuutus osana kasvuyrityksen riskienhallintaa 

Yhden osakkaan kuolema voi aiheuttaa haasteita yritystoiminnan jatkamisen osalta myös muille omistajille. Osakkaat joutuvat usein pohtimaan seuraavia kysymyksiä:  

  • Onko menehtyneen osakkaan perikunnassa jatkamisesta kiinnostuneita henkilöitä?  
  • Haluaako pesä myydä osakkeet ulkopuoliselle?  

Nämä ongelmat on mahdollista ratkaista avainhenkilövakuutuksella, jossa avainhenkilön kuolemasta maksettava vakuutuskorvaus maksetaan yhtiölle. Tämän avulla yhtiö voi tietyin edellytyksin lunastaa kuolleen osakkaan osakkeet kuolinpesältä. 

Riskihenkivakuutus osana yrityskauppaa 

Jos yhtiö on tekemässä yrityskauppaa, jossa ostettavan yrityksen menestys on suurelta osin kiinni esimerkiksi perustajan työpanoksesta,  yrityskaupan onnistuminen voi olla haaste perustajan kuoleman sattuessa. Tätä riskiä voidaan pienentää ottamalla avainhenkilövakuutus, josta saadulla korvauksella yhtiö voi palkata markkinoilta uuden henkilön/henkilöitä, tai muutoin hoitaa kuolemantapauksesta seuraavia lisäkustannuksia. Lisäksi vakuutus voi auttaa yrityskaupan rahoituksen järjestämisessä, koska se vähentää myös kauppaa rahoittavan pankin riskiä. 

Lopuksi 

Riskihenkivakuutus tarjoaa mahdollisuuden hallita useita yrityksen avainhenkilön kuolemaan liittyviä taloudellisia riskejä. On kuitenkin tärkeä muistaa, että riskihenkivakuutus on vain yksi työkalu muiden joukossa. Koska optimaaliseen tulokseen pääsemiseksi tarvitaan yleensä tapauskohtaisia järjestelyitä, on riskihenkivakuutuksen järkevä käyttö usein kannattavaa suunnitella yhdessä asiantuntijan kanssa.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Timo Hiltunen

CEO, Tax & Legal, Wealth Planning

+358 50 414 8050

Alex Björklund

Tax Advisor, Wealth Planning, member of management team

+358 40 738 7117

Pidimme aiheesta myös webinaarin. Lataa webinaaritallenne!

Riskihenkivakuutus on keino hallita useita yrityksen avainhenkilön menehtymiseen liittyviä taloudellisia riskejä.