Tuloverotuksen tiedot verovuodelta 2020 tulevat yksityishenkilöiden osalta julkisiksi marraskuussa 2021. Näihin tietoihin kuuluvat verovelvollisen nimi, syntymävuosi, maakunta, veronalainen ansiotulo ja pääomatulo sekä tulovero. 

Verohallinto on perinteisesti toimittanut tiedotusvälineille pyynnöstä tiedot kaikista vähintään 100 000 euroa veronalaista ansiotuloa ja/tai pääomatuloa ansainneista yksityishenkilöistä. Vuodesta 2019 lähtien verovelvollisilla on kuitenkin ollut oikeus vastustaa tietojensa luovuttamista tiedotusvälineille. Vastustamisoikeus ei kuitenkaan koskenut verotietojen julkisuutta, vaan ainoastaan tietojen luovuttamista medialle. 

Verohallinnon päätöksestä olla luovuttamatta kaikkien verovelvollisten tietoja valitettiin hallinto-oikeuteen useiden tiedotusvälineiden toimesta. Helsingin hallinto-oikeuden keväällä 2021 antamien päätösten mukaan verovelvollisilla on oikeus edelleen vastustaa verotietojensa luovuttamista medialle. Päätösten pienenä koukkuna oli kuitenkin se, että verotietojensa luovuttamista vastustaneiden henkilöiden nimet ovat itsessään julkista tietoa (ks. aikaisempi blogikirjoituksemme hallinto-oikeuden päätöksistä). Verohallinto ei valittanut päätöksistä, vaan ne tulivat lainvoimaisiksi toukokuussa 2021. 

Tietojen luovuttamista voi siis edelleen vastustaa erityisellä, verovelvollisen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Tällainen peruste voi liittyä esimerkiksi verovelvollisen terveyteen, omaan tai läheisten turvallisuuteen tai työtehtävissä toimimiseen. Sen sijaan esimerkiksi kielteinen suhtautuminen tietojen luovuttamiseen ei ole hyväksyttävä peruste vastustaa tietojen luovuttamista. Arviointi on aina tapauskohtaista, joten mitään täsmällisiä kriteereitä vastustamisoikeuden käyttämiselle ei kuitenkaan ole. 

Vastustamisoikeuden käyttämisestä huolimatta verotiedot ovat siinä määrin julkista tietoa, että ne ovat saatavissa verotoimistojen asiakaspäätteillä ja puhelimitse. Vastustusoikeuden käyttämisestä seuraa kuitenkin se, että verovelvollisen verotiedot eivät näy automaattisesti tiedotusvälineille lähetetyillä listoilla. Tästä huolimatta tiedotusvälineet voivat pyytää esimerkiksi listan vastustamisoikeuttaan käyttäneiden nimistä ja hakea näiden henkilöiden verotietoja yksitellen Verohallinnolta. Tästä huolimatta merkittävä osa vastustamisoikeuttaan käyttäneiden nimistä ja verotiedoista on jäänyt toistaiseksi julkaisematta tiedotusvälineissä. 

Verotiedot luovutetaan tiedotusvälineille vuosittain aina marraskuussa. Mikäli verovelvollinen haluaa vastustaa tietojensa luovuttamista tiedotusvälineille, tulee kirjallinen vastustamispyyntö toimittaa Verohallinnolle syyskuun 2021 aikana. Jotta vastustamispyyntö käsitellään, tulee sen olla perillä Verohallinnossa viimeistään 1.10.2021.  

Mikäli haluat tietää lisää vastustamisoikeudesta tai haluat apua vastustamisoikeuden käyttämiseen, suosittelemme olemaan yhteydessä asiantuntijoihimme hyvissä ajoin ennen lokakuun määräpäivää.

Lue lisää aiheesta!