Liiketoimintaprosesseja optimoivassa Baswaressa käynnistyi reilu vuosi sitten muutosohjelma, joka tähtää asiakkuuksien johtamisen kehittämiseen ja koko organisaation toimintamallien muutokseen. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimi Talent Vectia (nyk. Verona Consulting), joka Jussi Vasaman mukaan on auttanut Baswarea sekä heidän asiakkaitaan kasvamaan.

Seuraavat evästetyypit tulee olla hyväksyttynä videoupotusten näyttämiseksi:
statistics, marketing.

Muuta evästeasetuksia katsoaksesi videon.

Talent Vectia auttoi Baswarea tiimiytymisessä ja uusien toimintamallien luomisessa

Vuonna 1985 perustettu ja 14 maassa toimiva Basware on ”hankinnasta maksuun” -automaatioyritys, joka tarjoaa palveluja asiakkaiden liiketoimintaprosessien optimoimiseksi ja digitalisoimiseksi. Reilu vuosi sitten Basware etsi kumppania, jonka kanssa tavoitteena oli saada käyntiin sellainen muutos toimintamalleissa, joka pidemmällä aikavälillä vaikuttaisi liiketoimintatuloksiin. Kumppaniksi valikoitui Talent Vectia, jolta löytyi tarvittavaa osaamista asiakkuuksien johtamisen kehittämisestä sekä hankejohtamisesta.

Aikaisemmin olimme yrittäneet itsenäisesti toteuttaa vastaavanlaista muutosta, mutta projektit ovat aina jääneet puolitiehen. Meillä oli tarve löytää kumppani, joka tuntee liiketoiminnan haasteet ja joka tarjoaisi apua hankejohtamisessa”,

Jussi Vasama, Senior Vice President ja yrityksen Customer Services -liiketoiminnan ja yksikön globaali vastaava, Basware

Taustalla halu menestyä ja auttaa asiakkaita menestymään

Basware ja Talent Vectia loivat globaalin ohjelman, jossa myynti, asiakaspalvelutoiminnot ja niihin liittyvät tukifunktiot kokosivat voimansa ja määrittelivät uuden toimintamallin, jota toteutetaan asiakkaiden kanssa.

”Olemme fokusoituneet vahvasti isoihin, globaaleihin yrityksiin, jotka vaativat toimintamalleja yli maarajojen. Tavoitteena on toimia yhtenä globaalina tiiminä ja yhteisten tavoitteiden mukaisesti sekä asiakkaiden että meidän puolellamme. Totta kai ajatuksena oli menestyä itse paremmin, mutta haluamme myös auttaa asiakkaitamme menestymään”, Vasama huomauttaa.

Jussi Vasaman mukaan Talent Vectia toi hankkeeseen raamin, jonka mukaan hanketta johdettiin ja vietiin systemaattisesti eteenpäin.

Vasaman mukaan Talent Vectia toi hankkeeseen raamin, jonka mukaan hanketta johdettiin ja vietiin systemaattisesti eteenpäin.

”He tarjosivat meille materiaalia ja työkaluja. Hanke jaettiin ydintiimin ja laajemman tiimin toimintoihin, joissa oli työpajoja ja workshopeja. Heillä oli tarjota työtapoja siihen, miten saamme tiimit työskentelemään yhdessä. Heiltä tuli runko ja raamit siihen, miten hanke viedään läpi”, Vasama kertoo.

Tavoitteet täyttyivät varsin hyvin

Basware asetti hankkeelle tavoitteet puolen vuoden ja vuoden kohdalle. Nämä on saavutettu varsin hyvin.

”Aluksi meillä oli tavoite saada kesään mennessä asiakkuuksien suunnitteluun malli ja saada aikaiseksi tiimiytyminen, jossa tiimit organisoituvat asiakkuuksien ympärille. Siinä onnistuttiin hyvin. Loppuvuoden tavoitteena oli saavuttaa liiketoimintatuloksia tietyn asiakasjoukon kanssa ja siinäkin onnistuimme hyvin”, Vasama toteaa.

Alun perin Basware otti mukaan noin satakunta asiakkuuttaan. Noin kolmannes niistä on saavuttanut konkreettisia tuloksia, mikä on Vasaman mukaan osoitus onnistumisesta. Hyöty toimintamallien muutoksesta näkyy loppupeleissä myös Baswarelle tuloksissa.

”Pitkällä aikavälillä yhteistyösuhteemme asiakkaidemme kanssa ovat vahvempia, voimme näyttää asiakkaillemme, että yhteistyö on jatkuvaa ja totta kai siinä voittaa lisää bisnestä.”

Yhteistyö Talent Vectian kanssa tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

”Muutos on ollut iso, mutta se on vielä kesken. Olemme vasta alkutaipaleella ja työ jatkuu. Heidän ammattitaidostaan kertoo se, että jokaisella on nyt se käsitys, että hanke on hyvissä käsissä ja tiedämme, minne olemme menossa. Se on hankejohtamisessa todella tärkeää”, Vasama päättää.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme:

Kim Kaijasilta

CEO, Verona Consulting

+358 40 564 9815

Lue lisää: