Geologian tutkimuskeskus halusi uuden strategiansa lisäävän tutkimuspalveluiden vaikuttavuutta. Tavoitteen tueksi GTK haki henkilöstöltä ja asiakkailta yhteistä näkemystä tulevaisuuskuvan ymmärtämiseen.

Geologian tutkimuskeskus GTK halusi uuden strategiansa ohjaavan toimintaa entistä tarkemmin asiakkaita palvelevaan suuntaan niin, että tutkimuksen vaikuttavuus kasvaisi. Suunnan rakentamiseen GTK otti mukaan sekä asiakkaat että henkilöstön, jotka tutkimuskeskus osallisti etenkin tulevaisuuskuvan rakentamiseen. Henkilöstö osallistui vahvasti myös tarkoituksen ja kokonaisvaikuttavuuden määrittämiseen.

Strategiatyön aloitusvaiheessa GTK:n edustajat haastattelivat yli 50 asiakasta, joilta tuli arvokkaita näkemyksiä sekä tutkimustarpeista että GTK:n toimintatavoista.

”Henkilöstön puolestaan halusimme osallistuvan koko strategiatyöhön niin, että asiantuntijoidemme näkemykset tulisivat esiin mahdollisimman paljon”

sanoo GTK:n pääjohtaja Mika Nykänen.

Henkilöstöä GTK viritti strategiatyöhön monikanavaisesti. Henkilöstö pääsi vastaamaan anonyymiin kyselyyn, osallistumaan useampaan virtuaaliseen LOGE-keskusteluun ja rakentamaan uutta kaksipäiväisessä työpajassa.

Työn tuottama tulevaisuuskuva tiivistyi kahdeksaan ilmiöön, kuten vesiosaamisen kasvu kriittiseksi tekijäksi ja ympäristövaikutusten nousu kaiken päätöksenteon kriteeriksi. Tarvelähtöinen tulevaisuuskuva oli keskeinen perusta koko strategian rakentamiselle.

Strategiatyön osana GTK rakensi yhtiölle myös uudet arvot, jotka tukevat strategian toteuttamista. Tuossakin työssä henkilöstö oli tiiviisti mukana. Henkilöstölle erityisen tärkeää oli, että puolueettomuus ja luottamus näkyvät tärkeinä periaatteina.

Ratkaisuja kestävään kasvuun

Vuosille 2020-23 tehty strategia vastaa etenkin suuriin ilmastohuolen synnyttämiin megailmiöihin, kuten kestävä tuotanto, kulutuksen optimointi ja kiertotalous. Näistä geologista perustietoa tuottavalle GTK:lle löytyi neljä luontevaa fokusaluetta: akkumineraalit, kiertotalous, tietoratkaisut ja vesienhallinta.

Akkumineraalien etsinnässä GTK tukee kaivosyhtiöitä esimerkiksi mahdollisimman kustannustehokkaaseen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan.

Kiertotaloudessa GTK:n asiantuntemus on hyödyksi esimerkiksi mineraalipohjaisten materiaalien kierrättämisen tehostamisessa.

Tietoratkaisuja GTK voi tuottaa asiakkaille, jotka kaipaavat geotietoa investointiensa perustaksi vaikkapa kaivosalalla. GTK:n tietovarannot on ulkopuolisten toimesta arvioitu jopa maailman parhaiksi.

Vesienhallinnassa GTK:ta tarvitaan muun muassa, kun halutaan mallintaa veden kulkua maaperässä.

”Kokonaisvaikuttavuudeksi määrittelimme, että tuotamme ratkaisuja kestävämpään kasvuun. Tämä tarkoittaa, että emme vain tutki tietoaineistoa, vaan hyödynnämme niitä ratkaisujen synnyttämiseksi”, painottaa Nykänen.

Ratkaisujen synnyttämisessä valtion omistama tutkimuslaitos on vielä enemmän mahdollistaja kuin tuottaja. Tämä sekä ympäristöfokus tiivistyvät olemassaolon tarkoitusta kuvaavaan sloganiin ”Maamme hyväksi”.

”Mahdollistaminen edellyttää muun muassa, että käymme yhä enemmän keskustelua asiakkaiden kanssa heidän tarpeistaan.”

Toimintakulttuuri kehittyy

Strategiatyön tuloksena GTK:lla on kuvattuna tarkoitus, vaikuttavuustavoitteet, strategia ja arvot. Tämän kaiken tueksi tutkimuskeskus on uudistanut johtamismallinsa muun muassa niin, että johto supistuu ja tulosyksiköiden määrä on vähentynyt seitsemään. Työn vaikuttavuuden näkyväksi tekemistä tuetaan hankkeessa luodulla tiedolla johtamisen perustan avulla. Edessä on vielä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tehdyn tulossopimuksen muuttaminen uuden strategian mukaiseksi.

Seuraavaksi edessä on isojen tavoitteiden pilkkominen konkreettiseksi toiminnaksi. Tässäkin työssä henkilöstö on avainasemassa.

”Käännämme suunnitteluprosessin niin, että sisältö syntyy tulosyksiköiden kautta. Tämä on valtava kulttuurimuutos organisaatiossa, joka on perinteisesti ollut pitkälti ylhäältä alas johdettu”, sanoo Nykänen.

Kulttuurimuutoksen tekeminen oli yksi keskeinen syy siihen, että GTK valitsi strategiatyöhön juuri Talent Vectian.

”Kun halusimme sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta että henkilöstön vahvaa osallistamista, tarvitsimme monenlaisia elementtejä ja työkaluja. Siksi meille oli tärkeää, että mukana on osaava kumppani”, sanoo Nykänen.

Konsulteilla oli keskeinen rooli myös siinä, että mittava prosessi eteni toivotussa aikataulussa ja tuotti toivottuja tuloksia.

”Heillä oli vahva kokemus strategian uudistamisesta ja ymmärrys siitä, että yhteisöt ovat erilaisia. Erityisen tärkeää oli, että he haastoivat meitä pitämään huolta aikatauluista niin, että prosessi eteni hyvin.”

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää! Ota yhteyttä asiantuntijaamme:

Joonas Mussalo

Managing Consultant

+358 45 13 60847

Lue lisää: