Verohallinto luovuttaa henkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja vuosittain journalistiseen tarkoitukseen sähköisessä muodossa. Tuloverotiedot luovutetaan lähtökohtaisesti kaikista niistä henkilöistä, joiden verotettavat ansio- ja pääomatulot ovat vähintään 100 000 euroa.

Tiedotusvälineille luovutetaan henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot:

  • henkilön nimi, syntymävuosi ja maakunta
  • valtion verotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo
  • kunnallisverotuksessa verotettava tulo
  • tulovero
  • kunnallisvero
  • maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä
  • ennakoiden yhteismäärä
  • jäännösvero tai veronpalautus eli veronkannossa maksettava tai palautettava määrä

Henkilöasiakas on vuodesta 2019 asti voinut vastustaa tuloverotietojensa luovuttamista henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Vastustamismahdollisuus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Vastustamispyyntö toimitetaan Verohallinnolle, joka arvioi vastustamisperusteet tapauskohtaisesti. Vastustamisperuste voi liittyä esimerkiksi henkilöasiakkaan terveyteen, omaan tai läheisten turvallisuuteen tai omassa ammatissa tai työtehtävässä toimimiseen.

Jos Verohallinto hyväksyy vastustamispyynnön, henkilön tuloverotuksen tietoja ei toimiteta tiedotusvälineille automaattisesti. Vastustamispyynnön hyväksyminen ei kuitenkaan muuta verotustietojen julkisuutta, vaan julkiseksi luetellut tiedot ovat edelleen saatavilla pyynnöstä verotoimistosta.

Olemme mielellämme tukenanne asiaa koskevissa pohdinnoissa ja vastustamispyyntöjen laatimisessa.

Vastustamispyyntö on tehtävä jokaisen verovuoden osalta erikseen. Verovuoden 2019 tuloverotietoja koskeva vastustamispyyntö on tehtävä viimeistään 1.10.2020 OmaVerossa tai paperisena.

Verohallinnon vastaanottamien vastustamispyyntöjen määrä on tänä vuonna moninkertaistunut vuoteen 2019 verrattuna. Toistaiseksi tämän vuoden vastustamispyynnöistä on hylätty alle kaksi prosenttia.