Valtiovarainministeriö julkaisi viime perjantaina 12.8. odotetun luonnoksen hallituksen esityksestä koskien luonnollisten henkilöiden arvonnousuveroa, josta käytetään myös nimityksiä exit tax ja maastapoistumisvero. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan arvonnousuveron on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodesta 2023 alkaen. Esitysluonnos on toimitettu lausuntokierrokselle ja lausuntojen antamisaika päättyy 16.9.

Ehdotettujen säännösten seurauksena Suomi saa jatkossa tiettyjen kynnysarvojen ja ehtojen täyttyessä oikeuden verottaa omaisuuden arvonnousun sinä verovuotena, kun henkilöstä tulee Suomessa rajoitetusti verovelvollinen tai henkilön verosopimuksen mukainen asuinvaltio siirtyy pois Suomesta. Suomi määrää näissä tilanteissa henkilölle arvonnousuveron, joka lasketaan luovutusvoittoverosäännösten mukaisesti ja on pääomatuloa. Arvonnousuvero määrätään vain, jos omaisuuden arvo on 500.000 euroa tai enemmän tai luovutusvoitto on 100.000 euroa tai enemmän.

Arvonnousuveron piiriin kuuluisi lähes kaikki irtain omaisuus, pois lukien asunto-osakeyhtiöiden osakkeet ja sellaisten yhtiöiden osakkeet, joiden varoista yli puolet koostuu kiinteästä omaisuudesta. Lain piiriin kuuluu mm. suomalaisten ja ulkomaisten yhtiöiden suoraan tai välillisesti omistetut osakkeet, kotimaiset ja ulkomaiset sijoitusrahasto-osuudet, joukkovelkakirjalainat, optiot, termiinit ja muut johdannaissopimukset, kapitalisaatiosopimukset, säästöhenkivakuutukset ja virtuaalivaluutat.

Luovutusvoittoa laskettaessa luovutus katsotaan tapahtuneeksi muuttopäivää edeltävänä päivänä ja omaisuus arvostetaan muuttopäivää edeltävän päivän käypiin arvoihin. Luovutustappiot netotetaan luovutusvoittoja vastaan.

Arvonnousuvero maksetaan muuttovuoden verotuksen yhteydessä tai sen maksamiselle voi pyytää lykkäystä siihen vuoteen, kun omaisuus tosiasiassa luovutetaan tai annetaan pois lahjana. Veroa ei kuitenkaan määrätä, jos luovutus tapahtuu kahdeksantena verovuonna muuttovuoden jälkeen tai myöhemmin. Vero poistetaan, mikäli henkilö palaa Suomeen yleisesti verovelvolliseksi viiden vuoden kuluessa Suomesta pois muutosta. Verohallinto voi veron lykkäämistilanteissa vaatia veron maksamiselle vakuutta, mikäli henkilö muuttaa muuhun kuin EU- tai ETA-valtioon.

Hallituksen esitys herättää paikoin myös kysymyksiä ja kaipaa tarkennuksia. Hallituksen esityksen lopullinen sisältö voi vielä muuttua luonnoksesta annettavien lausuntojen perusteella.

Annamme mielellämme lisätietoja ehdotetuista säännöksistä ja niiden vaikutuksesta.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Jukka Nisonen

Tax Partner

+358 40 552 9058

Timo Hiltunen

CEO, Tax & Legal, Wealth Planning

+358 50 414 8050

Sinua voisi kiinnostaa myös