Euroopan johtaviin tekstiilipalveluyrityksiin kuuluva Lindström halusi uuden strategiansa vastaavan mahdollisimman hyvin asiakkaidensa tuleviin tarpeisiin. Siksi yhtiö otti asiakkaat mukaan skenaariotyöhön.

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

  • Täsmennetty missio ja uusi visio 2025
  • 4 strategista tavoitetta
  • 4 must-winia
  • 6 asiakassegmenttiä, joihin palvelukehitys fokusoidaan

Kun Lindström käynnisti konsernin uuden strategiakierroksen, yhtiö halusi ottaa sekä asiakkaat että henkilöstön tiiviisti mukaan työhön. Toinen tärkeä tavoite oli, että kehitystyö olisi niin läpinäkyvää, että strategian julkistaminen ei tuottaisi enää yllätyksiä henkilöstölle.

Osallistaminen on lähtökohtaisesti melkoinen haaste 24 maassa toimivalle yritykselle, jolla on yli 4000 työntekijää ja asiakkaita lähes kaikilta toimialoilta.

”Osallistava strategiaprosessi on loistava mahdollisuus vahvistaa osaamista ja organisaation strategista ajattelua sekä yhdistää henkilöstöä ympäri maailmaa”, sanoo Lindströmin toimitusjohtaja Juha Laurio.

Syvä sukellus asiakkaiden maailmaan

Osallistamista helpottivat digitaaliset työkalut, joita strategiatyössä hyödynnettiin monenlaisiin tarpeisiin.

Ensimmäisessä vaiheessa Lindström haki tulevaisuusskenaarioita yhdessä asiakkaiden kanssa Talent Vectian (nykyinen Verona Consulting) kumppanin Futures Platformin ratkaisulla. Tulevaisuudenskenaarioiden hahmottaminen tuotti tärkeitä näkemyksiä eri kehitystrendien vaikutuksista asiakkaiden toimintaan.

Asiakkaat etsivät omaan toimintaansa eniten vaikuttavat kehitystrendit ja rakensivat niistä vaihtoehtoisia skenaarioita. Kehitystrendit olivat pääosin digitalisaation ja ilmastonmuutoksen kaltaisia suuria trendejä. Lindströmin kannalta tärkeitä olivat asiakkaiden arviot siitä, miten trendit voivat muuttaa kunkin omaa toimintaa.

”Näin pääsimme pari askelta syvemmälle asiakkaiden toimialoihin, ja uudesta strategiasta tulikin asiakaskeskeinen.”

Juha Laurio, toimitusjohtaja, Lindström

Asiakkaiden skenaariot olivat lähtökohtana myös strategiatyön toisessa vaiheessa, jossa Lindströmin omat tiimit analysoivat 19 asiakassegmentin kehitystä. Tuossa vaiheessa normaalit ryhmätyöohjelmat mahdollistivat tiimien ja maiden rajat ylittävät ryhmätyöt, joissa sukellettiin tulevien trendien syväluotaukseen.

Verona Consultingin LOGE puolestaan toimi keskustelutyökaluna, kun näkemyksiä haettiin laajalta henkilöstöjoukolta.

”LOGE toimi yllättävän hyvin ympäristössä, jossa osallistujia oli useista maista ja monilta kielialueilta. Alkuihmettelyn jälkeen ryhmät tuottivat hyviä näkemyksiä keskustelu­aihioihin”, sanoo Lindströmin strategiajohtaja Ismo Nastamo.

Työkaluja tärkeämpääkin oli kuitenkin pitkän ja laajan prosessin täsmällisyys.

”Konsultit pitivät sovitusta prosessista jämäkästi kiinni ja viestivät niin, että henki­lös­tömme ymmärsi koko ajan, mitä olemme kulloinkin tekemässä. Samoin heillä oli merkittävä rooli strategian pukemisessa sanoiksi”, sanoo Nastamo.

Ekosysteemejä rakentamaan

Strategiaprosessissa 170 vuotiaalle Lindströmille tuotettiin visio vuodelle 2025 ja päivitys yhtiön missioon. Lisäksi yhtiö määritteli neljä strategista tavoitetta sekä niiden tavoittamisen edellytykset (must-wins). Lisäksi työssä määriteltiin toimialat, jotka ovat erityisesti tuote- ja palvelukehityksen fokuksessa.

Strategiset tavoitteet uudistavat yhtiön toimintaa joiltain osin oleellisestikin, vaikka yhtiön perusta pysyy toki ennallaan. Yhtiö tulee esimerkiksi kehittämään jatkossa selvästi aiempaa voimallisemmin uudenlaisia kumppanuuksia.

”Meidän on kyettävä tarjoamaan asiakkaille entistä laajempia palvelukokonaisuuksia. Kaikkea ei kuitenkaan kannata kehittää itse, joten meidän on luotava uudenlaisia ekosysteemejä”, sanoo Laurio.

Kumppaneiden merkitys kasvaa etenkin digitalisaation vauhdissa. Esimerkiksi Lindströmin asiakkailleen tarjoamissa työvaatteissa on älyteknologiaa, jonka avulla asiakas voi seurata vaikkapa työvaatteiden määrää ja toimituksia.

Strategian valmistuttua Lindström on käynnistänyt konkreettisten toimenpideohjelmien suunnittelun. Niiden avulla tekstiilihuollosta tulee jälleen askeleen helpompaa.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme:

No employees found

Lue lisää: