Kokeilujen tavoitteena on pienentää betonin valmistuksen päästöjä, etsiä keinoja uudelleenkäyttää purkuvillaa sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille.

Betonin valmistuksen päästöjen vähentäminen on oleellista Suomen päästötavoitteiden sekä kiertotalouden tavoitteiden saavuttamisen kannalta, sillä betonin valmistuksessa käytettävä sementti on yksi aikamme suurimmista saastuttajista. Toisaalta rakentamisen kiertotalouden näkökulmasta myöskään purkuvillalle ei juuri ole löydetty uusiokäyttömahdollisuuksia. 

​​Verona on mukana järjestämässä Helsingin kaupungin innovaatiohaastetta, jossa betoniyritykset testaavat purkuvillajauheen käyttöä uusissa betoniresepteissä ja -tuotteissa. Testattava villajauhe on jauhettu Laakson terveysasemalta talteenotetusta purkuvillasta ja sitä lähtevät testaamaan Lujabetoni, VB-Betoni, Keko Geopolymeerit, Formconcrete, Swerock, EcoUp, Consolis Parma, Rudus sekä Rakennusbetoni- ja elementti.

Villajauheen käyttö betonin valmistuksessa on vielä melko uutta ja tämän vuoksi innovaatiohaasteen osallistujille järjestettiin elokuussa työpaja, jossa yritykset saivat asiantuntijoiden sparrausta villajauheen käyttöön. Kaikilla osallistujilla ei myöskään ollut ennestään kokemusta villajauheen käytöstä, joten osallistujat kokivat saadun sparrauksen ja tuen erittäin hyödyllisenä. Koska purkuvillan koostumus saattaa vaihdella kohteittain, pääsivät yritykset myös tarkastelemaan juuri kyseisestä purkuvillasta jauhettua koe-erää ennen kokeilujen aloittamista. 

Tutkimusten perusteella voidaan päätellä, että Laakson terveysasemalta saatu purkuvilla on kivivillaa, jossa on jonkin verran kipsilevyä  seassa. Saatu villa on lisäksi poikkeuksellisen kevyttä kivivillaksi ja hyvin kuitumaista olomuodoltaan. Kaikki nämä seikat vaikuttavat purkuvillan mahdolliseen uudelleenkäyttöön ja reseptiikkaan.

Päivö Kinnunen, apulaisprofessori, Oulun yliopisto

Kokeilussa käytettävä materiaali luo omanlaisensa haasteen testaukselle ja laajemmalle purkuvillan hyödyntämiselle betonin sideaineena, kertoo Ytekin Katja Lehtonen.

Purkuvillasta valmistetulla villajauheella on edelleen jäteluokitus viranomaisten silmissä. Uusiomateriaalin jäteluonne onkin tunnustettu yhdeksi merkittäväksi kiertotalouden toteutumista hidastavaksi tekijäksi. Vaikka yhteiset käytännöt edelleen puuttuvat, toive paremmista ajoista elää kuitenkin.

Katja Lehtonen, Ytekki

Työpajan jälkeen yritykset saivat käyttöönsä villajauhetta itsenäisiin kokeiluihin ja tulokset esitellään lokakuun lopussa muille osallistujille sekä asiantuntijaraadille. 

Innovaatiohaasteen järjestää Helsingin kaupungin kiertotalousklusterin kanssa yhteistyössä Saint-Gobain Finland, Ytekki, EU-rahoitteinen WOOL2LOOP-hanke, Green Building Council Finland, sekä Verona.

Päivö Kinnusen ja Katja Lehtosen lisäksi yrityksiä oli sparraamassa Leif Wirtanen Rambollista, Tuomas Kohvakka ja Jani Kaasalainen Saint-Gobainista, Ella Lahtinen Green Building Council Finlandista sekä Helsingin kaupungin kiertotalousklusterin Mira Jarkko ja Eeva Jalovaara

Lue lisää haasteesta:

Aiemmasta blogistamme:  https://www.verona.fi/nakemys/blogi/betoniyrityksia-kannustetaan-kokeilemaan-vihrean-betonin-valmistusta-innovaatiohaasteen-avulla/

Helsingin kaupungin kiertotalousklusterin sivuilta: https://testbed.helsinki/kiertotalous/kiertotalousklusteri-kutsuu-betoniteollisuuden-yritykset-innovaatiohaasteeseen/

Ota yhteyttä:

Anu Pousi

Consultant

+358408431130