Ilmastointiratkaisuja toimittava Halton halusi yli kaksinkertaistaa liikevaihtonsa vuoteen 2025 mennessä. Yhtiö alkoi etsiä uusia kasvupolkuja yhdessä Verona Consultingin kanssa.

Projektin liiketoimintavaikutukset

  • Organisaatiolla on pysyvät kyvykkyydet ja systemaattinen toimintamalli kasvuaihioiden tunnistamiseksi ja arvottamiseksi
  • Nykyisiltä liiketoiminta-alueilta löydettiin yli 50 uutta kasvuaihiota, joiden pohjalta päädyttiin viiden uuden aihion käynnistämiseen ja kymmenen olemassa olevan kasvun tukemiseen
  • Kehitystyön pohjalta helmikuussa 2019 käynnissä on jo uuden tehtaan rakentaminen USA:han, yritysosto ja uusien henkilöiden palkkaaminen

Kasvuvauhdin kaksinkertaistaminen on kova haaste jokaiselle yritykselle. Haltonilla oli kuitenkin opittu viimeistään 90-luvun taantumassa, että kasvu ja uudistuminen ovat yritykselle happea. Siksi omistajat halusivat käynnistää projektin olemassa olevien liiketoimintojen kasvattamiseksi ja uusien kasvualueiden löytämiseksi.

Tavoite oli kaksinkertaistaa yhtiön kasvuvauhti, mikä tarkoittaisi, että liikevaihto yli kaksinkertaistuisi 500 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä.

”Jos yritys hyväksyy pienen kasvun, se voi pysyä siinä, minkä tuntee. Kun tavoite asetetaan riittävän ylös, täytyy miettiä uusia vaihtoehtoja.”

Kai Konola, toimitusjohtaja, Halton

Kasvuportfolion rakentamiseen Halton valitsi kumppanikseen Verona Consultingin (tunnettu nimellä Talent Vectia vuonna 2019). Kumppani oli tarpeen jo siksi, että parinsadan miljoonan liikevaihtoa tekevässä yrityksessä ei ollut suuren yrityksen koneistoa, joka olisi tottunut toteuttamaan vuosittaisia strategia­prosesseja. Kun uutta rakentaa oman työn ohessa, on osaaville tukijoukoille tarvetta.

Konsultin pitää tuoda älyllistä rehellisyyttä keskusteluun. Siinä Verona Csonultingin konsultit onnistuivat hyvin”, Kai Konola toteaa Mika Niemisen kanssa.

Parhaille ideoille liiketoimintamalli

Haltonilla on kolme liiketoiminta-aluetta; foodservice, marine ja buildings & health. Johto tiesi, että jokaisella liiketoiminta-alueella on paljon tutkimattomia kasvumahdol­lisuuksia, joten kasvuaihioita kannattaisi etsiä ensimmäiseksi olemassa olevan läheltä.

Aihioita löytyikin nopeasti yli 50. Verona Consulting toi prosessiin systemaattisen tavan analysoida ja vertailla aihioita niin, että voitiin valita polut, joita pitkin yritys lähtisi ensimmäiseksi kulkemaan. Vertailussa tärkeitä asioita olivat muun muassa kasvupotentiaali ja panostustarve. Sama analyysi tehtiin myös olemassa oleville liiketoiminnoille.

Uuden kasvuaihion vaatima panostustarve saattoi tarkoittaa esimerkiksi yritysostoja tai osaamisen kehittämistä. Tämä työ Haltonilla on jo vauhdissa.

”Meidän pitää vahvistaa esimeriksi digitaalista osaamistamme, kun alamme myydä etävalvottavia ratkaisuja. Se on ehdoton edellytys, että voimme taata oikean palvelutason”, sanoo Haltonin strategiajohtaja Mika Nieminen.

Uusien liiketoimintojen rakentaminen käynnissä

Halton on edennyt kasvupolulla ripeästi, sillä vuoden 2018 alussa käynnistynyt kehitystyö on johtanut jo uuden tehtaan rakentamiseen, yrityskauppaneuvotteluihin ja uuden henkilöstön palkkauksiin.

Henkilöstöä Halton arvioi palkkaavansa noin 70 vuoden 2019 aikana. Uutta tehdasta Halton rakentaa Yhdysvaltoihin, missä yritys alkaa tuottaa uudenlaisia ratkaisuja ammattilaiskeittiöille.

Samoin yhtiö neuvottelee Foodservice-liiketoiminnassa yritysostosta, jonka tarkoitus on tuoda osaamista ”avaimet käteen”-toimituksiin. Haltonin tapauksessa avaimet käteen tarkoittaa, että yhtiö voi toimittaa valituille suurasiakkaille kokonaan uudenlaisen keittiön talotekniikan. Näin perinteinen laitetoimittaja laajentaa toimintaansa kokonaispalveluun.

Pitkä askel palveluun edellyttää osaamista, jota yrityksellä ei tähän mennessä ole ollut.

”Se on helppo tapa kasvattaa liikevaihtoa ja hävitä rahaa, me haluamme sekä kasvaa että ansaita rahaa”, sanoo Konola.

Käynnistysvaiheeseen on edennyt tai etenee piakkoin noin viitisen uutta liiketoiminta-aihiota. Lisäksi moni aihio saattaa toteutua myöhemmässä vaiheessa, mutta yrityksen ei kannata lähteä yhtäaikaa liian monelle uudelle rintamalle.

Kasvun henki levisi yritykseen

Tulevaisuuden kasvun kannalta yhtiölle on erityisen tärkeää se, että henkilöstön mielentila on kääntynyt.

”Kasvuprojektin yksi suuri tulos oli se, että organisaatioon on syntynyt uusi kasvun henki.”

Tuota henkeä tarvitaan muun muassa siksi, että Haltonin toiminta perustuu paikalliseen valtaan ja vastuuseen. Silloin kasvuaihioiden toteutuksen ratkaisee paikallisten maaorganisaatioiden kyky kehittää uutta.

”Siksi olemme käyttäneet erityisen paljon voimia viestintään, että kaikki ymmärtävät voivansa vaikuttaa strategian toteutumiseen”, sanoo Nieminen.

Kasvuprojektissa mukana olleet ovat antaneet konsulteille kiitosta positiivisen hengen luomisesta. Se on edellytys avoimelle keskustelulle, jota tarvitaan erityisen paljon uuden rakentamisessa.

”Konsultin pitää tuoda älyllistä rehellisyyttä keskusteluun. Siinä Verona Consultingin konsultit onnistuivat hyvin”, Konola sanoo.

Ota yhteyttä!

No employees found