Avanto Ventures Oy:n liiketoimintaa ovat erilaiset innovaatiopalvelut uusien kasvualueiden löytämiseksi sekä kumppanuuksien rakentaminen kasvuyhtiöiden kanssa.

”Avannon yhdistyminen Veronaan tekee meistä entistä vahvemman kasvun rakentajan ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme heidän kasvuhankkeissaan laaja-alaisesti, ideoiden löytämisestä aina käytännön toteutukseen asti. Avannon uniikki tapa analysoida kasvuyrityskenttää globaalisti ja löytää uusia kasvumahdollisuuksia täydentää niitä palveluita, joita Verona on tarjonnut perheyhtiöille jo vuosikymmenen ajan. Lisäksi Avannon ekosysteemikokemus yhdessä Verona Consultingin (entinen Talent Vectia) ekosysteemiosaamisen kanssa muodostaa Veronasta selkeän markkinajohtajan tälle osa-alueelle.”

Sanoo Verona konsernin toimitusjohtaja Marko Nokka.

“Meillä on ilo liittyä Veronan 90 ammattilaisen joukkoon. Yhdistymisen jälkeen jatkamme kasvu- ja uudistumispalveluiden tarjoamista. Osana Veronaa pystymme palvelemaan asiakkaitamme vielä laajemmin myös vero-ja lakipalveluiden, strategisen neuvonannon, johdon valmennuksen sekä varainhoidon saralla, myös kansainvälisesti. Meillä on runsaasti synergiaa kasvun rakentamiseen liittyvissä palveluissa sekä myös ekosysteemien rakentamisessa ja orkestroinnissa.”

Kertoo JP Virtanen, Avannon perustaja joka siirtyy kaupan myötä Veronan palvelukseen.

”Yhdessä Avannon osaamisen kanssa tulemme rakentamaan Veronaan myös kokonaan uudenlaisen yksikön (Verona Ventures), joka kykenee luomaan täysin uusia liiketoimintoja ja olemaan niissä myös omistuksellisesti mukana. Olemme synnyttäneet jo uuden toimijan, LJ Sports Groupin, huippu-urheilun alueelle ja haluamme kasvattaa tätä liiketoimintaamme yhdessä JP:n kanssa.”

Sanoo Veronan hallituksen puheenjohtaja David Steinegger.

Lue lisää Verona Growthista!